Taryfy za wodę i ścieki

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Wierzbica na wniosek Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy z dn. 12 marca 2018 roku i
jego poprawek z dn. 09 maja 2018 roku, 07 czerwca
2018 roku, 03 sierpnia 2018, 17 sierpnia 2018
roku, 30 sierpnia 2018 roku, 24 września 2018
roku oraz 22 października 2018 roku.

Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.


Nadal obowiązują dopłaty do ceny 1 m3 wody w wysokości 0,30 zł na podstawie Uchwały Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2011 r.


 

WA.RET.070.1.377.4.2018 z dn. 02.11.2018

Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia dopłat do ceny 1 m3 wody na terenie gminy Wierzbica

Uchwała Nr LIII/335/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za oczyszczanie nieczystości płynnych dla odbiorców usług, którzy własnym transportem dowożą ścieki do oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:50:52 | Data modyfikacji: 2018-12-14 11:44:41.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:50:52
Data modyfikacji: 2018-12-14 11:44:41
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski