> 2017

2017

Uchwała Nr XLII/266/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian Statucie Gminy Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:39:20.
Uchwała Nr XLII/265/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia
uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:38:31 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:37:25.
Uchwała Nr XLII/264/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania
Statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:38:23 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:36:46 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/262/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:34:05 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:32:38 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Treść uchwały

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:28:26 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/259/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla
ustalonego podatku rolnego
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:27:47 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/258/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Warszawskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:26:59 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Zalesicach
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:25:51 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/256/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Polanach
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:24:45 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/255/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Łączanach
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:23:27 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/254/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w
Rudzie Wielkiej w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Rudzie Wielkiej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:21:57 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/253/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. St.
Żeromskiego w Wierzbicy w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. St.
Żeromskiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:20:32 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała nr XLI/252/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwalniania z opłat, jak również
tryb ich pobierania
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:29:32 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLI/251/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
GOPS w Wierzbicy podpisanej przez Pana XXXXXXXX
XXXX.
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:28:13 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLI/250/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie oddania
w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich w
Łączanach pomieszczenia o powierzchni 120m2 w
budynku będącym własnością Gminy Wierzbica na
okres 3 lat
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:02:33 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie
Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:58:31 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:00:09.
Uchwała Nr XLI/248/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbica w
2018 roku
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:56:11 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:00:09.
Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:46:35 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:50.
Uchwała Nr XLI/246/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:39:53 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:56.
Uchwała Nr XL/245/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2017-
2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:36:01 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:56.
Uchwała Nr XL/244/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:32:53 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:56.
Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:11:07 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:56.
Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:09:01 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:09:49.
Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działek nr 168/3 i
168/5 położonych w Rzeczkowie
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:07:24 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:09:58.
Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1388/10
położonej w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:05:37 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwalniania od
opłat, jak również tryb ich pobierania
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:04:14 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:01:01 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS w
Wierzbicy podpisanej przez Wiceprzewodniczącego
Polskiej Federacji Związkowej Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:58:38 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXIX/236/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:56:28 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany opisu
granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie
Gminy Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:54:44 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017 - 2026
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:51:36 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:49:32 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi radomskiemu
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:46:13 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017 - 2026
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:45:09 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:43:55 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:40:01 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika GOPS w Wierzbicy
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:37:28 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Pana Konrada Wozicha
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:29:44 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:34:51.
Uchwała Nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Pana Konrada Wozicha
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:25:58 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:33:41.
Uchwała Nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy
ulicy w miejscowości Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:24:04 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:33:41.
Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części
działki nr 2077/2 położonej w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:22:15 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:33:41.
Uchwała Nr XXXVII/223/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia
czasu obowiązującego dotychczasowych taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:19:47 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:33:41.
Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:16:53 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:33:41.
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrywania
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016
rok
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:14:48 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:33:41.
Uchwała Nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie działki
oddania w dzierżawę na okres 3 lat działki nr
1420/18 położonej w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:17:11 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży
działki o numerze ewidencyjnym 201/1 położonej
w obrębie geodezyjnym Suliszka
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:15:34 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS oraz
Wójta Gminy Wierzbica podpisanej przez
Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:10:24 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS w
Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:08:07 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 10:45:46 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 10:43:06 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica
na lata 2016 – 2023

Treść uchwały

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:23:37 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:57 | Data modyfikacji: 2017-05-15 15:23:09.
Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2017 roku Uchwała Nr
XXXVI/216/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28
kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:51 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:44 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:36:14 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:34:04 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica
w 2017 roku
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:30:25 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:18:20 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do gminnych
przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby pkt dla poszczególnych
kryteriów
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:15:58 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:12:41 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:10:25 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS oraz
Wójta Gminy Wierzbica podpisanej przez
Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:07:34 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:03:05 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
14 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:29:47 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
27 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:26:36 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
20 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:24:32 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nadania nazwy
ulic w miejscowości Ruda Wielka
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:22:19 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1786
położonej w Wierzbicy
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:18:06 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:16:05 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:13:33 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:11:39 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:59:26 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalności Kierownika GOPS
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:56:49 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
publicznych przedszkolach, publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz
warunków zwalniania z tych opłat
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:54:52 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017– 2026
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:53:29 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok
 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl