Dane adresowe

Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy

Z dniem 19.10.2020 r. do odwołania, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy zostaje wprowadzony dla klientów, obowiązek wypełnienia listy osób odwiedzających Urząd Gminy w Wierzbicy, w której podaje się:

  • imię i nazwisko,
  • telefon kontaktowy,
  • informację o kontakcie lub braku kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 w ciągu poprzednich 7 dni (wg własnej wiedzy)
  • cel wizyty lub numer pokoju będącego celem wizyty.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-25 15:07:23 | Data modyfikacji: 2020-10-16 14:38:35.

Komunikat

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-11-04 08:01:10.
WIERZBICA
NAZWA GMINY Wierzbica
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. radomski
KOD 26-680
MIEJSCOWOŚĆ Wierzbica, ul.Kościuszki 73
KONTAKT tel.(048) 618-36-00 fax (048) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
WÓJT GMINY

Zdzisław Cezary Dulias 
tel. (048) 618-36-10 pokój nr 16
e-mail: wojt@wierzbica.pl 

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Winiarska
tel. (048) 618-36-15
e-mail: rada@wierzbica.pl

SEKRETARZ GMINY

Renata  Leśniewska
tel. (048) 618-36-10 pokój nr 17
e-mail: sekretarz@wierzbica.pl

SKARBNIK GMINY

Jolanta Szkopek
tel. (048) 618-36-24
e-mail: skarbnik@wierzbica.pl

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Sylwia Kwapisz

e-mail: sylwia.kwapisz.iodo@gmail.com

NUMER KONTA BANKOWEGO

91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku 
oddział w Wierzbicy

 

Urząd Gminy w Wierzbicy czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Kasa czynna: 8:00 - 15:00

Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15
Kasa czynna:      7:15 - 15:00

Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
Poniedziałek: 9:00 - 12:00, 15:00 - 16:30

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów
Poniedziałek godz. 15:00 - 16:30

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-10-01 08:29:54.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-10-01 08:29:54
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski