Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej
2023-03-27 11:41:26
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2023 r. znak: WI-I.7820.2.40.2022.JB o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 727 od km 61+255,00 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w miejscowości Wierzbica w km 61+464 realizowana w ramach umowy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegającej na: rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w miejscowości Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727.”
2023-03-06 14:31:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zakładu produkcji płyt z polistyrenu EPS na działkach o nr ewid. 2095/21 w obrębie Wierzbica oraz 613/1 w obrębie Rzeczków"
2023-02-27 10:44:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 stycznia 2023 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zakładu produkcji płyt z poliestyrenu EPS na działkach o numerach ewidencyjnych - 2095/21 w obrębie Wierzbica oraz 613/1 w obrębie Rzeczków"
2023-01-19 12:51:29
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany: Łączany, działka nr 574/5
2022-12-30 12:47:43
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego: Wierzbica, działka nr 241/85
2022-12-30 12:45:20
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 28.12.2022 r. że w dniu 28.12.2022 roku wydana została decyzja nr RI.6733.10.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH NR EWID 1022, 649/4 I 530/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA, na wniosek Gminy Wierzbica
2022-12-29 09:08:28
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 05.12.2022 r., że że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH NR EWID 1022, 649/4 I 530/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA, na wniosek na wniosek Gminy Wierzbica
2022-12-06 11:56:17
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 10.11.2022 r. że w dniu 27.10.2022 r.,na wniosek Gminy Wierzbica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka obejmującej BUDOWE NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH NR EWID 1022, 649/4 I 530/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2022-11-10 11:18:37
  ...więcej

DECYZJA WÓTA GMINY KOWALA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 402/2 w obrębie Dąbrówka Zabłotnia, gmina Kowala"
2022-11-09 07:39:17
  ...więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
2022-11-04 14:12:04
  ...więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 25.10.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2022-10-25 15:50:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 13.10.2022 r. - Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 13.10.2022r. na wniosek spółki Arsanit Sp. z o.o. ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zakładu produkcji płyt z polistyrenu EPS na działkach o numerach ewidencyjnych – 2095/21 w obrębie Wierzbica oraz 613/1 w obrębie Rzeczków”
2022-10-17 12:41:31
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOWALA - zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 402/2 w obrębie Dąbrówka Zabłotnia, gmina Kowala"
2022-10-11 14:55:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO - w sprawie odwołania od decyzji Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany
2022-10-11 14:49:38
  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W RADOMIU- wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2022-10-11 14:43:56
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 10.10.2022 r. że w dniu 10.10.2022 roku wydana została decyzja nr 8.2022, znak: RI.6733.7.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE WIEŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ EMITEL S.A. O MAKSYMALNEJ WYS. 44,0M N.P.T. Z INSTALACJĄ RADIOKOMUNIKACYJNĄ RANGE POLSKA S.A. O NAZWIE „WRA_WIERZBICA_RUDAWELKA/87896” NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 1212/2 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2022-10-11 10:21:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 29.09.2022 r., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice i Łączany obejmującej budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działce nr 421 i 755/2 w miejscowości Zalesice i na działce nr 776/3 w miejscowości Łączany gm. Wierzbica
2022-09-29 14:47:56
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - zawiadamiam strony postępowania że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. w miejscowości Ruda Wielka gm. Wierzbica w dniu 05.09.2022r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.240.2022.PS Zarządu Powiatu w Radomiu
2022-09-20 10:23:42
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu
2022-09-12 13:59:49
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 653
następne