Zagospodarowanie przestrzenne

Katalog metadanych

Metadane Gminy Wierzbica dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały udostępnione na serwerze katalogowym systemu Geo-Portal pod adresem:


https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=changeDate&any=wierzbica&fast=index&_content_type=json&from=1&to=25

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-02-14 08:55:24.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/268/2021 Rady
Gminy Wierzbica z dnia 11 października 2021 r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu obrębu
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany

 

 Rysunek

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 13:12:00 | Data modyfikacji: 2021-10-13 19:27:07.
Wyłożenie do wglądu - Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko - Rysunek

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-08-20 22:18:20 | Data modyfikacji: 2020-08-20 22:22:33.
Uchwała Nr LIII/334/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wierzbica obejmującego
część obszaru w obrębach geodezyjnych:
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany

Treść uchwały

Załącznik nr 1 - MPZG - Rysunek Planu

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Prognoza finansowa

Prognoza środowiskowa

Prognoza środowiskowa - Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Prognoza środowiskowa - Załącznik nr 2 - Rysunek

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 07:54:24.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wierzbica

Uchwała Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica

Uchwała Nr XVII/128/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 Kwietnia 2008 rok w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przes

Treść - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica

Rysunek - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:43:50 | Data modyfikacji: 2019-01-22 07:53:02.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

Treść - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

Rysunek - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:39:58 | Data modyfikacji: 2019-01-22 07:53:05.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:39:58
Data modyfikacji: 2019-01-22 07:53:05
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski