Dane adresowe

Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy

Z dniem 26.05.2020 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, będzie możliwość załatwienia spraw w bezpośrednim
kontakcie z merytorycznym pracownikiem Urzędu w jego pomieszczeniu biurowym.

Mając na uwadze nadal obowiązujące obostrzenia sanitarne interesanci przy wejściu do budynku Urzędu
będą musieli zdezynfekować ręce, mieć założona maskę ochronną i pojedynczo będą kierowani do
merytorycznych pracowników.

W pomieszczeniu biurowym merytorycznego pracownika interesanci muszą zachować bezpieczną odległość 2 m od urzędnika.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-25 15:07:23 | Data modyfikacji: 2020-05-25 15:07:29.
WIERZBICA
NAZWA GMINY Wierzbica
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. radomski
KOD 26-680
MIEJSCOWOŚĆ Wierzbica, ul.Kościuszki 73
KONTAKT tel.(048) 618-36-00 fax (048) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
WÓJT GMINY

Zdzisław Cezary Dulias 
tel. (048) 618-36-10 pokój nr 16
e-mail: wojt@wierzbica.pl 

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Winiarska
tel. (048) 618-36-15
e-mail: rada@wierzbica.pl

SEKRETARZ GMINY

Renata  Leśniewska
tel. (048) 618-36-10 pokój nr 17
e-mail: sekretarz@wierzbica.pl

SKARBNIK GMINY

Irena Stańkowska
tel. (048) 618-36-24
e-mail: skarbnik@wierzbica.pl

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Sylwia Kwapisz

e-mail: sylwia.kwapisz.iodo@gmail.com

NUMER KONTA BANKOWEGO

91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku 
oddział w Wierzbicy

 

Urząd Gminy w Wierzbicy czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Kasa czynna: 8:00 - 15:00

Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15
Kasa czynna:      7:15 - 15:00

Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
Poniedziałek: 9:00 - 12:00, 15:00 - 16:30

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów
Poniedziałek godz. 15:00 - 16:30

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-09-03 10:48:52.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-09-03 10:48:52
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski