Mienie gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Wierzbica na dzień 31 grudnia 2016 roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:56:33 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:40:34.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Wierzbica na dzień 31 grudnia 2015 roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:53:58 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:41:17.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Wierzbica na dzień 31 grudnia 2014 roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:44:49 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:42:17.
Data wprowadzenia: 2015-07-16 08:44:49
Data modyfikacji: 2017-05-15 12:42:17
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski