Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.wierzbica.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-10-22 23:03:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 23:03
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano 08d99558-16de-747a-3743-fe00016fedc9.pdf  więcej >
2021-10-22 21:46:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:46
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania
na miniPortalu.pdf  więcej >
2021-10-22 21:46:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:46
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 6 do SWZ, Wzór umowy 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:45:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:45
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór wykazu wykonanych
usług 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:45:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:45
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:43:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:43
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:42:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:42
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:42:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:42
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Aktualizacja 4, Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia  więcej >
2021-10-22 21:40:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:40
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano Załącznik Nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:40:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:40
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
Dodano SWZ (tryb podstawowy) remont STAR 28 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 21:37:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 21:37
Wójt Gminy Wierzbica oglasza
Dodano Zestawienie stolarki.pdf  więcej >
2021-10-22 14:34:58

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 14:34
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza
  więcej >
2021-10-22 14:15:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 14:15
Wójt Gminy Wierzbica oglasza
Dodano Zmiana treści SWZ 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-22 14:15:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 14:15
Wójt Gminy Wierzbica oglasza
Dodano Dokumentacja uzupełnienie.zip  więcej >
2021-10-22 14:14:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-22 14:14
Wójt Gminy Wierzbica oglasza
Dodano Pytania i odpowiedzi termmodernizacja 22.10.2021.pdf  więcej >
2021-10-20 12:29:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-09-23 09:59
Zdzisław Dulias - Wójt Gminy
  więcej >
2021-10-20 12:20:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-20 12:18
Damian Zielonka - Radny Rady G
  więcej >
2021-10-20 12:20:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-20 12:19
Tomasz Ziółczyński - Radny
  więcej >
2021-10-20 12:19:07

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-20 12:19
Tomasz Ziółczyński - Radny
  więcej >
2021-10-20 12:18:24

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Emilian Stańkowski
Informację dodano do Biuletynu 2021-10-20 12:18
Damian Zielonka - Radny Rady G
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 18694
następne >     100>>     300>>