bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Strona główna strona główna 

Dane adresowe
NAZWA GMINY
Wierzbica
RODZAJ GMINY
Gmina wiejska
LOKALIZACJA
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
ADRES
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
KONTAKT
tel. 48 618 36 10
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl 
e-PUAP: /s78li03gsp
WÓJT GMINY
Zdzisław Cezary Dulias
tel. (48) 618-36-10 pokój nr 16
e-mail: wojt@wierzbica.pl
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Lech
tel. (48) 618-36-15
e-mail: rada@wierzbica.pl
SKARBNIK
Jolanta Szkopek
tel. (48) 618-36-24
e-mail: ksiegowosc.jsz@wierzbica.pl
SEKRETARZ
tel. (48) 618-36-10 pokój nr 17
e-mail: sekretarz@wierzbica.pl
INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
e-mail: paula.slowik@cbi24.pl
NUMER RACHUNKU
BANKOWEGO
Wszelkie wpłaty należy kierować na konto*;
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

  • *Nie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty z tego tytułu prosimy kierować na indywidualny nr rachunku bankowego
  • * Nie dotyczy opłat za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych. Opłaty z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy:

92 9132 0001 0100 1919 2000 1350

 

***

Urząd Gminy w Wierzbicy czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
Poniedziałek: 9:00 - 12:00, 15:00 - 16:30

Przewodniczący Rady Gminy
Miesięczny harmonogram przyjęć interesantów

 ***

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2023-03-17 14:36:19.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2023-03-17 14:36:19
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl