Elektroniczna skrzynka podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wierzbicy obsługuje dokumenty elektroniczne.

Dostępna jest na platformie ePUAP (adres skrytki: /s78li03gsp/SkrytkaESP)

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta oraz, w razie potrzeby podpisania składanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Załatwienie spraw następuje poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Urzedu Gminy w Wierzbicy.

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:28:53.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:28:53
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski