Statuty Sołectw

Statut Sołectwa Błędów
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:20:51 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:35:24.
Statut Sołectwa Dąbrówka Warszawska
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:26:01 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:35:16.
Statut Sołectwa Łączany
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:28:01 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:35:50.
Statut Sołectwa Podgórki
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:29:16 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:45:00.
Statut Sołectwa Polany
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:30:54 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:38:53.
Statut Sołectwa Polany Kolonia
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:33:07 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:37:09.
Statut Sołectwa Pomorzany
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:34:20 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:41:19.
Statut Sołectwa Pomorzany Kolonia
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:36:23 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:44:09.
Statut Sołectwa Ruda Wielka
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:37:39 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:50:34.
Statut Sołectwa Rzeczków
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:38:36 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:53:50.
Statut Sołectwa Stanisławów
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:39:41 | Data modyfikacji: 2019-01-18 12:57:26.
Statut Sołectwa Suliszka
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:40:48 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:00:59.
Statut Sołectwa Wierzbica
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:42:11 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:01:46.
Statut Sołectwa Wierzbica Kolonia
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:43:59 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:03:07.
Statut Sołectwa Wierzbica Osiedle
 Treść Statutu Sołectwa (Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2018 r.)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:44:58 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:11:31.
Statut Sołectwa Zalesice
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:46:13 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:17:17.
Statut Sołectwa Zalesice Kolonia
 Treść Statutu Sołectwa

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:47:34 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:09:43.
Data wprowadzenia: 2010-10-14 17:47:34
Data modyfikacji: 2019-01-18 13:09:43
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski