> 2017

2017

Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica
na lata 2016 – 2023

Treść uchwały

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:23:37 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:57 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:51 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:44 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:36:14 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:34:04 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica
w 2017 roku
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:30:25 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:18:20 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do gminnych
przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby pkt dla poszczególnych
kryteriów
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:15:58 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:12:41 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:10:25 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS oraz
Wójta Gminy Wierzbica podpisanej przez
Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:07:34 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:03:05 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
14 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:29:47 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
27 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:26:36 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
20 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:24:32 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nadania nazwy
ulic w miejscowości Ruda Wielka
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:22:19 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1786
położonej w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:18:06 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:16:05 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:13:33 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:11:39 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:59:26 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalności Kierownika GOPS
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:56:49 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
publicznych przedszkolach, publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz
warunków zwalniania z tych opłat
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:54:52 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017– 2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:53:29 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl