INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
2022-05-10 13:49:28
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2022-05-04 14:31:41
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej w miejscowowści Polany Kolonia i Polany, gm. Wierzbica
2022-04-20 09:06:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica, że w dniu 16.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy 50 MW zlokalizowana na terenie Gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie" planowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: - 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/7, 2096/8, 2096/10, 2096/12, 2096/13, 2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106/18 w obrębie Wierzbica, - 261/7, 261//8, 262/4, 263/5, 263/6, 264/4, 265/4, 266/4, 267/2 w obrębie Rzeczków
2022-04-11 12:31:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie
2022-04-08 14:31:20
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem w miejscowości Polany Kolonia gm. Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 1+1061"
2022-04-08 12:41:44
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2022-03-25 11:20:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 14.03.2022r.,na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Majewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Polany i Polany Kolonia obejmującej budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV
2022-03-18 10:31:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.03.2022 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 16.03.2022 roku wydana została decyzja nr RI.6733.1.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na świetlicę wiejską na działce nr ewid, 549/5 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2022-03-18 10:30:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO z dnia 15.03.2022 r. o wydaniu w dniu 15.03.2022 r. decyzji nr 456.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem w miejscowości Polany Kolonia gm. Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 1+061
2022-03-17 10:59:23
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA W SPRAWIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR EWID 549/5 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2022-03-04 10:23:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
2022-02-21 16:38:49
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
2022-02-16 07:41:45
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Polany Kolonia
2022-01-26 12:05:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA
2022-01-19 15:08:33
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2022-01-12 13:13:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2022-01-10 08:37:48
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-12-20 15:04:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2021-12-20 15:02:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2021-12-17 14:51:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 605
następne