Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 roku. Na podstawie art. 374 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podaje
się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91
Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na
obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy
 Treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:29:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę
oświetlenia ulicznego na działkach nr 766/6.
766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762,
761/5, 761/4, 761/2, 761/1.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:19:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Dąbrówka Warszawska,
obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na
działkach nr 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:17:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Zalesice, obejmującej budowę
oświetlenia terenu na działkach nr 188/4,
188/2.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:15:31 | Data modyfikacji: 2018-06-15 10:15:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Suliszka, obejmującej budowę
oświetlenia ulicznego na działkach nr 211,
413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:06:14.
Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3542
W Wierzbica-Modrzejowice
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:32:38.
Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3560W
Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:31:17.
Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającego na rozbudowie drogi powiatowej
3542 W Wierzbica-Modrzejowice
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:53:32 | Data modyfikacji: 2018-05-29 07:29:39.
Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającego na rozbudowie drogi powiatowej
3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:52:26.
Zawiadomienie, że w dniu 22 maja 2018 roku
została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającej na wydobyciu
kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków
strzałowych działka nr ew 155 w miejscowości
Rzeczków gm. Wierzbica” inwestor P. Wakuła
Tomasz CELUTRANS Rzeczków 32, 26 – 680
Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-22 08:36:41.
Zawiadomienie, że w dniu że w dniu 10.05.2018 r.
została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
instalacji do przetwarzania odpadów
i punktu zbierania złomu na
działce o numerze ewidencyjnym 2106/22 obręb
Wierzbica, gm. Wierzbica, powiat radomski,
województwo mazowieckie
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:15:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
27.04.2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia,
Polany oraz o przystąpieniu do sporządzenia
prognoz oddziaływania na środowisko dla planu

Treść obwieszczenia

Załącznik - Mapa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:38.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego z dnia 24.04.2018
roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
pn. rozbudowa drogi powiatowej 3542 W Wierzbica -
Modrzejowice
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:50:23.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego z dnia 24.04.2018
roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
pn. rozbudowa drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka -
Dąbrówka Warszawska
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:30:18.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska nr WOOŚ-II.442.1.2018.TR.2 z dnia 28
lutego 2018 roku o podaniu do publicznej
wiadomości, że przystąpiono do postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na
planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji
elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Treść obwieszczenia

Powiadomienie Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:57:59.
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
05.02.2018 roku o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi wojewódzkiej nr 727 w
miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455
do km 64+610
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 12:38:02.
Zawiadomienie o wydanej w dniu 22.02.2018 r.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie węzła do produkcji betonu o wydajności
do 120m3/h mieszanki betonowej wraz z niezbędną
infrastrukturą – usytuowanych w miejscowości
Rzeczków na dz nr. 310/62,310/64 Gmina Wierzbica
inwestor P. Chełmiński Jakub zam. Kowala 37, 26-
624 Kowala reprezentowanego przez pełnomocnika P.
Bujak Grzegorz Roman ul. Staszica 6/06, 25-008
Kielce
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:23:50.
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 13.02.2018 roku o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr
727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km
63+455 do km 64+610 inwestor Mazowiecki Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:21:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie
zawiadamiania stron postępowania, że w dniu
15.01.2018 r., wydana została decyzja nr 1/2018 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na: BUDOWA LINII KABLOWEJ
SN I NN WRAZ Z ZABUDOWĄ BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ
I BUDOWĄ STACJI TRAFO 15/0,4kV NA DZIAŁKACH NR
EW. 501/2 i 501/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL.
AKACJOWA 25 OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:57:43 | Data modyfikacji: 2018-01-16 10:13:43.
Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 15.01.2018 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości
Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-16 07:29:00 | Data modyfikacji: 2018-01-16 07:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
05.01.2017 roku w sprawie wydania postanowienia
znak
RGI 6234.25-9.14.15.16.17.18 o
zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia art
29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. XXXXX
i XXXXXXXX zam ul. Oleńki XX m X 26 – 600 Radom
reprezentowanych przez r.pr. XXXXX XXXXXX
zastępowaną przez XXXX XXXXXXXXXXXX - XXXXXX.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:24:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
04.01.2018 roku w sprawie wydania postanowienia
znak RGI 6234.25-9.14.15.16.17.18 o dopuszczeniu
dowodu z opinii biegłego w sprawie naruszenia art
29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. XXXXX
i XXXXXXX XXXXXXXXXX zam ul. Oleńki 17 m1
26–600 Radom reprezentowanych przez r.pr. XXXXX
XXXXXX zastępowaną przez XXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXX
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:07:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
27.12.2017 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
BUDOWIE LINII KABLOWEJ SN i NN WRAZ Z ZABUDOWĄ
BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ I BUDOWIE STACJI TRAFO
15/0,4 kV NA TERENIE DZIAŁEK NR 501/2, 501/3 W
MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL. AKACJOWA 25 OBRĘB
RUDA WIELKA, GMINA WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 16:23:21.
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 23.10.2017
roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie
nieruchomości położonej w miejscowości Polany
gmina Wierzbica, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działki nr 263 i 264/1
 Treść decyzji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 07:44:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium - Kierunki

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą Nr 2 Studium - Uwarunkowania

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia - Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia

Opracowanie Ekofizjograficzne do „Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica”, obejmującej część sołectwa Zalesice Kolonia - Mapa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:34:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
20.11.2017 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że dniu 09.11.2017r., zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę
linii kablowej SN, budowę linii kablowej nn,
zabudowa bramki rozłącznikowej, budowa stacji
trafo 15/0,4 kV na działkach nr 501/3, 501/2
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:01:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:40:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
09.10.2017 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
,,wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez
użycia środków strzałowych działka nr ew 155
w miejscowości Rzeczków gm. Wierzbica”
 Treść obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.10.2017 r.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:03:29.
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26
czerwca 2017 roku w sprawie wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą w
miejscowości Wierzbica dz. nr 1445/2 gmina
Wierzbica powiat Radomski inwestor P. Chełmiński
Patryk ul. Sycyńska 29L/1/2, 26 – 600 Radom
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bujak
Grzegorz Roman ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:06:28.
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 06.06.2017 roku, że w dniu
06.06.2017 została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego
na stolarnię z kabiną lakierniczą do
nakładania powłok na fronty meblowe na działce
nr 203 w Błędowie gmina Wierzbica inwestor P.
Tomasz Konwa AMBIT Błędów 6, 26 – 680
Wierzbica
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:55:40.
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 04.05.2017 informujące o zmianie
terminu przeprowadzania rozprawy administracyjnej,
która odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o
godz. 10 00 na działce położonej przy ul.
Oleńki nr 134 , 26 – 600 Radom
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 12:36:23.
Zawiadomienie - obwieszczenie o rozprawie
administracyjnej w dniu 07.06.2017 r. o godz.
10:00 na działce położonej przy ul. Oleńki nr
134, 26-600 Radom przeprowadzona zostanie rozprawa
administracyjna w sprawie rozpatrzenia z wniosku
P. Hanna i Sławomir Zimniccy o zakłócenie
stosunków wodnych przez podniesienie i
utwardzenie ul. Oleńki
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:08:41.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
04.05.2017 znak RGI 6234.25-5.14.15.16.17 o
podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie czy
doszło do naruszenia przepisów prawa wodnego tj.
art 29 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo
wodne (Dz.U.z 2012 r poz 145) przez podniesienie
i utwardzenie ul. Oleńki gm. Radom właściciel
gruntu Gmina Miasto Radom reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Radomia, ze szkodą dla
działki nr 134 własność P. Hanna i Sławomir
Zimniccy
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-04 16:05:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
28.02.2017 roku o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na,, zmianie
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na
stolarnię z kabiną lakierniczą do nakładania
powłok na fronty meblowe na działce nr 203 w
Błędowie gmina Wierzbica.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-01 06:53:38.
Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na
rok szkolny 2017/2018
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 12:23:17.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
25.01.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na
rzecz najemcy
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:39:20 | Data modyfikacji: 2017-01-26 12:57:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany
studium
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:54:30.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2016 r w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na
rzecz najemcy
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:48:27.
Obwieszczenie, że w dniu 23.12.2016r Wójt Gminy
Wierzbica na wniosek Biegłego Rzeczoznawcy P.
Sylwia Bieńkowska, wydłużył do dnia
30.04.2017r termin wydania opinii w przedmiocie
czy doszło do naruszenia art 29 ust 3 ustawy z
dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr
145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy
zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom,
reprezentowanych przez r. pr Anitę Turek.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-23 23:06:46.
Protokół z przeprowadzenia dyskusji nad
przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 1
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wierzbica dotyczącej
części sołectwa Rzeczków wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 08:34:19.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
13.09.2016r. w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców
Gminy Wierzbica nie posiadających własnego
mieszkania
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 08:28:22.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
13.09.2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu
ograniczonego dla mieszkańców Gminy
Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:44:55.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że w
dniu 12 sierpnia 2016 r. wydał postanowienia,
znak WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.19, podejmujące
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarrunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów Wierzbica" wraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie gminy Mirów, Wierzbica
i Jastrząb o maksymalnej mocy 56MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:13:10 | Data modyfikacji: 2016-08-23 09:17:36.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016
roku w sprawie zawiadomienia Stron, że w dniu 5
sierpnia 2016 roku wpłynęło zażalenie
Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO na postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie z dnia 8 lipca 2016 roku, znak:
WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.15, zawieszające
postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
farmy wiatrowej "Mirów-Wierzbica" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin
Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy
56MW
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:20:01 | Data modyfikacji: 2016-08-23 09:12:10.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2016
roku w sprawie zawiadomienia Stron, że w dniu 27
lipca 2016 roku wpłynęło zażalenie
Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich
"Wspólna sprawa"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-12 14:48:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica wraz ze zmianą nr 1 Studium

Rysunek - Zmiana Studium - Uwarunkowania

Rysunek - Zamiana Studium - Kierunki

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek - Prognoza - Zmiana studium

Rysunek - Prognoza - Zmiana studium - Legenda

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-08 11:57:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.07.2016 roku w sprawie zakończenia
postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na BUDOWIE ODCINKA LINII
ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ
OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZENIA MOCY
GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
(OZE) NA DZIAŁCE NR EW. 28 W
MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA na wniosek MW
Rzeczniów Sp. z o.o.; ul.
Wspólna 35/PH 2, 00-519 Warszawa repr. przez
Prezesa Zarządu Pana Mariusza Adamczewskiego i
przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:06:13.
Lista operacji zakwalifikowanych do
współfinansowania dla typu "Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych" w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” w ramach działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata
2014-2020, dla naboru od 16 listopada 2015 r. do
12 stycznia 2016 r. (w tym 6 zakwalifikowanych
dróg z Gminy Wierzbica)
 Lista operacji zakwalifikowanych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:38:13 | Data modyfikacji: 2016-07-07 08:43:28.
Zawiadomienie, że w dniu 04.07.2016 Wójt Gminy
Wierzbica na wniosek strony P. Hanna i Sławomir
Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom
reprezentowanych przez r.pr. Anitę Turek,
wydłużył do dnia 31.12.2016 termin wydania
opinii w przedmiocie czy doszło do naruszenia art
29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i
Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 –
600 Radom, reprezentowanych przez r.pr Anitę
Turek
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-04 09:37:31.
Protokół z procedury o udzielenie zamówienia
pn. "Rewitalizacja Gminy Wierzbica na lata 2016 -
2022"
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-01 14:45:52.
Roczny program współpracy samorządu
Wojewódzctwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi na 2017 rok

Zaproszenie do tworzenia Programu współpracy na rok 2017

Formularz

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:59:10 | Data modyfikacji: 2016-06-16 13:38:21.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie zawiadomienia Stron o postanowieniu
zawieszenia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej Rzeczniów II
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-16 08:43:59.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2015 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:02:47 | Data modyfikacji: 2016-06-14 13:48:23.
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 09.06.2016 roku o tym, że
została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości
Wierzbica
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 09:26:48 | Data modyfikacji: 2016-06-09 09:27:55.
Obwiezczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 30 maja 2016 roku w
sprawie zawiadomienia Stron o decyzji o
środowiskowych uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej Rzeczniów II
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 10:22:00 | Data modyfikacji: 2016-06-06 10:23:27.
Zawiadomienie - Obwieszczenie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 744 w
miejscowości Wierzbica na odcinku od km 12+060 do
km 13+240
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:31:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
18.05.2016 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do
wydzierżawienia nieruchomości położonej w
budynku wspólnoty nr 14 będącą własnością
Gminy Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:26:19.
Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej do projektu pn. "Budowa instalacji
fotowoltaicznej w Gminie Wierzbica" w ramach RPO
dla WM 2014-2020 - Oś priorytetowa 4, "Przejście
na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Odpowiedź na pytania oferentów

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:12:54.
Informacja Wójt Gminy Wierzbica z dnia 12 maja
2016 roku w sprawie ogłoszenia Mazowieckiego
Wojewódzkiego Zespółu Zarządzania Kryzysowego
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-12 11:56:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15
kwietnia 2016 roku o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica”
wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na
Środowisko” oraz o możliwości zapoznania się
z dokumentami w/w projektów w ramach
postępowania z udziałem społeczeństwa
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 08:44:35 | Data modyfikacji: 2016-04-29 09:28:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11
kwietnia 2016 r., że w dniu 11.04.2016r. Wójt
Gminy Wierzbica na wniosek P. Sylwia Bieńkowska
– biegły rzeczoznawca, wydłużył do dnia
30.07.2016r termin wydania opinii w przedmiocie
czy doszło do naruszenia art 29 ust 3 ustawy z
dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr
145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy
zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom,
reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-12 07:48:25.
Zaproszenie do składania ofert na zakup kruszywa

Zaproszenie do składania ofert

Oferta

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-08 08:02:47.
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
07.04.2016 roku że w dniu 07.06.2016 została
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej
dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą działka geodezyjna 260/3 w m.
Zalesice gmina Wierzbica inwestor, P. Mirosław
i Piotr Wątły zam. Zalesice 75, 26 – 680
Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:37:16.
Informacja Administratora Bezpieczeństwa
Informacji w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-06 13:22:22 | Data modyfikacji: 2016-04-06 13:23:28.
Zawiadomienie, że w dniu 30.03.2016 r. na wniosek
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika
Grzegorza Nachyłę ul. Szczecińska 78/1, 26 –
600 Radom, zostało wszczęte postępowanie o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości
Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-01 16:59:42.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadań: 1 Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży z rodzin patologicznych z terenu
Gminy. 2. Wczesna profilaktyka uzależnień. 3.
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych
w placówkach oświatowych i w środowisku. z
obszaru I: Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 12:58:47.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I:
Wspieranie i powszechnienie kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 12:51:27 | Data modyfikacji: 2016-03-25 12:52:42.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie
i powszechnienie kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 12:49:46 | Data modyfikacji: 2016-03-25 12:52:23.
Zawiadomienie - obwieszczenie, że w dniu
22.03.2016 została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 400315 W Mirów (obok
UPT) - Mirówek w miejscowości Mirów Stary dz
nr ewidencyjny 189, Mirówek dz nr ewidencyjny
265, inwestor Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26
– 503 Mirów Stary
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:56:58.
Informacja Wójta Gminy Wierzbica dot. ujemnych
skutków przezimowania
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-23 07:42:36.
Informacja o zgromadzeniu w trybie uproszczonym
16.03.2016
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-16 14:23:37 | Data modyfikacji: 2016-03-16 14:27:35.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w
dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:18:13.
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 02.03.2016
roku w sprawie zawiadomienia, że w dniu
02.03.2016 została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Budowie obory wielostanowiskowej dla krów
mlecznych z infrastrukturą towarzyszącą"
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:09:05.
Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 02.03.2016 roku
stron o zebranych dokumentach i materiałach przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi
gminnej nr 400315 w Mirów (obok UPT) - Mirówek w
miejscowości Mirów Stary
 Treść zawiadomienia-obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:04:58.
Ogłoszenie z dnia 19.02.2016 roku w sprawie
sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-22 11:13:12.
Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru
oferty na "Opracowanie dokumentacji na realizację
zadania budowa wodociągu na ul. Pisakowej o dł,
około 900m" w dniu 17.02.2016r. wybrano ofertę
firmy ELPRO Elżbeta Wiśniewska Bogusławice 10,
26-640 Skaryszew za kwotę brutto 8700zł.
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-18 09:48:33 | Data modyfikacji: 2016-02-18 09:51:08.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 04.02.2016r. znak:
WOOŚ-II.4242.550.2015.AWI.3, uzgadniając warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
budowie obory wielostanowiskowej dla krów
mlecznych z infrastrukturą towarzyszącą na
działkach o nr. ew. 156, 157, 711, 712 i 713 w
miejscowości Zalesice, gmina Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:12:13.
Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 12.02.2016
stron o zebranych dokumentach i materiałach przed
wydaniem decyzji, iż zebrano już wystarczające
dowody i materiały do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:
Budowa obory wielostanowiskowej dla krów
mlecznych z infrastrukturą towarzyszącą" na
działkach geod. 156, 157, 711, 712, 713 w m.
Zalesice gmina Wierzbica, inwestor P. Szymon
Piskórz, Zalesice 54, 26–680 Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 07:21:40.
Zawiadomienie z dnia 12.02.2016, że Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
postanowieniem z dnia 04.02.2016r znak:
WOOŚ-II.4242.550.2015.AWI.3 uzgodnił warunki
realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa obory
wielostanowiskowej dla krów mlecznych z
infrastrukturą towarzyszącą" na działkach
geod. 156, 157, 711, 712, 713 w m. Zalesice Gmina
Wierzbica, inwestor P. Szymon Piskórz, Zalesice
54, 26–680 Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 07:18:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o naborze
kandydatów komisji konkursowej w otwartych
konkursach ofert
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:41:19.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2016 roku

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna)

Sprawozdanie (wersja edytowalna)

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:48:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
03.02.2016r. w sprawie zawiadomienia, że
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Warszawie wydłużył termin wydania opinii do
dnia 18 luty 2016 dla inwestycji pn. "Budowoa
obory wieostanowiskowej dla krów mlecznych z
infrastrukturą towarszyszącą"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 09:52:00.
Urząd Gminy Wierzbica informuje, że zamierza
zrealizować zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji
na realizację zadania budowa wodociągu na ul.
Piaskowej o dł. ok. 900m"
 Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:34:55 | Data modyfikacji: 2016-02-02 14:35:50.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 27.01.2016 o
zawiadomieniu Stron, że decyzja w sprawie
wszczętej na wniosek z dnia 31.03.2014r. CONTINO
Wind Partners Sp. z o.o. reprezentowanej przez
Pełnomocnika - Panią Joannę Jakubicką, o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy wiatrowej Rzeczniów II nie zostanie wydana
w określonym w obwieszczeniu Regionalnego
Dyrektora z dnia 28 września 2015r. znak
WOOŚ-II.4210.22.2014.MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:27:53.
Stanowisko Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26
stycznia 2016r. w sprawie poparcia dla podziału
statycznego Województwa Mazwowieckiego
 Treść stanowiska

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:18:32.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
26.01.2016 o zawiadomieniu, że Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
wydłużył termin wydania opinii do dnia 27
stycznia 2016 dla inwestycji pn. "Budowa obory
wielostanowiskowej dla krów mlecznych z
infrastrukturą towarzyszącą"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:58:59.
Zawiadomienie, że w dniu 05.01.2016 r. na wniosek
Gminy Mirów zostało wszczęte postępowanie o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa
drogi gminnej nr 400315 w Mirów (obok UPT) -
Mirówek w miejscowości Mirów Stary dz. nr.
ewidencyjny 189, Mirówek dz. nr. ewidencyjny 265
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 09:34:14.
Postanowienie zawieszenia z urzędu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie odcinka linii
energetycznej SN wraz z kanalizacją
optoteletechniczną do wyprowadzania mocy
generowanej przez odnawialne źródła energii
(OZE) na terenie gminy Wierzbica, wszczęte na
wniosek MW Rzeczniów, Al. Jerozolimskie 61,
00-697 Warszawa na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. od
23.11.2015r. do dnia 23.11.2016r.

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 1998 w obrębie ewidencyjnym Wierzbica

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 20 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 28 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 514 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 502 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 224 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 44 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 43, 34, 27 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 42, 33, 26, 18 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 308, 305 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 35 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 626 w obrębie ewidencyjnym Polany

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 240 w obrębie ewidencyjnym Polany Kolonia

Postanowienie ws. numeru ewidencyjnego gruntu 261 w obrębie ewidencyjnym Polany Kolonia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-27 22:52:39 | Data modyfikacji: 2015-12-27 23:03:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
16.12.2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego z wniosku złożonego dnia
11.12.2015 r. przez P. Szymon Piskórz zam.
Zalesice 54, 26-680 Wierzbica w sprawie wydania
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obory
wielostanowiskowej dla krów mlecznych z
infrastrukturą towarzyszącą" na działkach
geodezyjnych 156, 157, 711, 712, 713 w m. Zalesice
gmina Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-16 14:26:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
15.12.2015 roku o zawiadomieniu, że w dniu
15.12.2015 r. Wójt Gminy Wierzbica na wniosek P.
Sylwia Bieńkowska - biegły rzeczoznawca,
wydłużył do dnia 30.04.2016 roku termin wydania
opinii w przedmiocie czy doszło do naruszenia art
29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-15 14:08:51.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
10.12.2015 rok w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na
rzecz najemcy
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:21:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
10.12.2015 o zawiadomieniu stron postępowania o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie odcinka linii
energetycznej SN wraz z kanalizacją
optoteletechniczną do wprowadzania mocy
generowanej przez odnawialne źródła energii
(OZE) na terenie Gminy Wierzbica

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 20 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 28 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 514 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 502 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 224 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 44 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 43, 34, 27 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 42, 33, 26, 18 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 308, 305 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 35 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 626 w obrębie ewidencyjnym Polany

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 240 w obrębie ewidencyjnym Polany Kolonia

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 261 w obrębie ewidencyjnym Polany Kolonia

Treść obwieszczenia ws. działki o nr ewidencyjnym gruntu 1998 w obrębie ewidencyjnym Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:56:42 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:58:03.
Uchwała Nr 1/2015 zebrania mieszkańców
jednostki pomocniczej Osiedle w Wierzbicy w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami w sprawie zniesienia jednostki
pomocniczej Osiedle w Wierzbicy i utworzenia na
tym obszarze sołectwa oraz nadania sołectwu
statutu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:09:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 12:41:00 | Data modyfikacji: 2015-12-07 23:00:11.
Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2015 znak
WOOŚ-II.4210.22.2014.MW w sprawie dotyczącej
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy wiatrowej
Rzeczniów II
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-23 11:26:45.
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem
społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 16
turbin wiatrowych o mocy nominalnej do 3,5 MW
(włącznie) każda, moc łączna to 56 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną,
zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych wsi:
Rogów, Bieszków Górny, gmina Mirów, powiat
szydłowiecki oraz obrębach ewidencyjnych wsi:
Polany, Polany Kolonia, Wierzbica, gmina
Wierzbica, powiat radomski, woj. mazowieckie.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-02 11:07:15.
Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 30.09.2015 roku w
sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 07:23:36.
Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie
ochrony i bezpieczeństwa imprezy plenerowej
"Dożynki 2015" w Wierzbicy
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:16:46.
Raport z konsultacji społecznych dotyczące
opracowań wykonanych w ramach projektu pn.
"Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ROF)"

Raport z konsultacji społecznych

Raport z "Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizacyjnych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu: Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030

Załącznik do sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu: Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu: Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym

Załącznik do sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu: Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-01 12:44:40.
Zaproszenie do składania ofert na ochronę i
bezpieczeństwo imprezy plenerowej "Dożynki 2015"
 Treść zaproszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:39:23.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodny na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej Błędów - Dąbrówka Warszawska
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:10:30.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodny na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Ruda Wielka
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:09:05.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgodny na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w Wierzbicy (starodroże drogi
wojewódzkiej nr 727)
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:07:37.
Zawiadomienie Gminy Wierzbica o wyborze
najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Remont
dachu wraz z dociepleniem na budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-10 12:38:51 | Data modyfikacji: 2015-08-10 12:39:28.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o decyzji w sprawie
wniosku z dnia 31.03.2015 CONTINO Wind Partners
Sp. z o.o. o wydanie decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej
Rzeczniów II
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 07:46:47.
Zaproszenie do składania ofert na remont dachu
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Warszawskiej

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar

Umowa - wzór

Oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:53:18.
Informacja z postępowania rekrutacyjnego na wolne
stanowisko urzędnicze ds. inwestycji oraz
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:42:30.
Zarządzenie Nr 410 Wojewody Mazowieckiego z dnia
23 lipca 2015 roku w sprawie powołania składu
komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez huragan i grad
 Treść zarządzenia Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-30 11:35:12.
Zawiadomienie - Obwieszczenie stron zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
ws. przebudowy drogi gminnej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka nr ew
647 obręb Ruda Wielka
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-22 22:23:03.
Zawiadomienie - Obwieszczenie stron zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
ws. przebudowy drogi gminnej Błędów -
Dąbrówka Warszawska
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-22 22:10:44.
Zawiadomienie - Obwieszczenie stron zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
ws. przebudowy drogi gminnej w Wierzbicy
(starodroże drogi wojewódzkiej nr 727)
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-22 21:59:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o
przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w
postępowaniu prowadzonego z udziałem
społeczeństwa o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa
Mirów-Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:19:16.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wpłynięciu wniosku
CONTINO Wind Partners Sp. z o.o. o wydanie decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej Rzeczniów II
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:10:31.
Informacja o wniosku w sprawie dowozu ucznia
niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola lub
oddziału specjalnego na rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA


Wnioski w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola lub oddziału specjalnego na rok szkolny 2015/2016 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.


Do wniosku należy dołączyć załączniki określone w pkt. 7 wniosku.

 Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:30:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji
środowiskowych uwarunkowanych dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 16
turbin wiatrowych.
 Tekst obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:06:55.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radom o
wyłożeniu do publicznego wyglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program
inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach
rewitalizowanych Radomskiego Obszau
Funkcjonalnego"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-06 14:01:42.
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
środowiskowych uwarunkowań na realizację
przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej
Błędów - Dąbrówka Warszawska.

Tekst zawiadomienia - obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:26:07 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:47:58.
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej w
Wierzbicy (starodroże drogi wojewódzkiej nr 727)
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-25 07:38:35.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru

 Treść ogłoszenia o naborze

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-24 15:06:23.
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych warunkach na realizację
przedsięwzięcia pn: przebudowa drogi gminnej
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Ruda Wielka
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:57:50.
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-22 14:27:38 | Data modyfikacji: 2015-07-14 09:32:34.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza szósty przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż działki
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położoną w Wierzbicy
stanowiącą własność Gminy Wierzbica nr KW
RA1S/00020892/0

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518 ze zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku poz. 942)

ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Wierzbicy stanowiącą własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

 1. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha
  cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość ujęta w wykazie nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku, drugi odbył się dnia 26.08.2014 r.,trzeci przetarg odbył się dnia 07.10.2014 r. czwarty przetarg odbył się dnia 02.12.2014 roku, piąty przetarg odbył się 26.03.2015 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
 3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 20.07.2015 r.


Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 24.07. 2015 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

Wierzbica 2015-06-19

Sporz. insp. Małgorzata Ogorzałek

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-22 08:49:43 | Data modyfikacji: 2015-06-22 08:52:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wydaniu
postanowienia znak RGI 6234.25-7.14.15 o
zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia art
29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna
i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 –
600 Radom reprezentowanych przez r.pr Anitę
Turek.

Wierzbica 18.06.2015r

RGI 6234.25-8.14.15

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U.z 2013 r poz 267 ze zm .)

zawiadamiam

że w dniu 18.06.2015 Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie znak RGI 6234.25-7.14.15 o zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek.


W związku z tym, z przedmiotowym postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenia dokonano w dniu 18.06.2015 r.
1. BIP Wierzbica
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Urzędu Miejskiego w Radomiu

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-18 12:34:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wydaniu
postanowienia znak RGI 6234.25-5.14.15 o
dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w sprawie
naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145)
wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam
ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom
reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek.

Wierzbica 17.06.2015


RGI 6234.25-6.14.15

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U.z 2013 r poz 267 ze zm .)

zawiadamiam

że w dniu 17.06.2015 Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie znak RGI 6234.25-5.14.15 o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w sprawie naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek.


W związku z tym, z przedmiotowym postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia dokonano w dniu 17.06.2015 r.

1. BIP Wierzbica
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Urzędu Miejskiego w Radomiu

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:28:28 | Data modyfikacji: 2015-06-17 14:29:09.
Informacja o wyniku postępowania na udzielenie
zamówienia publicznego na "Badanie gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych Gminy
Wierzbica"

Zaproszenie

Załącznik 1

Umowa

Oferta wykonawcy

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o odstąpieniu wykonawcy od umowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-17 09:38:03 | Data modyfikacji: 2015-06-29 09:36:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art
53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 r., o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 89, poz 89, poz. 717 z poźn. zm.)

Wierzbica 2015.06.10


RRN.6733.6.CP.2014.1.2015


OBIWESZCZENIE


WÓJTA GMINY WIERZBICA


Zgodnie z art 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz 89, poz. 717 z poźn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 10.06.2015 r., wydana została decyzja nr 1/2015 w sprawie ustalenia loklaizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NE 3545 WIERZBICA - POLANY NA TERENIE DZIAŁKI NR 521/3 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA, NA TERENIE DZIAŁEK NR 1,2,3,4 I 12 W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA POLANY ORAZ NA TERENIE DZIAŁEK NR 555, 566, 544, 522/1, 522/2, 548, 547, 38, 534 I 8 W MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, repr. przez MBD projekt mgr. inż. Dariusz Augustyn, 34-400 Nowy Targ ul. Brzozowa 5.


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 8:00 - 15:00.


 


Otrzymują:


1. wnioskodawca


2. strony wg wykazu


3. a/a


 


 


Sprawę prowadzi: 


Barbara Krucińska


tel. 618 36 28

 Obwieszczenie 11.06.2015.pdf

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-11 14:44:37 | Data modyfikacji: 2015-06-11 14:45:39.
Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze
wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:38:36.
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy
publicznej w 2014 roku
 Wykaz osób

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:28:56 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:33:07.
Zaproszenie do składania ofert cenowych na
wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Wierzbica, dz. nr ew. 172/5 i 172/9"

Wierzbica, dnia 2015.05.27

RGiI 7011.07.2015


Z A P R O S Z E N I E


Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica, dz. nr ew. 172/5 i 172/9”.

 1. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 175 mb z kruszywa kamiennego
  w tym nawierzchnia o szer. 4,5 mb i gr. 8 cm, podbudowa z tłucznia gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 cm i gr. 10 cm.
  Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną znajdującą się do wglądu
  w Urzędzie Gminy w Wierzbicy oraz przedmiarem robót, który załącza się do powyższego zaproszenia.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 20.06.2015 r.
 3. Zamawiający dokona wyboru ofert i zawrze umowy z oferentami, którzy zaproponują
  najkorzystniejszą cenę wykonania zadania na załączonym druku oferty.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 5. Do ofert należy załączyć:
  - kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej,
  - uzupełniony kosztorys ofertowy.
 6. Oferty należy złożyć do dnia 1 czerwca 2015 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Wierzbicy,
  ul. Kościuszki 73, pok. nr 18.
 7. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie będą
  rozpatrywane.
 8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
  Henryk Sitkowski, tel. 48 618 36 18, fax 48 618 36 11.

Załącznik:
- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy,
- wzór oferty cenowej.

 Treść zaproszenia do składania ofert

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:22:41 | Data modyfikacji: 2015-05-27 15:16:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie
zakończenia postępowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej Nr 3545W Wierzbica -
Polany
 Treść Obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:08:20.
Zawiadomienie o rozpatrzeniu ofert na przebudowę
dróg gminnych

Wierzbica, dnia 21.05.2015


Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Wierzbica zawiadamia, że po rozpatrzeniu złożonych ofert na przebudowę dróg gminnych postanowiła wybrać najkorzystniejszą ofertę cenową tj. ofertę nr 1 - Biuro Usług Technicznych Stanisław Kamiński, ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce. Oferta ta zawiera następujące ceny:

Zadanie nr 1. Cena brutto – 2398,50 zł
Zadanie nr 2. Cena brutto – 3690,00 zł
Zadanie nr 3. Cena brutto – 2435,40 zł
Zadanie nr 4. Cena brutto – 3726,90 zł
Zadanie nr 5. Cena brutto – 1734,30 zł
Zadanie nr 6. Cena brutto – 1722,00 zł
Zadanie nr 7. Cena brutto – 3690,00 zł
Zadanie nr 8. Cena brutto – 2435,40 zł
Zadanie nr 9. Cena brutto – 1734,30 zł
Zadanie nr 10. Cena brutto – 1734,30 zł
Zadanie nr 11. Cena brutto – 2435,00 zł
Zadanie nr 12. Cena brutto – 9077,40 zł
Zadanie nr 13. Cena brutto – 2435,40 zł
Zadanie nr 14. Cena brutto – 6642,00 zł
Zadanie nr 15. Cena brutto – 2435,40 zł
Zadanie nr 16. Cena brutto – 2435,40 zł

Cena brutto razem – 50.716,00 zł

Oferta firmy FORPROJEKT Sp. z o.o. nie została rozpatrzona ze względu na brak kompletu dokumentów.

 

Do wiadomości:

1. NEOX sp. z o.o.
    ul. Wały Piastowskie 1/1508
    80-855 Gdańsk
2. MW – PROJEKT – Drogowa Pracownia Projektowa Marcin Wawrzyniak
    ul. Wyklinowa 5/16
61-457 Poznań
    Pracownia Projektowa Drogowiec Piotr Strzyżewski
    ul. Główna 52/3
    61-007 Poznań
3. Pracownia Projektowa „RoadWay” Grzegorz Kowalik
    ul. Klimontowska 15B
    04-672 Warszawa
4. Firma Usługowa MS Materek Szymon
    ul. Stasica 32
    26-400 Przysucha
5. FORPROJEKT Sp. z o.o.
    ul. Różyckiego 1C
    51-608 Wrocław
6. a/a

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-25 10:25:15.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 215
w Wierzbicy z dnia 12 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE


Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 215
w WIERZBICY
z dnia 12 maja 2015 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 14.1 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w okręgu wyborczym nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku. 

W związku z tym komisja wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów i przedłuża termin zgłoszenia i rejestracji kandydatów do dnia 15 maja 2015 roku.

 

        Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
    Małgorzata Ogorzałek

 

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-12 14:55:10.
Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert
cenowych na wykonanie projektów budowlanych na
następujące zadania:

Wierzbica, dnia 2015.05.07

RGiI 7011.06.2015


Z A P R O S Z E N I E

Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie projektów budowlanych na następujące zadania:

 • Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy, ul. Piaskowa o długości ok. 650 mb. Nr ew. działki 174.
 • Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy, ul. Ogrodowa o długości ok. 1000 mb. Nr ew. działki 520/2.
 • Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy, ul. Górna o dł. ok. 660 mb. Nr ew. działki 1295.
 • Zadanie nr 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka o długości 1010 mb. Nr ew. działki 647.
 • Zadanie nr 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wielka o długości ok. 470 mb. Nr ew. działki 645.
 • Zadanie nr 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączany o długości ok. 340 mb. Nr ew. działki 725.
 • Zadanie nr 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polany o długości ok.1.000 mb. Nr ew. działki 13.
 • Zadanie nr 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesice Kolonia o długości ok. 660 mb. Nr ew. działki 750.
 • Zadanie nr 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesice Kolonia o długości ok. 460 mb. Nr ew. działki 739, 740.
 • Zadanie nr 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczków o długości ok. 420 mb. Nr ew. działki 925.
 • Zadanie nr 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczków o długości ok. 580 mb. Nr ew. działki 45/5, 4715, 141/2.
 • Zadanie nr 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica (starodroże drogi wojewódzkiej nr 727) o długości ok. 1640 mb. Nr ew. działki 271/1, 511.
 • Zadanie nr 13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia o długości ok. 855 mb. Nr ew. działki 1776.
 • Zadanie nr 14. Przebudowa drogi gminnej Błędów – Dąbrówka Warszawska o długości ok. 1800mb, Nr ew. działki 145 Błędów, 687 Dąbrówka Warszawska.
 • Zadanie nr 15. Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy o długości ok. 130 mb wraz z miejscami postojowymi. Nr ew. działki 2077/71
 • Zadanie nr 16. Przebudowa drogi wewnętrznej do DPS przy ul. Sienkiewicza 37 o długości ok. 120mb. Nr ew. działki 2089, 2088/7.

1. W ramach projektu należy wykonać:
      a) projekt techniczny – 5 egz.
      b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz.
      c) przedmiar robót – 2 egz.
      d) kosztorys inwestorski – 2 egz.
      e) wersję elektroniczną zadania.

Projekt powinien zawierać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do skutecznego uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2015 r.

3. Zamawiający dokona wyboru ofert i zawrze umowy z oferentami, którzy zaproponują najkorzystniejszą cenę wykonania zadania na załączonym druku oferty.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

5. Do ofert należy załączyć:   

a) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisiu do ewidencji działalności gospodarczej

b) kserokopię uprawnień budowlanych w zakresie projektowania dróg.

6. Oferty należy złożyć do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 1600 w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pok. nr 18.

7. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: Henryk Sitkowski, tel. 48 618 36 18, fax 48 618 36 11.

Załącznik:
- wzór oferty cenowej.

WÓJT GMINY
 WIERZBICA

 

Publikacja:
1. Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.wierzbica.pl
2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica
3. a/a.

Wzór Oferty Cenowej

 Zaproszenie

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:47:15 | Data modyfikacji: 2015-05-08 10:52:16.
Obwieszczenie o przyjęciu zmiany zarządzeń
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań
ochronnych
 Treść Obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-05 09:10:42.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o konkursie na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zalesicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY WIERZBICA

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach, 26 – 680 Wierzbica, Zalesice 31 C


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn.zm./ oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej ,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;


3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz.425
z późn. zm.).

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 z późn.zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Z a l e s i c a c h „ w terminie do dnia 15 maja 2015 do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 618 36 21.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica, Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Treść ogłoszenia - strona 2

 Treść ogłoszenia - strona 1

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-29 09:27:11 | Data modyfikacji: 2015-04-29 09:42:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica że w dniu 16.04.2014, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3545 w Wierzbica - Polany - Krzyżanowice w miejscowości Wierzbica i Polany.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 12:24:24.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa "Mirów - Wierzbica".


 

 Obwieszczenie ws. Farmy Wiatrowej "Mirów - Wierzbica"

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-17 10:28:40 | Data modyfikacji: 2015-04-20 08:46:29.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy w przemiocie Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica

 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy w przemiocie Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:56:52.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF”

 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF”

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:45:09.

 Harmonogram naboru dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2015/2016


 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 Harmonogram naboru dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2015/2016

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-13 17:22:44 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:35:14.

 OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Wierzbica  z dnia 09.02.2015 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


 

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.02.2015 r

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:50:04.

 Wierzbica 04.02.2015 RGI 6220.9.14.15 OBWIESZCZENIE

 


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)

 zawiadamiam

 że w dniu 04.02.2015 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice na odcinku długości ok 2.8km, inwestor Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom

W związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminyw Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia dokonano w dniu 04.02.2015 r.

BIP Wierzbica
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz miejscowości Polany

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:13:06.

Wierzbica 14.01.2015  RGI 6220.07.14.15


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Stosownie do art. 10§1 oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 r poz 267 ze zm) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na:przebudowie drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice na odcinku długości ok 2.8 km inwestor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom.


Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok. 22 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.


Otrzymują:


1.      Powiatowy Zarząd Dróg


Publicznych w Radomiu


ul. Graniczna 24


26 – 600 Radom


2.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz miejscowości Polany


3.      Strona internetowa


4.      MBD Projekt


ul. Brzozowa 5


34 – 400 Nowy Targ


5.      a/a


Sprawę prowadzi


 P. Rafał Pyrka 48/618 36 17

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:08:23.

Wierzbica 13.01.2015  RGI 6220.6.14.15   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)zawiadamiam że w dniu 29.12.2014r. (data wpływu 05.01.2015) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie  znak WOOŚ-II.4240.1524.2014.MK wyrażając opinię że dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice na odc. długości ok 2.8km nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

Otrzymują:

Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

26 – 600 Radom

Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Wierzbica oraz w miejscowości Polany
BIP Wierzbica
a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-13 15:22:23.

  OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-08 13:16:01.

Obwieszczenie Mirów

 Obwieszczenie Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:35:47.

Wierzbica 10.12.2014 RGI 6220.5.14  Z A W I A D O M I E N I E  - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania  administracyjnego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 03.12.2014r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu                       ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom reprezentowany przez MBD Projekt mgr inż. Dariusz Augustyn ul. Brzozowa 5, 34 – 400 Nowy Targ zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji                               o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

            przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica - Polany - Krzyżanowice na odc. długości ok 2.8km

            Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony mogą               w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi                   i wnioski w sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody                   i materiały.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z wymogami art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.                                          o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )mając na uwadze § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 213 poz 1397) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów o opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia , tj. do:

-         Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68, 26 –600 Radom

-         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26–617 Radom.

 

Otrzymują:

Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

26 – 600 Radom

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz miejscowości Polany
Strona internetowa
4.      MBD Projekt

ul. Brzozowa 5

34 – 400 Nowy Targ

a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 10:32:31.

Obwieszczenie Mirów

 Obwieszczenie Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-03 18:01:09.

Postanowienie

 Postanowienie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-01 17:23:36.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:19:57.

 Wierzbica 14.11.2014 RGI 6221.04.14 ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 104 §1, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 14.11.2014 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej kontenerowej stacji paliw na terenie działek o numerach ewidencyjnych 310/77 i 310/78 położonych w Rzeczkowie gmina Wierzbica, inwestor TRANSPORT CIĘŻAROWY Marek i Małgorzata Wakuła Sp.J Rzeczków 6 , 26 – 680 Wierzbica

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminyw Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica
Strony w sprawie
BIP Wierzbica

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-14 10:43:01.

Zawiadomienie Mirów

 Zawiadomienie Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-29 14:05:01.

Zawiadomienie Mirów

 Zawiadomienie Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-29 14:04:05.

Zawiadomienie Mirów

 Zawiadomienie Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-29 14:03:30.

Opinia Sanitarna Mirów

 Opinia Sanitarna Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-15 17:16:50.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-22 11:17:17.

Zawiadomienie

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:01:25.

Wierzbica 2014.09.03 R.G.I.-6733.5.CP.2014 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)zawiadamiam strony postępowania że w dniu 03.09.2014 r., wydana została decyzja nr 5/2014 znak:R.G.I.-6733.5.CP.2014                     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE MASZTU SŁUPOWEGO WYSOKOŚCI 15,0M WRAZ Z ZESPOŁEM ANTEN SEKTOROWYCH TYPU INTERLINE SECTOR HP ORAZ ANTEN SIATKOWYCH WAVEARENA ANT57-GDA24  W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU RADIOWEGO NA OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH  NA DZIAŁCE NR  749  W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA , GM. WIERZBICA.


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                               Dariusz Myśliwiec


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-04 15:14:22.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-20 12:59:41.

Wierzbica 2014.08.19 R.G.I.-6733.5.CP.2014 OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Wierzbica


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego naBUDOWA MASZTU SŁUPOWEGO WYSOKOŚCI 15,0M WRAZ Z ZESPOŁEM ANTEN SEKTOROWYCH TYPU INTERLINE SECTOR HP ORAZ ANTEN SIATKOWYCH WAVEARENA ANT57-GDA24  W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU RADIOWEGO NA OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH  NA DZIAŁCE NR  749 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA (OBRĘB 0008), GM. WIERZBICA, i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać                            w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


                                                                                                          Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                            Dariusz Myśliwiec


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-19 18:43:51.

Podziękowanie Gmina Mirów

 Podziękowanie Gmina Mirów

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-18 15:45:57.

Zawiadomienie obwieszczenie

 Zawiadomienie obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:48:17.

Zawiadomienie obwieszczenie

 Zawiadomienie obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:47:20.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.07.2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


 

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.07.2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-30 13:34:13 | Data modyfikacji: 2014-07-30 13:36:02.

Wierzbica 2014.07.17


 R.G.I.-6733.5.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania że w dniu 07.07.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę  masztu słupowego  na działce numer ewidencyjny gruntu 749  w miejscowości Ruda Wielka Gm. Wierzbica.W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


                                                                                                                             Z upoważnienia


                                                                                                                     Wójta Gminy Wierzbica


 


                                                                                                                             Sekretarz Gminy


                                                                                                                             Monika Banaczek

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 14:52:25.

Wierzbica 2014.07.14   R.G.I.-6733.4.CP.2014  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)zawiadamiam strony postępowania że w dniu 14.07.2014 r., wydana została decyzja nr 4/2014 znak:R.G.I.-6733.4.CP.2014                     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH :


394,396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 1276, 418, 420,422, 425 (droga), 427,428, 434, 435, 436, 437, 735 (stacja trafo nr 2), 687 (droga), 617, 620-623, 625, 438-440, 447, 747, 748, 448/1, 450/1- 452/1, 453,454, 460, 463, 754, 756, 466/13, 468, 470-474, 476-479, 767, 768/1, 768/2, 769, 482-487, 488/1, 488/2, 489, 491, 494, 495, 507/1, 507/2, 508, 804, 813, 1278, 816, 516, 818(stacja trafo nr1),814, 811/1, 811/2, 809, 807, 805, 802, 801, 797, 799, 821/1-821/4, 823, 825, 820/1-820/5, 827, 829, 831, 523, 526-529, 530/1, 531-536, 537/1, 537/2, 539, 543, 545, 547, 549, 556/1, 556/2, 553/2, 559, 833, 835, 837, 839/3, 841/2, 843, 845, 848, 850/4, 850/3, 852, 854, 856, 858, 860/2, 863, 866, 869, 872, 875/1, 875/2, 878, 879, 882, 885, 888, 891/1, 891/2, 894, 897, 900, 905, 567, 571, 575/1, 579, 583, 590/1, 590/2, 608, 584, 609, 610, 908, 911, 914, 915/1, 915/2, 915/5, 922/2, 924, 916          ( stacja trafo szkoła), 992, 1012, 1014/3, 1116(droga), 973, 922/1, 923, 925, 1118, 1122, 1123/3, 1123/2, 1124/6, 1124/4, 1124/5, 1125/1, 1126/1, 1127, 1128, 1130-1133, 1119/3, 1123/4, 1120, 1121/1, 1121/2, 1119/2, 1124/3, 1125/2, 1199(droga), 1214/1, 1214/2, 1215/2, 1215/1, 1237(droga), 1200/1, 1200/2, 1201/3, 1201/2, 1201/1, 927/1, 927/2, 930, 932, 934/3-934/6, 936/1, 987(droga) W MIEJSCOWOŚCI  DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GMINA WIERBICA


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                 Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:48:52.

Wierzbica 2014.06.27


 R.G.I.-6733.4.CP.2014


 OBWIESZCZENIE 


Wójta Gminy Wierzbica


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  NA TERENIE DZIAŁEK                 O NR EWIDENCYJNYCH :


394,396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 1276, 418, 420,422, 425 (droga), 427,428, 434, 435, 436, 437, 735 (stacja trafo nr 2), 687 (droga), 617, 620-623, 625, 438-440, 447, 747, 748, 448/1, 450/1- 452/1, 453,454, 460, 463, 754, 756, 466/13, 468, 470-474, 476-479, 767, 768/1, 768/2, 769, 482-487, 488/1, 488/2, 489, 491, 494, 495, 507/1, 507/2, 508, 804, 813, 1278, 816, 516, 818(stacja trafo nr1),814, 811/1, 811/2, 809, 807, 805, 802, 801, 797, 799, 821/1-821/4, 823, 825, 820/1-820/5, 827, 829, 831, 523, 526-529, 530/1, 531-536, 537/1, 537/2, 539, 543, 545, 547, 549, 556/1, 556/2, 553/2, 559, 833, 835, 837, 839/3, 841/2, 843, 845, 848, 850/4, 850/3, 852, 854, 856, 858, 860/2, 863, 866, 869, 872, 875/1, 875/2, 878, 879, 882, 885, 888, 891/1, 891/2, 894, 897, 900, 905, 567, 571, 575/1, 579, 583, 590/1, 590/2, 608, 584, 609, 610, 908, 911, 914, 915/1, 915/2, 915/5, 922/2, 924, 916 ( stacja trafo szkoła), 992, 1012, 1014/3, 1116(droga), 973, 922/1, 923, 925, 1118, 1122, 1123/3, 1123/2, 1124/6, 1124/4, 1124/5, 1125/1, 1126/1, 1127, 1128, 1130-1133, 1119/3, 1123/4, 1120, 1121/1, 1121/2, 1119/2, 1124/3, 1125/2, 1199(droga), 1214/1, 1214/2, 1215/2, 1215/1, 1237(droga), 1200/1, 1200/2, 1201/3, 1201/2, 1201/1, 927/1, 927/2, 930, 932, 934/3-934/6, 936/1, 987(droga) W MIEJSCOWOŚCI  DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GMINA WIERBICA, i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać                            w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


                                                                                  Wójt Gminy Wierzbica


 


                                                                                      Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-27 11:27:57.

Wierzbica 2014.05.14 R.G.I.-6733.4.CP.2014


                                      OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 zawiadamiam strony postępowania


 że w dniu 28.04.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dąbrówka Warszawska –RE RadomW związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów                  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


           


 


 


                                                                                  Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                       Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:42:30.

Wierzbica 2014.05.12 R.G.I.-6733.3.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 12.05.2014 r., wydana została decyzja nr 3/2014 znak:R.G.I.-6733.3.CP.2014                     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE  OŚWIETLENIA ULICZNEGO NAPOWIETRZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH 697,698, 699/5, 699/4, 699/3, 699/1, 561/2, 562/2, 563, 564, 565/5, 565/4, 560/6, 560/4, 560/2, 560/1 I 649   W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA .


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                 Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-12 16:45:21.

Wierzbica 2014.04.07


R.G.I.-6733.1.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 07.04.2014 r., wydana została decyzja nr 1/2014 znak:R.G.I.-6733.1.CP.2014                     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  NA TERENIE DZIAŁKI NR 480 WRAZ ZE ZJAZDEM I WJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁCE NR 641 W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA , GMINA WIERZBICA .


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-05 16:59:33.

Wierzbica 2014.04.25


R.G.I.-6733.2.CP.2014


OBWIESZCZENIE    Wójta Gminy Wierzbica


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE  OŚWIETLENIA ULICZNEGO NAPOWIETRZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH  547/3, 547/5, 547/7, 547/8 i 547/9                                W MIEJSCOWOŚCI  ZALESICE, GM. WIERZBICA, i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać    w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


                                                                                                              Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                 Dariusz Myśliwiec


                                              

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 15:38:12.

Wierzbica 2014.04.25


R.G.I.-6733.3.CP.2014


OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Wierzbica


 


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NAPOWIETRZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH 697,698, 699/5, 699/4, 699/3, 699/1, 561/2, 562/2, 563, 564, 565/5, 565/4, 560/6, 560/4, 560/2, 560/1 I 649   W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA , i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać  w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-25 15:34:36.

Wierzbica 2014.03.24


R.G.I.-6733.1.CP.2014


 OBWIESZCZENIE  


Wójta Gminy Wierzbica


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)


 zawiadamiam strony postępowania


 że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  NA TERENIE DZIAŁKI NR 480 WRAZ ZE ZJAZDEM I WJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁCE NR 641 W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA , GMINA WIERZBICA,               i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać                            w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


                                                                                              Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                  Dariusz Myśliwiec


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-08 11:04:44.

Wierzbica 2014.03.24


R.G.I.-6733.1.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


         Wójta Gminy Wierzbica


 


 


 


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  NA TERENIE DZIAŁKI NR 480 WRAZ ZE ZJAZDEM I WJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁCE NR 641 W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA , GMINA WIERZBICA,               i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać                            w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


                                                                                              Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                  Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:37:52.

Wierzbica 2014.03.21


 


R.G.I.-6733.2.CP.2014


                                               OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że w dniu 21.03.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego na działkach  numer ewidencyjny gruntu 547/3, 547/5, 547/7, 547/9, 547/8                w miejscowości  Zalesice  Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów                  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


                                                                                              Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                  Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:48:54.

Wierzbica 2014.03.21


 


R.G.I.-6733.3.CP.2014


 


 


 


                                               OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że w dniu 21.03.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego na działkach  numer ewidencyjny gruntu 697, 698, 699/5, 699/3, 699/1,561/2, 562/2, 563, 564, 565/5, 565/4, 560/6, 560/4, 560/2, 560/1, 649 w miejscowości  Ruda Wielka  Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów                  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


 


                                                                                  Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                      Dariusz Myśliwiec


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:48:02.

LISTA KANDYDATÓW


SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


 


Urząd Gminy w Wierzbicy


 


  Doradca zawodowy  do prowadzenia szkolnych ośrodków karier 


w  projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”


( nazwa stanowiska pracy)


                  Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej oceny na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


 


 


Lp.            Imię i nazwisko                              Miejsce zamieszkania


 


1.        Katarzyna Woźniak                         –  zam. 26-600  Radom  ul. Waryńskiego 17 a        


2.        Małgorzata Derfla                                       –  zam. 26-600 Radom   ul.Kosowska   42/93


 


 


 


                                                                  12.03.214 r. Wójt Gminy Wierzbica   


Dariusz Myśliwiec                


......................................................      


                                                                          (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:50:20.

URZĄD GMINY W WIERZBICY

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

 

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  ZATRUDNIENIA

DORADCY ZAWODOWEGO DO PROWADZENIA

SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIER

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY RÓWNYCH SZANS W GMINIE WIERZBICA”

 

             Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie – wyższe pedagogiczne;

b)      Uprawnienia doradcy zawodowego

c)      Posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie warsztatów grupowych i indywidualnego doradztwa – min. 12 miesięcy.

d)      Posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu warsztatów w projektach finansowanych                  z Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej w tym umiejętność pracy z dziećmi;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność;

c)      umiejętność obsługi komputera;

d)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 

II.   Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 

    Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Doradcy       zawodowego w projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”.

 

a)      udzielanie porad, z wykorzystaniem metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

b)      diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej,

c)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego,

d)    wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom),źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata

  pracy,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi

e)    udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

f)     prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej,

g)    Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  lekarzy, pedagoga szkolnego,

h)    współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

- realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły,

- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły,

i)       współpraca z instytucjami wspierającymi  wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

 

III.   Wykaz wymaganych dokumentów.

 

1.       Życiorys (CV) – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem.

2.       List motywacyjny - z własnoręcznym, czytelnym podpisem.

3.       Dokument potwierdzający wykształcenie.

4.       Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie warsztatów grupowych i indywidualnego doradztwa – min. 12 miesięcy.

5.       Posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu warsztatów w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

6.       Ewentualne referencje.

 

IV.   Pozostałe informacje uzupełniające.

 

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt V.2).
Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Nabór na doradcę zawodowego przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Wierzbica w/g procedury:
a) weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,

b) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny .

W przypadku konieczności rozmów kwalifikacyjnych lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne zamieszczona zostanie w BIP tutejszego Urzędu.
Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.
Informacja o wynikach  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Wierzbicy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 48 618 36 29.
 

Wynagrodzenie Doradcy zawodowego będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

V.   Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko doradcy zawodowego

 

1.      Miejsce: Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.        Termin: do dnia 06.03.2014 r. , do godz. 1515

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt V 1 i 2,                     w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie pod tytułem „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”.

 

Wójt Gminy Wierzbica               

  Dariusz Myśliwiec                 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-25 18:12:51.

Wierzbica 2014.02.11


R.G.I.-6733.1.CP.2014 


                                              OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 zawiadamiam strony postępowania że w dniu 06.02.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę parkingu na działce numer ewidencyjny gruntu 480 wraz z wjazdem i zjazdem z drogi powiatowej na działce numer ewidencyjny gruntu 641 w miejscowości Ruda Wielka Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 18:42:49.

Harmonogram naboru dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica na rok szkolny 2014/2015


 •     Od 3-21 lutego 2014r. rodzice dzieci potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015.


•     Od 1-31 marca 2014r. przyjmowanie kart zapisu nowo przyjmowanych dzieci.


•     25 kwietnia 2014r. godz. 15.00 ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.


Od 4-30 maja 2014r. do godz. 15.00 podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:23:47.

 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

NA TERENIE GMINY WIERZBICA

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.).

3. Statut przedszkola.

 

Do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wierzbica.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria :

 


I. Kryteria ustawowe :

Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość. Każde spełnione kryterium to wartość 100 punktów.

 W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.

II. Dodatkowe kryteria rekrutacji określone przez organ prowadzący:

Dziecko obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze zatrudnienia - 40 pkt.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola - 20 pkt.
Wiek dziecka (4-latek) – 10 pkt.
Ilość zadeklarowanych godzin pobytu ponad podstawę programową – 5 pkt. za każdą godzinę
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów z kryteriów j. w. dopuszcza się możliwość zastosowania dodatkowego kryterium: kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1456,1623 i 1650).

  III. Tok postępowania rekrutacyjnego: 

Określenie liczby miejsc organizacyjnych w publicznych przedszkolach.
Ogłoszenie o terminie rekrutacji na BIP Wierzbica i we wszystkich publicznych przedszkolach.
Przyjmowanie deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w danym przedszkolu od 1 lutego do 21 lutego danego roku.
Przyjmowanie wniosków do przedszkoli w terminie: od 1 marca do 31 marca danego roku.
Powołanie przez dyrektorów przedszkoli „ komisji rekrutacyjnych” w terminie: od 1 kwietnia do 25 kwietnia danego roku, w skład których wchodzi: trzech pracowników danego przedszkola .
25 kwietnia każdego roku wyniki rekrutacji zostają ogłoszone w poszczególnych placówkach poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, imiennych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej.
W przypadku kandydatów nieprzyjętych, spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie, dyrektor przedszkola informuje Wójta Gminy o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego:

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli odbywa się raz w roku.
Rodzice dzieci uczęszczających już do publicznego przedszkola składają „deklarację kontynuacji” pobytu dziecka w danym przedszkolu (nie złożenie deklaracji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem terminu rekrutacji, traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
Rodzice nowych kandydatów mają możliwość złożenia „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” do trzech wybranych przedszkoli.
W załączeniu do „Wniosku o przyjęcia do przedszkola” rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty, opisane we wniosku.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku: od 3-ego do 6-ego roku życia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące dzieci objętych obowiązkiem „edukacji przedszkolnej”, w następnej kolejności - dzieci nie objęte obowiązkiem edukacyjnym, wyższego rocznika.
Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty.
W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych w toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata w drodze losowania.
V. Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.
VI. Postanowienia końcowe

Liczbę miejsc organizacyjnych w oddziałach określa statut publicznego przedszkola.
Przez rodziców zastępczych rozumie się prawnych opiekunów zastępczych.
W trakcie roku szkolnego, w miarę posiadanych miejsc, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:22:21 | Data modyfikacji: 2014-03-28 10:56:06.

Rekrutacja dzieci do Publicznych Przedszkoli w Wierzbicy


Rok szkolny 2014/2015


Zapisy do publicznych przedszkoli w Wierzbicy, dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałych na terenie gminy Wierzbica, na rok szkolny 2014/2015 rozpoczną się 1 marca i potrwają do dnia 31 marca 2014 roku


Zainteresowani rodzice,wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola mogą pobierać w przedszkolach.


Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek.


W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci pięcioletnie urodzone w 2009 roku oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.


Uwaga rodzice dzieci 6-letnich ( rok urodzenia 2008) 


W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły pójdą dzieci sześcioletnie urodzone w I półroczu 2008 roku, natomiast dzieci urodzone w II półroczu 2008 roku obowiązek mają przesunięty o rok.


 W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie 6 latki.


 Uwaga rodzice dzieci 5-letnich ( rok urodzenia 2009)


Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.


O przyjęciu do przedszkoli dzieci 3 i 4 letnich nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz w razie braku miejsc zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:19:56.
RRN.6840.42.2013
Z A W I A D O M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 20.01.2014 r o godz. 10°° odbył się drugi

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przemysłowych położonych w Rzeczkowie i Wierzbicy. Do przetargu zostały dopuszczone dwie osoby: W imieniu Pani Chełmińskiej Beaty na podstawie upoważnienia – Pan Chełmiński Sławomir na pozycje przetargową nr 2 oraz imieniu Pani Aliny Cicheckiej na podstawie upoważnienia – Pan Roman Wasilewski na pozycje przetargowa nr 2 i 9. Przetarg na pozycję nr 2 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie zgłosił postąpienia. Natomiast nabywcą pozycji nr 9 t.j. działki nr 241/61 o pow. 0,6470 ha położonej w Rzeczkowie cena wywoławcza: 8.415,00 zł + 23% VAT została Pani Alina Cichecka za cenę: 8.515,00 zł +23% VAT.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-20 12:49:21 | Data modyfikacji: 2014-01-20 12:50:06.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 14.01.2014 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku ze zm) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Rodzaj zbycia

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Sienkiewicza 31/8


2081/4203762105 m³Lokal mieszkalny M2


30 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
61.000,00 zł30/768


Ustny przetarg

ograniczonyUżytkowanie wieczyste w gruncie


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 16.01.2014 roku do dnia 05.02.2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-14 11:09:55.

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE GMINY W WIERZBICY

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

                                          w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

 

Kierownik projektu  w projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”

                                       ( nazwa stanowiska pracy)

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  stanowisko zastał wybrany Pan                                           Paweł Koch

                                                               (imię i nazwisko)

zamieszkały                               ul. Kościuszki 21 a, 26-120 Bliżyn

                                                         ( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił stawiane wymogi formalne i wykazał się wysoką kompetencją oraz wiedzą na  temat zagadnień wchodzących w zakres zadań kierownika projektu.

 

                                          

 

                                                                                           Wójt Gminy Wierzbica

Wierzbica  24.12.2013 r.                                                       Dariusz Myśliwiec

                                                                                                            podpis osoby upoważnionej

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-24 11:24:48.

Wierzbica 2013.12.10 R.G.I.-6733.1.CP.2013


 


 


 


   OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


że w dniu 06.12.2013 r., wydana została decyzja nr 1/2013 znak:R.G.I.-6733.1.CP.2013                      w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowej NN do zasilania zakładu produkcyjnego na terenie działek o nr ewidencyjnych  187, 260, 265/1, 265/2 w miejscowości Wierzbica gm. Wierzbica


 


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


 


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-23 13:12:19.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Projektu Pełny tekst

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-13 15:31:03.
Informacje o wynikach naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbicy - Asystent ds.finansowych  Pełny tekst

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-13 15:26:12 | Data modyfikacji: 2013-12-13 15:27:28.
Wierzbica 2013-12-02 RRN.6840.42.2013


Z A W I A DO M I E N I E
Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 02.12.2013 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Wierzbicy i Rzeczkowie będących własnością Gminy Wierzbica. lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Wierzbica.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-03 11:45:54.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU 

na:  ASYSTENTA  DS. FINANSOWYCH W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Asystenta ds. finansowych  projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.       Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)      Wykształcenie – wyższe ekonomiczne;

b)      Posiadanie doświadczenia w  zakresie zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

c)      Przeszkolenie z zakresu równości płci.

2.       Wymagania fakultatywne:

a)      znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                             II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Asystenta  ds.                         finansowych projektu w projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica. Asystenta ds.         finansowych projektu odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i                        krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych                       projektem:

 

a)      bieżąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca w tym zakresie z Kierownikiem projektu;

b)      współpraca z Kierownikiem projektu przy sporządzaniu wniosków o płatność;

c)      sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu;

d)      kontrolowanie zgodności wydatków z budżetem projektu;

e)      zatwierdzanie wydatków do wypłaty;

f)       zatwierdzanie i przygotowywanie przelewów;

g)      prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu;

h)      sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów projektu dla IP;;

i)        prowadzenie biura projektu;

j)        bieżąca współpraca z Zespołem projektowym;

k)      wspieranie Kierownika  projektu w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu prawidłową i terminową realizację założeń i celów projektowych;

l)        okresowy audyt dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w tym zgłaszanie Kierownikowi Projektu o stanach faktycznych niezgodnych z prawem oraz eliminacja możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń;

m)    przygotowywanie  stosownych raportów o stanie prac związanych z realizacją projektu;

n)      przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

o)      każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie stosownych organów kontrolnych;

p)      realizowanie innych zadań, związanych z realizacją projektu, a zleconych przez Kierownika projektu;

q)      umowa cywilno-prawna  przewidywać  będzie świadczenie usługi 100 h miesięcznie,

przez okres 19 misięcy.

 

 

                          III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie

1.       Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2.       Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe ekonomiczne.

3.       Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie rozliczania i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 12 miesięcy.

4.       Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci.

 

                          IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III,        zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na       podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z          potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Asystenta ds. finansowych  projektu. Pytania          bezpośrednio     dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy         Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku             istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie       Asystenta ds. finansowych  projektu. , a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza         negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma            charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym         wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji             ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz            przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).      Postępowanie gabinetowe ma charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym     przebieg konkursu.

 

                            V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną           zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
            (pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami   zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za     pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie    nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

            Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 19           miesięcy.

 

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                          VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.        Termin: do dnia 06.12.2013 r. , do godz. 1515

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica.

 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica                     

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:19:06.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU 

na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Kierownika projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)      Wykształcenie – wyższe ;

b)      Posiadanie doświadczenia w  zakresie zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

c)      Przeszkolenie z zakresu równości płci.

2.      Wymagania fakultatywne:

a)      znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Kierownika     projektu w projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica.  Kierownika projektu             odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym                       wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)      przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach;

b)      nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem i harmonogramem;

c)      koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych i logistycznych;

d)      opracowanie materiałów promocyjnych i zorganizowanie kampanii promocyjno- informacyjnej;

e)      administrowanie stroną www projektu;

f)       nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu;

g)      nadzorowanie pracy personelu projektu;

h)      utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP;

i)        współpraca z firmą szkoleniową i osobami realizującymi usługę szkolenia w zakresie przygotowywania szczegółowych programów szkoleń;

j)        nadzorowanie przebiegu zajęć, w tym nad jakością materiałów dydaktycznych;

k)      nadzór na opracowaniem szczegółowego harmonogramu zajęć;

l)        nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu;

m)    nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie;

n)      odpowiedzialność za rekrutację;

o)      współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu;

p)      przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

q)      kontrola wydatków z budżetem;

r)       sporządzanie zmian we wniosku o dofinansowanie;

s)       monitoring zajęć;

t)        organizacja projektu rozwojowego szkół;

u)      każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie organów (instytucji) kontrolnych;

v)      umowa cywilno-prawna przewidywać będzie świadczenie usługi 100 h miesięcznie,

przez okres 19 miesięcy

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                        w  konkursie

1.       Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2.       Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe .

3.       Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 12 miesięcy.

4.       Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci.

 

                          IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika projektu. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Kierownika projektu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                             V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 19 miesięcy.

 

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                          VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.        Termin: do dnia  06.12.2013 r. , do godz. 1515

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica.

 

 

 

 

 

                                                                              Wójt Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:18:31.

Wierzbica 18.11. 2013


 


 


RGI 7630.73.13


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


             Na podstawie art. 39 ust 1 w związku z art 54 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),


informujemy


o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbica na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r wraz                       z prognozą  oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art 39 ust 1  i 2  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), Wójt Gminy Wierzbica przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn; Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbica na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020r wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko


Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień  jest:


-         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie


-         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


            Zainteresowani mają możliwość składania  uwag i wniosków oraz zapoznania się      z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.


 


 


 


Obwieszczenia  dokonano w dniu 18.11.2013


1.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


2.      Na stronie internetowej BIP Wierzbica


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-18 13:53:12.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 08.11.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku

ze zm. ) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.
2.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 11/4


2077/57

Wierzbica, ul.

Żeromskiego 35/2


2077/72


21329813 m³

21344785 m²


Lokal mieszkalny M3

53,00 m²


Lokal

mieszkalny M3

65,86 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowej


Tereny zabudowy mieszkaniowej

116.900,00 zł5300/54800

145.300,00 zł6586/39516


Bezprzetargowo

na rzecz najemcy


Bezprzetargowo

na rzecz najemcy


-


-


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012


Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 13.11.2013 roku do dnia 03.12.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-12 16:48:45.

Wierzbica 2013.09.30 R.G.I.-6733.1.CP.2013         


OBWIESZCZENIE           Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 02.09.2013r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica, obejmującej budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania zakładu produkcyjnego na działkach nr 187, 260, 265/1, 265/2 w Wierzbicy Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


Wójt Gminy Wierzbica


Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-07 10:15:10.

Wierzbica 30.09.2013


RGI 7630.48.3.2013


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)


zawiadamiam


że w dniu 30.09.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu stolarskiego na działce ewid. 2133/1 zlokalizowanej w Wierzbicy przy ul. Brzozowej 27, inwestor P. Henryk Ziółko i Piotr Ziółko zam. ul. Brzozowa 27, 26 – 680 Wierzbica


W związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


1.      Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica


2.      Strony w sprawie


3.      Strona internetowa BIP Wierzbica


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-30 15:13:29.

Wierzbica 17.07.2013


 


 


 


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


             Na podstawie art. 39 ust 1 w związku z art 54 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),


informujemy


o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica na lata 2013 -2032


Zgodnie z art 39 ust 1  i 2  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), Wójt Gminy Wierzbica przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn; Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica na lata 2013 -2032


Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest:


-         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie


-         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


            Zainteresowani mają możliwość składania  uwag i wniosków oraz zapoznania się      z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.


 


 


 


Obwieszczenia  dokonano w dniu 17.07.2013


1.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


2.      Na stronie internetowej BIP Wierzbica


 


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:27:22.
Wierzbica 15.07.2013

RGI 7630.38-3.13


Z a w i a d o m i e n i e


Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


 


że w dniu 15.07.2013 Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie znak RGI 7630.38-2.13 określając zakres raportu dla inwestycji pn. zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Wierzbica – Pole A polegająca na wprowadzeniu robót wiertniczo – strzałowych do procesu urabiania złoża” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22 w godzinach urzędowania.


 


 


Otrzymują:


1.      Strony w sprawie przez zawiadomienie – obwieszczenie


2.      a/a


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:43:06.

Wierzbica 15.07.2013

 

 

RGI 7630.38-1.13

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 08.07.2013  znak:WOOŚ-II.4241.5.2013.PK w sprawie określenia zakresu raportu dla inwestycji pn: zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Wierzbica – Pole A polegająca na wprowadzeniu robót wiertniczo – strzałowych do procesu urabiania złoża” wniosek z dnia 27.05.2013   Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

 

Otrzymują:

 1. Strony w sprawie
 2. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-15 10:35:20.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 28.06.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku

ze zm. ) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 34/16


2077/70189821202 m³Lokal mieszkalny M5

57,38 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
116.600,00 zł5738/204835Bezprzetargowo

na rzecz najemcy
-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 01.07.2013 roku do dnia 21.07.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:47:42.

Wierzbica 20.05.2013


 


RGI 7630.11-4.12.13


 


OBWIESZCZENIE


 


 


 


Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


 


że w dniu 20.05.2013 Wójt Gminy Wierzbica wydał decyzję znak RGI 7630.11-3.12.13 umarzając postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie maksymalnie 17 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 1787, 1465/2 w miejscowości Wierzbica, 62, 63/2, 74/2, 75/2, 76/2, 144, 145, 146, 338, 1052, 732, 733, 734, 800, 801, 802, 643/2, 644/2, 645/3 958, 959, 960 w miejscowości Łączany, 551, 552 w miejscowości Pomorzany oraz 247, 270, 311, 502, 644 w miejscowości Polany, inwestor VENT ENERGY INVESTMENTS Sp z o.o. ul.Tymienieckiego 20, 90 – 349 Łódź


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22 w godzinach urzędowania.


 


Wywieszono:


1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica


2.      Strona internetowa


3.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:14:25.
Wierzbica 2013.04.05
R.G.I.-6733.1.CP.2013


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 27.03.2013r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nn na działkach nr 818, 425, 508, 507/2, 507/1, 495, 494, 491, 489, 488/2, 488/1, 487,486, 485, 483, 484, 482, 479, 478, 477, 476 w Dabrówce Warszawskiej Gm. Wierzbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

Otrzymują:


    1. wnioskodawca

    2. strony wg wykazu

    3. a/ a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:26:59.

Wierzbica 05.04.2013


 


RGI 7630.35-20.11.12.13


 


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


           


 


            Na podstawie art. 49 oraz 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 05.04.2013 znak RGI 7630.35-19.11.12.13 o zawieszenia postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


 


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania


 


 


 


 


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-15 12:44:23.
Obwieszczenie Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:20:43.

Wierzbica 04.04.2013


 


 


RGI 7630.35-18.11.12.13


 


 


 


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Wójta Gminy


 


           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 28.03.2013 r. (data wpływu 03.04.2013), znak:WOOŚ-II.4242.70.2011.RK zawiesił postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni   i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 16:43:13.

Wierzbica 20.03.2013


 


 


 


RGI 7630.93.12.12.13


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)


 


 


 


 


zawiadamiam


 


            że w dniu 20.03.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7 inwestor TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica


 


 


W związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73,  pokój nr. 22,  w terminie  14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


Obwieszczenia dokonano w dniu 20.03.2013 r.


1.Na stronie internetowej BIP Wierzbica


2.Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica


3.Strony w sprawie


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-20 10:54:02.

Wierzbica 07.03.2013

 

 

RGI 7630.93.9.12.13

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 26.02.2013. znak:WOOŚ-II.4242.438.2012.MK uzgadniając warunki realizacji przedsięwzięcia               pn. budowa nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7   inwestor   TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica

           

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa

 

Otrzymują:

 1. Strony w sprawie
 2. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:30:20.

RGI 7630.35-16.11.12.13

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           

 

            Na podstawie art. 49 oraz 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 28.02.2013 znak RGI 7630.35-15.11.12.13 o zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy

ogłoszeń  wsi  Rzeczków

od dnia.........................

do dnia ........................

.....................................

(podpis)

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. strona internetowa www.bip.wierzbica.pl
 2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica
 3. sołtys wsi Rzeczków   ( tablica ogłoszeń w sołectwie)
 4.  a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-01 10:59:17.
RRN.6840.11.2012


Z A W I A DO M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 25.02.2013 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 50 w bloku nr 34 położonego w Wierzbicy przy ulicy Żeromskiego o pow. 22,18 m² wraz z częścią ułamkową 2218/204835 w działce nr 2077/70 będącego własnością Gminy Wierzbica.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-01 10:58:04.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 05.02.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku

ze zm. ) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 28/13


2079/2213183100 m³Lokal mieszkalny M4

58,60 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
109.800,00 zł5860/224920Bezprzetargowo

na rzecz najemcy
-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 05.02.2013 roku do dnia 25.02.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-04 16:59:49.
Wierzbica 17.01.2013


RGI 7630.93.7.12.13

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję, że Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 17.01.2013 znak RGI 7630.93.5.12.13 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn: budowa nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7 inwestor TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 .


Do wiadomości:

 1. strona internetowa bip wierzbica.

 2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica

 3. a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-17 13:50:26 | Data modyfikacji: 2013-01-17 14:52:49.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 14.01.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.2.3.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 18/15

2085/4

Wierzbica, ul. Janka

Krasickiego 9/12


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 6/14

20375


1926 m²

21327

1035 m²


21328

1181 m²

Lokal mieszkalny M3

40,85 m²

Lokal

mieszkalny M3

52,76 m²

Lokal

mieszkalny M3

48,62 m²


Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny

zabudowy

mieszkaniowej

Tereny

zabudowy

mieszkaniowej


78.000,00 zł

41/818


94.000,00 zł

5276/54920


87.500,00 zł

4862/74008Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

-
--

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 15.01.2013 roku do dnia 04.02.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-15 11:00:28.
Wierzbica 20.12.2012
RGI 7630.73-10.11.12
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)

zawiadamiam


że w dniu 20.12.2012 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia, inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 WierzbicaW związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia dokonano w dniu 20.12.2012 r.

 1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy Wierzbica

 2. Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica

 3. Tablica ogłoszeń Polany i Polany Kolonia

 4. Strony w sprawie przez zawiadomienie 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-20 10:56:40.
Zawiadomienie -obwieszczenie Zawiadomienie -obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 14:16:35 | Data modyfikacji: 2012-12-11 14:17:31.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 06.12.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Żeromskiego 34/50


2077/70189821202 m³Lokal mieszkalny M2

22,18 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
42.100,00 zł2218/204835


Ustny przetarg

ograniczony-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 10.12.2012 roku do dnia 30.12.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:34:59.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 06.12.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 17/5


2083/1221339913 m³Lokal mieszkalny M2

36,66 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
67.900,00 zł3666/67920Bezprzetargowo

na rzecz najemcy
-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 10.12.2012 roku do dnia 30.12.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:34:13.
Wierzbica 03.12.2012

RGI 7630.93.6.12


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Stosownie do Działu III ,, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na,, budowie nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7 inwestor TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica, oraz o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.


Organem właściwym do wydania powołanej decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wierzbica.


Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest:


·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu


·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu


Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.


Obwieszczenia dokonano w dniu 03.12.2012


1.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


2.      Na stronie internetowej BIP Wierzbica


3.      Strony w sprawie


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-03 10:22:42.
Wierzbica 23.11.2012RGI 7630.73-8.11..12

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzjiStosownie do art. 10 §1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia, inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica,

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok. 22 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Otrzymują:

 1. Strony w sprawie

 2. Tablica ogłoszeń Polany Kolonia, Polany

 3. BIP Urzędu Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-23 09:47:50.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 30.10.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 3/8


2077/5220863793 m³Lokal mieszkalny M2

36,90 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
61.000,00 zł3690/54800Bezprzetargowo

na rzecz najemcy
-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 31.10.2012 roku do dnia 20.11.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:02:02.
Wierzbica 2012.09.06R.G.I.-6733.1.CP.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 06.09.2012 r., wydana została decyzja nr 1/2012 znak:R.G.I.-6733.1.CP.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia (15 kV) na działkach numer ewidencyjny gruntu 68/1, 44, 2069 w miejscowości Wierzbica gm. Wierzbica


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-25 17:37:27.
Wierzbica 2012-10-10


RRN.6840.7.2012


Z A W I A DO M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 10.10.2012 r. o godz. 10ºº odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w bloku nr 14 w Wierzbicy przy ulicy Janka Krasickiego o pow. 18,50 m² wraz z częścią ułamkową 1850/120110 w działce nr 2083/4 oraz lokalu użytkowego nr 7 w bloku nr 28 w Wierzbicy o pow. 21,10 m² przy ulicy Janka Krasickiego wraz z częścią ułamkową 2110/224920 w działce nr 2079/2 będących własnością Gminy Wierzbica. Do przetargu została dopuszczona jedna osoba , która wpłaciła wadium na lokal nr 5 w bloku nr 14. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 24.400,00 zł. Nabywcą nieruchomości lokalowej został Pan Mariusz Teodor Wątor za cenę 24.650,00 zł .

Przetarg dotyczący lokalu użytkowego nr 7 w bloku 28 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 12:41:05.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 24.09.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.

2.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 17/11


2083/12


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 17/1


2083/12

21339913 m³


21339913 m³

Lokal mieszkalny M3

49,64 m²Lokal mieszkalny M3

49,64 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy mieszkaniowej

82.500,00 zł4964/67920


87.500,00 zł4964/67920

Bezprzetargowo

na rzecz najemcyBezprzetargowo

na rzecz najemcy

--

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 26.09.2012 roku do dnia 16.10.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:48:34.

Wierzbica 27.09.2012

 

RGI 7630.35-10.11.12

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 27.09.2012 znak RGI 7630.35-9.11.12 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją  w powyższej sprawie w pokoju                nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu  w godz. 800-1500 oraz z postanowieniem  na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica   oraz w miejscowości Rzeczków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy

ogłoszeń  wsi  Rzeczków

od dnia.........................

do dnia ........................

.....................................

(podpis)

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. strona internetowa www.bip.wierzbica.pl
 2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica
 3. sołtys wsi Rzeczków   ( tablica ogłoszeń w sołectwie)

 a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-27 12:54:19.

Wierzbica 20.09.2012                                                                                                            RGI 7630.73-3.11.12


Postanowienie


 


Na podstawie art. 77 §1 oraz 123 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica wniosek z dnia 14.09.2011r. stosownie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.274.2012.EW z dnia 12.09.2012 (data wpływu 19.09.2012)


 


postanawiam


 


wezwać inwestora STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko opracowanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia o następujące informacje:


1.      wyniki badań natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki w formie tabeli należy pokazać dane z każdej kontroli (liczba osobników na godzinę obserwacji) w rozbiciu na poszczególne gatunki ptaków i strefę pułapu wysokości,


2.      należy podać daty i godziny poszczególnych kontroli z przypisaniem do wskazanych terminów wykonanych czynności (np. Obserwacja z punktu, obserwacja z transeptu, kontrola bufora itp.);


3.      wyniki badań transektowych liczebności i składu gatunkowego należy przedstawić w formie tabel zawierających liczebność ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz na poszczególne kontrole w przeliczeniu na 1 km transeptu (ptaki stacjonarne) lub godzinę obserwacji (ptaki lecące);


4.      należy podać informacje o stanowiskach ptaków strefowych w promieniu 10 km od miejsca inwestycji;


5.      należy podać długość transektu;


6.      wyniki badań ornitologicznych należy podać oddzielnie z punktu i transektu;


7.      należy przedstawić na załączniku mapowym istniejące i planowane elektrownie wiatrowe w promieniu 10 km od inwestycji – nie tylko na terenie przedmiotowej gminy, ale również gmin ościennych i przedstawić analizę oddziaływań skumulowanych;


8.      należy opisać tabele (jednostki, np. Sztuki, pary, procenty, itp.) oraz wykresy, a także skolerować dane z tabel z danymi zobrazowanymi na wykresach.


 


Uzasadnienie


 


Inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica, wnioskiem z dnia 14.09.2011, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia. W dniu 24.07.2012 inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.


Po dokonaniu analizy przedmiotowego raportu stosownie do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.274.2012.EW ustalono, iż przedłożone dokument należy uzupełnić o powyższe informację.


 


Zgodnie z art. 54 Kpa uzupełnienie należy wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia.


 


W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie organ opiniujący wyda postanowienie na podstawie posiadanych materiałów. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie


Postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Strona może zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie.


Otrzymują:


1.      Adresat


2.      a/a


3.      Strony Postępowania – przez obwieszczenie


 


Do Wiadomości :


RDOŚ w Warszawie


ul. Henryka Sienkiewicza 3


00 – 015 Warszawa


Wierzbica 20.09.2012


 


RGI 7630.73-4.11.12


O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję, że Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 20.09.2012 znak RGI 7630.73-3.11.12 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn: budowa jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia inwestor STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica


 


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 oraz z postanowieniem na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica Wywieszono na tablicy


ogłoszeń Polany Kolonia


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


Do wiadomości:


1. strona internetowa www.bip.wierzbica.pl


2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica


3.sołtys wsi Polany Kolonia ( tablica ogłoszeń w sołectwie)


4. a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:58:49.
Wierzbica 2012.09.19R.G.I.-6733.2.CP.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 19.09.2012 r., wydana została decyzja nr 2/2012 znak:R.G.I.-6733.2.CP.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie odcinka wodociągu długości około 1200,00 m , na działkach numer ewidencyjny gruntu 7,9,16,17/2 w miejscowości Polany Kolonia i na działach numer ewidencyjny gruntu 1144/2, 1559/1, 1559/2 w miejscowości Wierzbica gm. Wierzbica


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:54:07.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 27.08.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 7/7


2077/66

21332986 m³

Lokal mieszkalny M3

63,57 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowej

71.000,00 zł6357/74008

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

-

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 28.08.2012 roku do dnia 17.09.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-27 14:04:35.
Wierzbica 2012.08.27


R.G.I.-6733.1.CP.2012
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy WierzbicaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia (15kV) na działkach nr 68/1, 44, 2069 w miejscowości Wierzbica gm. Wierzbica, w dniu 17.07.2012r., wydane zostało postanowienie WI.Ś-R.5151.1.35.2012.ZK Wojewody Mazowieckiego, w dniu 17.07.2012 r., wydane zostało postanowienie MBPR/OTR-ZPP-KW-4701-42/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-27 13:26:08.
Wierzbica 2012.08.24R.G.I.-6733.2.CP.2012
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy WierzbicaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie odcinka wodociągu dł. ok. 1200,0 m na działkach nr 7, 9, 16,17/2 w miejscowości Polany Kolonia i na działkach nr 1144/2, 1559/1, 1559/2 w miejscowości Wierzbica, gm. Wierzbica, w dniu 08.08.2012r., wydane zostało postanowienie WI.Ś-R.5151.1.38.2012.KG Wojewody Mazowieckiego, w dniu 07.08.2012 r., wydane zostało postanowienie MBPR/OTR-ZPP-KW-4701-45/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-24 12:15:24.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik projektu "Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica  kppmgmw12r.pdf

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:37:17 | Data modyfikacji: 2012-08-17 13:39:16.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU 

na: ASYSTENTA DS. FINANSOWYCH  PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko ASYSTENTA DS. FINANSOWYCH opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)      Wykształcenie – wyższe ekonomiczne;

b)      Posiadanie doświadczenia w  zakresie rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

2.      Wymagania fakultatywne:

a)      znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Asystenta ds. finansowych w projekcie Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica. Asystent ds. finansowych   odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)      bieżąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca w tym zakresie                z Kierownikiem Projektu;

b)      współpraca z Kierownikiem Projektu nad zgodnością prowadzonych działań                    z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem               i harmonogramem projetu;

c)      sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu;

d)      kontrolowanie zgodności wydatków z budżetem projektu;

e)      zatwierdzanie wydatków do wypłaty;

f)       zatwierdzanie i przygotowywanie przelewów;

g)      prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu;

h)      sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów projektu dla IP;

i)        prowadzenie biura projektu;

j)        bieżąca współpraca z Kierownikiem Projektu;

k)      wspieranie Kierownika Projektu w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu prawidłową i terminową realizację założeń i celów projektowych;

l)        okresowy audyt dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w tym zgłaszanie Kierownikowi Projektu o stanach faktycznych niezgodnych z prawem oraz eliminacja możliwości wystąpienia zagrożeń (także potencjalnych i przyszłych);

m)    przygotowanie stosownych raportów o stanie prac związanych z realizacją projektu  na każdorazowe żądanie Kierownika Projektu;

n)      przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

o)      każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie stosownych instytucji (organów kontrolnych);

p)      realizowanie innych zadań, związanych z realizacją projektu, a zlecanych przez Kierownika Projektu;

 

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie

1.      Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2.      Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe ekonomiczne.

3.      Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 12 miesięcy.

 

                         IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Asystenta ds. finansowych. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Asystenta ds. finansowych, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                            V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 13 miesięcy.

 

Wynagrodzenie Asystenta ds. finansowych będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                         VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.        Termin: do dnia 10.08.2012 r. , do godz. 1515.

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Asystenta ds. finansowych w projekcie pod tytułem Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-02 14:27:13.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU 

na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Kierownika projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)      Wykształcenie – wyższe magisterskie;

b)      Posiadanie doświadczenia w  zakresie zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 24 miesięcy.

c)      Doświadczenie zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych- min. 24 miesięcy.

d)      Przeszkolenie z zakresu równości płci.

2.      Wymagania fakultatywne:

a)      znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Kierownika projektu w projekcie Przedszkola marzeń w gminie Wierzbica.  Kierownika projektu  odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)      przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach;

b)      nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem i harmonogramem w tym za organizację oddziału przedszkolnego;

c)      koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych i logistycznych;

d)      opracowanie materiałów promocyjnych i zorganizowanie kampanii promocyjno- informacyjnej;

e)      administrowanie stroną www projektu;

f)       nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu;

g)      nadzorowanie pracy personelu projektu;

h)      utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP;

i)        współpraca z firmą szkoleniową i osobami realizującymi usługę szkolenia w zakresie przygotowywania szczegółowych programów szkoleń;

j)        nadzorowanie przebiegu szkoleń, w tym nad jakością materiałów dydaktycznych;

k)      nadzór na opracowaniem szczegółowego harmonogramy szkoleń;

l)        nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu;

m)    nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie;

n)      odpowiedzialność za rekrutację;

o)      współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu;

p)      przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

a)      każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych.

 

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie

1.      Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2.      Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie.

3.      Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 24 miesięcy.

4.      Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenie zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych przez okres min. 24 miesięcy.

5.      Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci.

 

                         IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika projektu. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Kierownika projektu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                            V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 13 miesięcy.

 

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                         VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.      Termin: do dnia 10.08. 2012 r., do godz. 1515 .

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica”.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-01 12:56:13 | Data modyfikacji: 2012-08-02 14:26:22.
Wierzbica 2012.07.24
R.G.I.-6733.2.CP.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji

inwestycji „CELU PUBLICZNEGO”Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 10.07.2012r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Polany Kolonia i Wierzbica, obejmującej budowie odcinka wodociągu dł. ok. 1200,0 m na działkach nr 7, 9, 16,17/2 w miejscowości Polany Kolonia i na działkach nr 1144/2, 1559/1, 1559/2 w miejscowości Wierzbica, gm. Wierzbica, na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez Sekretarza Gminy Panią Monikę Banaczek.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 10:22:04.

Wierzbica 25.07.2012


 


 


RGI 7630.72.12


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


            Stosownie do Działu III ,, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.                                                             o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na,,  budowie jednej turbiny wiatrowe o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach 157 i 160 położonych w miejscowości Polany Kolonia  inwestor  STAWIND Andrzej Stanisławek Polany Kolonia 27, 26 – 680 Wierzbica, oraz o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.


            Organem właściwym do wydania powołanej decyzji oraz do rozpatrzenia uwag                 i wniosków jest Wójt Gminy Wierzbica.      


Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest:


-         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu


-         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu


            Zainteresowani mają możliwość składania  uwag i wniosków oraz zapoznania się      z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.


 


 


 


Obwieszczenia  dokonano w dniu 25.07.2012


1.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


2.      Na stronie internetowej BIP Wierzbica


3.      Strony w sprawie


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 11:04:40.
Wierzbica 24.07.2012
RGI 7630.40-5.12
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)

zawiadamiam


że w dniu 24.07.2012 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczenia gospodarczego (stodoły) na warsztat napraw dla pojazdów do 3,5 t (sam. osobowe, motocykle, quady, skutery), inwestor P. Beata Łukomska -Pawlik zam. Ruda Wielka 63, 26 – 680 WierzbicaW związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenia dokonano w dniu 24.07.2012r.

 1. Na stronach internetowych Urzędu Gminy Wierzbica

 2. Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica

 3. Strony w sprawie
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-24 10:21:14.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 05.07.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. Działki

w ha

Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp.

przestrzenneg

Kwota do zapłaty z tytułu wykupu przez użytkownika wieczystego

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.

2.

Wierzbica


2077/73Wierzbica


2077/74

RA1S/00026050/80,0564 haRA1S/00026050/8


0,0632 ha

Działka o regularnym kształcie prostokąta z dostępem do infrastruktury technicznej


Działka o regularnym kształcie prostokąta z dostępem do infrastruktury technicznej

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielofunkcyjnej wraz z usługami podstawowymi


Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielofunkcyjnej wraz z usługami podstawowymi

3.503,00 zł


3.925,00 zl

Akt notarialny

Akt notarialny

-

Uchwała Rady Gminy

Wierzbica Nr XIX/150/2012

z dnia 9 maja 2012 rokuUchwała Rady Gminy

Wierzbica Nr XIX/150/2012

z dnia 9 maja 2012 roku


Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 06.07.2012 roku do dnia 26.07.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej Gazeta Wyborcza oraz na stronie internetowej Urzędu. Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-06 14:25:45.
Wierzbica 2012.06.11
R.G.I.-6733.1.CP.2012


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 05.06.2012r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica, obejmującej budowę linii kablowej 15 kV, na działkach nr 68/1, 44, 2069 w Wierzbicy Gm. Wierzbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-28 15:52:13.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY WIERZBICA
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA
 Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa              Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej,                                            26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 191 b      

        
              
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,  poz. 114 ze zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)  lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym              i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej” w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy  w Wierzbicy lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 618 36 21.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica, Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.
Konkurs odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. Nr 2 /sala ślubów/.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Wierzbica

 

  Dariusz Myśliwiec

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-28 11:18:35.

Wierzbica, dnia 2012.06.27  I N F O R M A C J A


 


 


          W związku z otrzymanym protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej odbytego w dniu 27czerwca 2012 roku,  na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku


w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły


lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U. Nr 60, poz. 373 z p.zm./  -  u n i e w a ż n i a m  konkurs odbyty w dniu 27.06.2012 roku.


 


                                             U Z A S A D N I E N I E


 


z otrzymanego protokołu Komisji Konkursowej wynika, że nieskutecznie dostarczono informację do członków Komisji wytypowanych przez


Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu o miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu . W związku z czym członkowie Komisji nie brali udziału w postępowaniu konkursowym co mogłoby mieć wpływ na wynik konkursu .


 


Zarządzam ponowne przeprowadzenie konkursu .


Informacja  o ogłoszeniu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej


Gminy Wierzbica, BIP Urzędu Gminy Wierzbica oraz w sposób zwyczajowo


przyjęty zgodnie z § 1 ust. 4  wyżej cytowanego Rozporządzenia .-


 


 


 


                                                                                           Z   p o w a ż a n i e m


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-28 10:33:29.
Obwieszczenie Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-25 17:09:31.
Obwieszczenie Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-25 17:09:09.
Obwieszczenie Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-25 17:08:34.
Obwieszczenie Obwieszczenie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-21 16:54:06.
Wierzbica 21.06.2012


 


RGI 7630.36-6.11.12


 


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


           


 


            Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  Urząd Gminy Wierzbica zawiadamia, że inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz  pismem z dnia 15.06.2012 znak FLZ/02/06/12 (data wpływu 19.06.2012) przedłożył uzupełniony raport              w sprawie o wydanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A”. Organem opiniującym                  w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Warszawie.


 


            Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją  w powyższej sprawie w pokoju                nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu  w godz. 800-1500 ,  na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica   oraz w miejscowości Rzeczków.


 


 


 


 


 


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)


 


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-21 16:49:34 | Data modyfikacji: 2012-06-21 16:51:51.
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb  Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-21 16:49:02 | Data modyfikacji: 2012-06-21 16:52:17.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY WIERZBICA
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA
 Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa              Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej,                                            26-680 Wierzbica, Ruda Wielka 191 b      

        
              
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu szkół;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wydane przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy);
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,  poz. 114 ze zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)  lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej” w terminie do dnia 11 czerwca 2012 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy  w Wierzbicy lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 618 36 21.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica, Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Wierzbica

 

  Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:51:20.

LISTA KANDYDATÓW


SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


 


Urząd Gminy w Wierzbicy


 


Kierownik projektu w projekcie „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”


( nazwa stanowiska pracy)


 


                 Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej oceny na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


 


 


Lp.            Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania


 


1.       Paweł Koch                              ul. Kościuszki 21 a, 26-120 Bliżyn


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Wierzbica 24.04.2012 r.                                                 Wójt Gminy Wierzbica


 


                                                                                             Dariusz Myśliwiec


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Załącznik nr 5


 


 


LISTA KANDYDATÓW


SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


 


Urząd Gminy w Wierzbicy


 


Asystent ds. merytorycznych projektu w projekcie „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”


( nazwa stanowiska pracy)


 


                 Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej oceny na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


 


 


Lp.            Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania


 


1.       Łukasz Tutak                           ul. Wesoła 16, 55-200 Oława


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Wierzbica 24.04.2012 r.                                                 Wójt Gminy Wierzbica


 


                                                                                             Dariusz Myśliwiec


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:48:22.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU

na:  ASYSTENTA DS. MERYTORYCZNYCH W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4.

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Asystenta ds. merytorycznych opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)     Wykształcenie – wykształcenie wyższe magisterskie;

b)     Posiadanie doświadczenia w  zakresie  realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy;

c)     Przeszkolenie z zakresu równości płci.

2.      Wymagania fakultatywne:

a)     znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współ finansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)     umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Asystenta ds. merytorycznych w projekcie Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica.  Asystent ds. merytorycznych  odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)     bieżąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Projektu;

b)     sporządzanie wniosków o płatność do IP;

c)     sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu;

d)     przygotowywanie stosownych pism do IP oraz innych merytorycznych dokumentów;

e)     realizowanie wszelkich czynności zarządczo-administracyjnych związanych z prawidłowym wykonawstwem projektu;

f)      prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu;

g)     sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów projektu dla IP;

h)     współuczestnictwo w prowadzeniu rekrutacji;

i)       bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym;

j)       wspieranie Kierownika Projektu w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu prawidłową i terminową realizację założeń i celów projektowych;

k)     okresowy audyt dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w tym zgłaszanie Kierownikowi Projektu o stanach faktycznych niezgodnych z prawem, oraz eliminacja możliwości wystąpienia  zagrożeń (także potencjalnych i przyszłych);

l)       przygotowywanie stosownych  raportów  o stanie prac związanych z realizacją projektem na każdorazowe żądanie Kierownika Projektu;

m)   przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

a)     odpowiedzialność za opracowanie i przygotowanie materiałów rekrutacyjnych oraz zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej;

n)     administrowanie stroną www projektu

o)     każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie stosownych  instytucji (organów) kontrolnych;

p)     realizowanie innych zadań, związanych z realizacją projektu, a zlecanych przez Kierownika Projektu.

 

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie

 

1.       List motywacyjny

2.       Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

3.       Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie.

4.       Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie i realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 12 miesięcy.

5.       Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci.

 

                          IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Asystenta ds. merytorycznych. Każdy członek Komisji  podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Asystenta
ds. merytorycznych
, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                             V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 14 miesięcy.

 

Wynagrodzenie Asystenta ds. merytorycznych projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                          VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Urząd Gminy w Wierzbic ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.      Termin: do dnia 18.04.2012 roku , do godz. 10:00 .

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem; Konkurs na stanowisko Asystenta ds. merytorycznych w projekcie pod tytułem Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:36:25.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU

na:  SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4.

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Specjalisty ds. finansowych opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)     Wykształcenie - wyższe ekonomiczne;

b)     Posiadanie doświadczenia w  zakresie rozliczania projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 16 miesięcy.

2.      Wymagania fakultatywne:

a)     znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współ finansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)     umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Specjalisty ds. finansowych w projekcie Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica.  Specjalista ds. finansowych  odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)     bieżąca realizacja zadań wynikających z projektu i współpraca w tym zakresie z Kierownikiem Projektu;

b)     współpraca z Asystentem ds. merytorycznych przy sporządzaniu wniosków o płatność do IP;

c)     sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu;

d)     kontrolowanie zgodności wydatków z budżetem projektu;

e)     zatwierdzanie wydatków do wypłaty;

f)      zatwierdzanie i przygotowywanie przelewów;

g)     prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu;

h)     sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów projektu dla IP;

i)       prowadzenie biura projektu;

j)       bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym;

k)     wspieranie Kierownika Projektu w podejmowanych przez niego działaniach mających na celu prawidłową i terminową realizację założeń i celów projektowych;

l)       okresowy audyt dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w tym zgłaszanie Kierownikowi Projektu o stanach faktycznych niezgodnych z prawem, oraz eliminacja możliwości wystąpienia  zagrożeń (także potencjalnych i przyszłych);

m)   przygotowywanie stosownych  raportów  o stanie prac związanych z realizacją projektem na każdorazowe żądanie Kierownika Projektu;

n)     przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

o)     każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwanie stosownych  instytucji (organów) kontrolnych;

p)     realizowanie innych zadań, związanych z realizacją projektu, a zlecanych przez Kierownika Projektu.

 

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie

 

1.       List motywacyjny.

2.       Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

3.       Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe ekonomiczne.

4.       Posiadanie doświadczenia w  zakresie rozliczania projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 16 miesięcy.

 

                          IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Specjalisty ds. finansowych. Każdy członek Komisji  podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.  Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Specjalisty ds. finansowych, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                             V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na cały etat na okres 16 miesięcy.

 

Wynagrodzenie Specjalista ds. finansowych projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                          VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Urząd Gminy w Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.      Termin: do dnia 18.04.2012 roku do godz. 10:00

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem; Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. finansowych                      w projekcie pod tytułem Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:35:34.

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU

na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4.

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Kierownika projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)     Wykształcenie – wyższe magisterskie;

b)     Posiadanie doświadczenia w  zakresie  realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 24 miesiące.

c)     Przeszkolenie z zakresu równości płci

2.      Wymagania fakultatywne:

a)     znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współ finansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)     umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Kierownika projektu w projekcie Nowoczesne kadry systemu oświaty w gminie Wierzbica.  Kierownika projektu  odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)     przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach;

b)     nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem i harmonogramem;

c)     koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych i logistycznych;

d)     kierowanie wykonaniem projektu;

e)     nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu;

f)      nadzorowanie pracy personelu projektu;

g)     utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP;

h)     współpraca z firmą szkoleniową i osobami realizującymi usługę szkolenia w zakresie przygotowywania szczegółowych programów szkoleń;

i)       nadzorowanie przebiegu szkoleń, w tym nad jakością materiałów dydaktycznych;

j)       nadzór na opracowaniem szczegółowego harmonogramy szkoleń;

k)     nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu;

l)       nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie;

m)   odpowiedzialność za rekrutację;

n)     odpowiedzialność za opracowanie i przygotowanie materiałów rekrutacyjnych oraz zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej;

o)     administrowanie stroną www. projektu;

p)     współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu;

q)     przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

r)      każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych.

 

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                           w  konkursie

1.       List motywacyjny.

2.       Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

3.       Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie.

4.       Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie i realizacji projektów współ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 24 miesięcy.

5.       Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu płci.

 

                          IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika projektu. Każdy członek Komisji  podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Kierownika projektu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                             V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Wierzbica.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 14 miesięcy.

 

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                          VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Urząd Gminy w  Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.      Termin: do dnia 18.04 2012 roku , do godz. 10:00

Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem; Konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem „Nowoczesne kadry systemu oświaty w Gminie Wierzbica

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-04 11:34:54.
 Wierzbica 2012.03.28R.G.I.-6733.CP.5.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 01.03.2012 r., wydana została decyzja nr 5/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 3541W od drogi 744 – Zalesice w Gminie Wierzbica, Powiat Radomski ,

na działkach :

- pasa drogowego o nr ew.: 260,726, 735, 736

- które w części będą zajęte pod pas drogowy : 184, 185, 186, 191, 193, 198, 201/2, 231/6, 231/2, 232, 233, 234, 235, 2027, 239/3, 239/6, 241, 243, 245, 247/1, 247/2, 250, 249, 253, 255, 259/4, 259/5, 259/6,261, 262, 267, 269, 270, 271, od 273 do282, 283/1, 283/2, 284, od 287 do 290, 292, 293, 294/1, 295/1, 295/2, 295/3, (obręb Wierzbica i Zalesice),

- które w części będą zajęte pod planowany chodnik ( obręb Zalesice) : od 136 do 141, 144/1, 145, 146/3, 152, 773/1, 773/2, 156, 157, 161, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 166/2, 173/2, 174/2, 175/2, 177/2, 178/3, 179, gm. Wierzbica.


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500.


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:35:49.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 19.03.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział w gruncie i częściach wspólnych

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.
2.
3.
4.Wierzbica, ul. Kochanowskiego 10/2

476/13


Wierzbica, ul.

Kochanowskiego 10/3

476/13


Wierzbica, ul.

Kochanowskiego 10/4

476/13


Wierzbica, ul.

Kochanowskiego 10/5

476/13

RA1S/00030055/4


909m³


RA1S/00030055/4


909 m²


RA1S/00030055/4


909 m²


RA1S/00030055/4


909 m²

Lokal mieszkalny M1

14,31 m²


Lokal mieszkalny M2

54,11 m²


Lokal mieszkalny

M2

52,51 m²


Lokal mieszkalny

M2

54,11 m²


Tereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy

mieszkaniowej

16.149,00 zł


1431/25380


66.552,00 zł


6106/25380


72.018,00 zł


6576/25380


74.212,00 zł


6134/25380

Bezprzetargowo na rzecz najemcyBezprzetargowo na rzecz najemcyBezprzetargowo na rzecz najemcyBezprzetargowo na rzecz najemcy

Bonifikata 99%
Bonifikata 99%
Bonifikata 99%
Bonifikata 99%Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 22.03.2012roku do dnia 11.04.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-19 15:01:00.
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb  Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:33:33 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:34:27.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 27.02.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości::


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis lokalu


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.2.
3.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 28, lokal użytkowy nr 4

2079/2Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 28, lokal użytkowy nr 6

2079/2
Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 20,

lokal użytkowy nr 3

2079/11

21318


3100 m²21318


3100 m²
21110


990 m²

Cztery pomieszczenia użytkowe:sala ekspozycji i sprzedaży dwa pomieszczenia magazynowe,w.c.

73,39 m²pięć pomieszczeń użytkowych:

dwie sale sprzedaży,pomieszczenie magazynowe,w.c., magazynek

130,13 m²
czternaście pomieszczeń użytkowych: wiatrołap główny,sala ekspozycji,laboratorium,gabinet kierownika,magazyn leków,zaplecze socjalne, korytarz,pomieszczenie receptury,w.c, komora przyjęć, pomieszczenie zielarni, korytarz,pomieszczenie gospodarcze i wiatrołap boczny

196,12 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowej
Tereny

zabudowy

mieszkaniowej
Tereny

zabudowy

mieszkaniowej


84.900,00 zł

7339/224920150.000,00 zł


13013/224920188.000,00 zł


19612/1165800Bezprzetargowo

na rzecz najemcyBezprzetargowo

na rzecz najemcy

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

VII/66/2011Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

VII/66/2011Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

VII/66/2011

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 01.03.2012 roku do dnia 21.03.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicya także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu. Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 6a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-29 11:45:28.

Wierzbica 24.02.2012                                         RGI 7630.36-5.11.12


 


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


           


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 24.02.2012 znak RGI 7630.35-4.11.12 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


 


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją  w powyższej sprawie w pokoju                nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu  w godz. 800-1500 oraz z postanowieniem  na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica   oraz w miejscowości Rzeczków.


 


 


 


 


 


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:06:53 | Data modyfikacji: 2012-02-24 14:07:53.

Wierzbica 17.02.2012


 


 


RGI 7630.05-3.12


 


 


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 09.02.2012 r. (data wpływu 14.02.2012 r. ), znak:WOOŚ-II.4240.92.2012.JC. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu zgodnie z art 66


dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie elektrowni wiatrowej „Wierzbica” w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica inwestor EKO – NOTO Sp. z o.o. ul. Struga 54, 26 – 600 Radom.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa


 


Otrzymują:


1.      Strony w sprawie przez zawiadomienie


2.      a/a


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:51:36.

Wierzbica, dnia 17.02.2012 r.                                                                   RGI 7630.05-2.12


 


 


 


Z a w i a d o m i e n i e


 


 


 


Działając na podstawie art.28 art.39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


 


że w dniu 17.02.2012 r. Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie znak RGI 7630.05-1.12 stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej „Wierzbica” w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art 66 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), inwestor EKO – NOTO Sp. z o.o. ul. Struga 54, 26 – 600 Radom.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22 w godzinach urzędowania.


 


 


Otrzymują:


1.      EKO-NOTO


ul. Struga 54


26 – 600 Radom


2.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


3.      Tablica ogłoszeń we wsi Wierzbica Kolonia


4.      Strona internetowa


5.      Urząd Gminy Mirów


6.      a/a


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:48:09.
 Wierzbica 2012.01.04
R.G.I.-7331.CP.4.2011


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 04.01.2012r., została wydana decyzja nr 4/CP/2011w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica obejmującej, budowę podziemnej linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 69, 2069, 44, 45/4 gm. Wierzbica

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800-1500.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:10:49.

Wierzbica 03.02.2012


 


RGI 7630.11.12


 


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E


o wszczęciu postępowania


administracyjnego


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


że w dniu 30.01.2012r. na wniosek VENT ENERGY INVESTMEN Sp z o.o. ul. Tymienieckiego 20 , 90 – 349 Łódź zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa maksymalnie 17 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 1787, 1465/2 w miejscowości Wierzbica, 62, 63/2, 74/2, 75/2, 76/2, 144, 145, 146, 338, 1052, 732, 733, 734, 800, 801, 802, 643/2, 644/2, 645/3 958, 959, 960 w miejscowości Łączany, 551, 552 w miejscowości Pomorzany oraz 247,270, 311, 502, 644 w miejscowości Polany.


Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


Zgodnie z wymogami art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )mając na uwadze § 3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 213 poz 1397) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów o opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia , tj. do:


·         Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68, 26 –600 Radom


·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26–617 Radom.


 


Otrzymują:


VENT ENERGY INVESTMEN Sp z o.o.


ul. Tymienieckiego 20


90 – 349 Łódź


Wywieszono:


1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica


2.      Tablice ogłoszeń w Polanach, Łączanach, Wierzbicy, Pomorzanach


3.      Strona internetowa


4.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-03 17:28:38.

Wierzbica 25.01.2012


 


 


 


 


RGI 7630.36-4.11/12


                                                                                              Lafarge Cement S.A.


ul. Warszawska 110  


           28 – 366 Małogoszcz  


 


 


ZAWIADOMIENIE


o zmianie terminu załatwienia sprawy


 


            Na podstawie art 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 98 poz. 1017 z późn. zm) stosownie do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.70.2011.RK z dnia 16.01.2012r.  Urząd Gminy Wierzbica zawiadamia, że opinia      w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni i margli jurajskich ,, Wierzbica – Pole A”,   zostanie wydana do  dnia 16.02.2012r. Organ opiniujący Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.


 


 


 


Otrzymują:


1.      Adresat


2.      a/a


3.      Strona internetowa


4.      Tablica ogłoszeń

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-26 10:42:08.

Wierzbica 25.01.2012

 

RGI 7630.05.12

 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnego

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 20.01.2012r. na wniosek EKO-NOTO Sp. z o.o.ul. Struga 54, 26 – 600 Radom zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

            Budowa elektrowni wiatrowej ,,Wierzbica”w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica, powiat Radom, województwo mazowieckie

            Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony mogą    w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi     i wnioski w sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody     i materiały.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z wymogami art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.                                          o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )mając na uwadze § 3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 213 poz 1397) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów o opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia , tj. do:

         Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68, 26 –600 Radom

         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26–617 Radom.

 

Otrzymują:

1.      EKO-NOTO

ul. Struga 54

26 – 600 Radom

 1. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy
 2. Tablica ogłoszeń we wsi Wierzbica Kolonia
 3. Strona internetowa
 4. Urząd Gminy Mirów
 5. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-25 13:36:32.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 11.01.2011 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Żeromskiego

34/42


2077/70189821202 m³Lokal mieszkalny M3

46,17 m²


Tereny zabudowy mieszkaniowej
57.000,00 zł4617/204835
Bezprzetargowo na rzecz najemcy
-

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 16.01.2012 roku do dnia 05.02.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-24 11:50:56.
Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb Zawiadomienie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:54:08.
Wierzbica 2012.01.23R.G.I.-6733.CP.5.2011
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy WierzbicaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 3541 W od drogi 744 – Zalesice w zakresie poszerzenia jezdni do 5,50 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika po stronie lewej we wsi Zalesice, odtworzenie rowów przydrożnych, budowa krytego i odkrytego rowu odprowadzającego do rowu melioracyjnego na działkach nr 260, 726, 735, 736, 712, 713, 157, 158, 159, 184, 185, 186, 191, 193,198, 201/2, 231/6, 231/2, 232, 233, 234, 235, 2079, 239/3, 239/6, 241, 243, 245, 247/1, 247/2, 250, 249, 253, 255, 259/4, 259/5, 259/6, 261, 262, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294/1, 295/1, 295/2, 295/3 w Wierzbicy i na działkach nr 136, 137, 138, 140, 141, 144/1, 145, 146/3, 152, 773/1, 773/2, 156, 157, 161, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 166/2, 173/2, 174/2, 175/2, 177/2, 178/3, 179, 712, 713, 157, 158, 159 w miejscowości Zalesice. gm. Wierzbica,w dniu 27.12.2011r., wydane zostało postanowienie R.G.i.I.-6730.37.2011 Wójta Gminy Wierzbica, w dniu 22.12.2011r., wydane zostało postanowienie WZMiUW. R/ISZ-0231/28/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 30.12.2011r., wydane zostało postanowienie WI.Ś-R.5151.1.90.2011.ZK Wojewody Mazowieckiego, w dniu 29.12.2011r., wydane zostało postanowienie MZDW.PP.7331/744-1735/11 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w dniu 23.12.2011 r., wydane zostało postanowienie MBPR/OTR-ZPP-KW-4701-78/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:26:51.
Zawiadomienie Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-12 17:04:10.

Wierzbica 29.09.2011


 


 


 


 


RGI 7630.36-3.11


                                                                                              Lafarge Cement S.A.


ul. Warszawska 110  


           28 – 366 Małogoszcz  


 


 


ZAWIADOMIENIE


o zmianie terminu załatwienia sprawy


 


            Na podstawie art 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 98 poz. 1017 z późn. zm) Urząd Gminy Wierzbica zawiadamia, że opinia   w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni i margli jurajskich ,, Wierzbica – Pole A”, w przedmiocie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach,   zostanie wydana do  dnia 31.10.2011r. zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4242.70.2011.RK z dnia 27.09.2011r.


 


 


 


Otrzymują:


1.      Adresat


2.      a/a


3.      Strona internetowa


4.      Tablica ogłoszeń


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sprawę prowadzi


P. Rafał Pyrka 48/6183617

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-29 09:50:22.

Wierzbica 22.09.2011

 

RGI 7630.76.11

 

Z A W I A D O M I E N I E  - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

administracyjnego

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 22.09.2011r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu                       ul. Graniczna 24, 26 – 600 Radom  zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji                               o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

            przebudowa drogi powiatowej nr 3541W od drogi 744 – Zalesice w Gminie Wierzbica Powiat Radomski

            Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony mogą               w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi                   i wnioski w sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody                   i materiały.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z wymogami art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.                                          o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )mając na uwadze § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 213 poz 1397) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów o opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia , tj. do:

         Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68, 26 –600 Radom

         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26–617 Radom.

 

Otrzymują:

 1. Powiatowy Zarząd Dróg

Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

26 – 600 Radom

 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona internetowa
 3. a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:24:05.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ

ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/

 

Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

tel. (0-48) 618 36 18

fax. (0-48) 618 36 11

e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

REGON 670224054

NIP 948-23-82-481

OGŁASZA

 

  Drugi Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego w 2011 r. pod nazwą:

 

I. Nazwa zadania :

1.     Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej –  zapasy.

2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Wierzbicy.

 

II. Forma zadania:

Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania zadania przez Gminę Wierzbica.

 

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :

Wysokość środków na zadanie wyszczególnione w pkt. I – 30 000 zł.

 

IV. Zasada przyznawania dotacji:

Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Wierzbicy.

 

V. Termin realizacji zadania :

Zadanie należy wykonać w okresie od 13.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

 

 

 

VI. Warunki realizacji zadania :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży.

2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 

    związki sportowe piłki nożnej.

4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.

5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                              

6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie

    technicznym i sanitarnym.

7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.

 

VII. Termin :

1. Termin składania ofert:

    12.10.2011 r.

2. Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 13.10.2011 r.

 

VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

1. Zakres rzeczowy zadania

2. Zamierzony cel przy realizacji zadania

3. Zakładane rezultaty realizacji zadania

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych i wskazanie źródeł finansowania

5. Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.

 

IX. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :

1.W roku poprzednim tj. 2010 Urząd Gminy zrealizował zadanie tego samego rodzaju na które przeznaczył kwotę w wysokości 75 000,00 zł.

1.      

X. Załączniki do ogłoszenia :

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór rozliczenia dotacji

Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23.

 

Publikacja Ogłoszenia:

1.     Biuletyn Informacji Publicznej

2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy

3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy

 

Wierzbica, 21.09.2011 r.

 

 

WZÓR

............................        ..........................

  (pieczęć organizacji              (data i miejsce złożenia

pozarządowej*/ podmiotu*/                    oferty)

jednostki organizacyjnej*)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

                REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..............................................................

                     (rodzaj zadania)

         w okresie od ............ do .............

          składana na podstawie przepisów działu II

         rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

                         W FORMIE

              POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

               WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

                          PRZEZ

..............................................................

                 (nazwa organu zlecającego)

                          WRAZ Z

     WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

                 W KWOCIE ................

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/

   podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...............................................

2) forma prawna ..............................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

   ...........................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ....................

5) nr NIP ..................... nr REGON .....................

6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. .............

   gmina ...................... powiat .......................

   województwo ...............................................

7) tel. ........................ faks ........................

   e-mail: ...................... http:// ....................

8) nazwa banku i numer rachunku ..............................

   ...........................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy

o wykonanie zadania publicznego

..............................................................

 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio

wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

..............................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień

dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

..............................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka

organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cel zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich

rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali

działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar

adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń

udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania ................[.................]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

 

 

Lp.

 

 Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 Ilość jednostek

 

 Koszt jednostkowy

 

Rodzaj miary

 

Koszt całkowity

(w zł)

 


Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-21 15:07:30.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ

ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/

 

Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

tel. (0-48) 618 36 18

fax. (0-48) 618 36 11

e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

REGON 670224054

NIP 948-23-82-481

OGŁASZA

 

  Drugi Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego w 2011 r. pod nazwą:

 

I. Nazwa zadania :

1.     Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej –  zapasy.

2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Wierzbicy.

 

II. Forma zadania:

Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania zadania przez Gminę Wierzbica.

 

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :

Wysokość środków na zadanie wyszczególnione w pkt. I – 30 000 zł.

 

IV. Zasada przyznawania dotacji:

Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Wierzbicy.

 

V. Termin realizacji zadania :

Zadanie należy wykonać w okresie od 13.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

 

 

 

VI. Warunki realizacji zadania :

1. Szkolenie dzieci i młodzieży.

2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 

    związki sportowe piłki nożnej.

4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.

5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                              

6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie

    technicznym i sanitarnym.

7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.

 

VII. Termin :

1. Termin składania ofert:

    12.10.2011 r.

2. Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 13.10.2011 r.

 

VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

1. Zakres rzeczowy zadania

2. Zamierzony cel przy realizacji zadania

3. Zakładane rezultaty realizacji zadania

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych i wskazanie źródeł finansowania

5. Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.

 

IX. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :

1.W roku poprzednim tj. 2010 Urząd Gminy zrealizował zadanie tego samego rodzaju na które przeznaczył kwotę w wysokości 75 000,00 zł.

1.      

X. Załączniki do ogłoszenia :

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór rozliczenia dotacji

Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23.

 

Publikacja Ogłoszenia:

1.     Biuletyn Informacji Publicznej

2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy

3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy

 

Wierzbica, 21.09.2011 r.

 

 

WZÓR

............................        ..........................

  (pieczęć organizacji              (data i miejsce złożenia

pozarządowej*/ podmiotu*/                    oferty)

jednostki organizacyjnej*)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

                REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..............................................................

                     (rodzaj zadania)

         w okresie od ............ do .............

          składana na podstawie przepisów działu II

         rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

            (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

                         W FORMIE

              POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

               WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

                          PRZEZ

..............................................................

                 (nazwa organu zlecającego)

                          WRAZ Z

     WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

                 W KWOCIE ................

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/

   podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...............................................

2) forma prawna ..............................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

   ...........................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ....................

5) nr NIP ..................... nr REGON .....................

6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. .............

   gmina ...................... powiat .......................

   województwo ...............................................

7) tel. ........................ faks ........................

   e-mail: ...................... http:// ....................

8) nazwa banku i numer rachunku ..............................

   ...........................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy

o wykonanie zadania publicznego

..............................................................

 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio

wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

..............................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień

dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

..............................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka

organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania