> 2017

2017

Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
14 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:29:47.
Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
27 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:26:36.
Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
20 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:24:32.
Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nadania nazwy
ulic w miejscowości Ruda Wielka
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:22:19 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1786
położonej w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:18:06 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:16:05 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:13:33 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:11:39 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:59:26 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalności Kierownika GOPS
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:56:49 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
publicznych przedszkolach, publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz
warunków zwalniania z tych opłat
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:54:52 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017– 2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:53:29 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl