Numery telefonów

tel. (48) 618 36 10 Sekretariat 
FAX: (48) 618 36 11 - Sekretariat Urzędu Gminy w Wierzbicy

tel. (48) 618 36 24 Irena Stańkowska – Skarbnik Gminy
tel. (48) 618 36 19 Renata Leśniewska – Sekretarz Gminy

REFERAT ORGANIZACYJNO-PRAWNY

tel. (48) 618 36 39 Maciej Kotowski – Kierownik Referatu
tel. (48) 618 36 15 Marzena Kosela – Obsługa Rady Gminy
tel. (48) 618 36 21 Teresa Łyżwa – Stanowisko d. s. Kadrowych
tel. (48) 618 36 12 Monika Sasal – Stanowisko d. s. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
tel. (48) 618 36 12 Małgorzata Kawalec – Stanowisko d. s. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
tel. (48) 618 36 12 Aleksandra Guźdź - Stanowisko d.s. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych
tel. (48) 618 36 12 Patrycja Wiatrak - Stanowisko d. s. Świadczeń Wychowawczych (Rodzina 500+)
tel. (48) 618 36 34 Joanna Sitkowska – Stanowisko d. s. dodatków mieszkaniowych i zezwoleń
tel. (48) 618 36 36 Emilian Stańkowski – Informatyk

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. (48) 618 27 54 Sandra Anna Ziętek – Stanowisko d. s. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistch
tel. (48) 618 36 30 Zofia Lech – Stanoiwsko d. s. ewidencji ludności i dowodów osobistych

REFERAT INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel. (48) 618 36 17 Rafał Pyrka – Stanowisko d. s. Ochrony Środowiska - Kierownik Referatu
tel. (48) 618 36 16 Małgorzata Ogorzałek – Stanowisko d. s. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
tel. (48) 618 36 18 Henryk Sitkowski – Stanowisko d. s. Infrastruktury komunalnej i remontów
tel. (48) 618 36 28 Barbara Krucińska – Stanowisko d. s. Planowania przestrzennego i budownictwa
tel. (48) 618 36 38 Dorota Fituch – Stanowisko d. s. Gospodarki odpadami

REFERAT OŚWIATY

tel. (48) 618 36 21 Teresa Łyżwa – Kierownik Referatu
tel. (48) 618 36 20 Katarzyna Niedziela – Stanowisko d.s. naliczania wynagrodzeń i świadczeń ZUS
tel. (48) 618 36 20 Katarzyna Czyż - Stanowisko d. s. obsługi oświaty
tel. (48) 618 36 33 Barbara Piasek – Stanowisko głównego księgowego szkół i przedszkoli
tel. (48) 618 36 33 Milena Kwiecień – Stanowisko d. s. księgowości szkół i przedszkoli

REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW, BUDŻETU I KONTROLI

tel. (48) 618 36 22 Agnieszka Jastrzębska – Stanowisko d. s. wymiaru podatków i opłat
tel. (48) 618 36 22 Jadwiga Ziętek – Stanowisko d. s. wymiaru podatków i opłat
tel. (48) 618 36 22 Barbara Rokita – Stanowisko d. s. księgowości podatkowej
tel. (48) 618 36 22 Irena Tomkowska – Stanowisko d. s. księgowości podatkowej
tel. (48) 618 36 25 Jolanta Szkopek – Stanowisko d. s. księgowości budżetowej
tel. (48) 618 36 25 Barbara Smorągiewicz – Stanowisko d. s. księgowości budżetowej
tel. (48) 618 36 26 Zofia Nogajska – Stanowisko d. s. naliczania wynagrodzeń i rozliczeń ZUS
tel. (48) 618 36 35 Anna Wójcicka – Stanowisko d. s. księgowości należności lokali komunalnych
tel. (48) 618 36 27 Anna Sen – Kasjer

STANOWISKA SAMODZIELNE

tel. (48) 618 36 29 Roman Ankurowski - Główny specjalista d. s. inwestycji
tel. (48) 618 36 37 lub (48) 618 26 07 Edward Ogorzałek - Stanowisko d. s. Zarządzania Kryzysowego
                                                                                      i Obrony Cywilnej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:08:21 | Data modyfikacji: 2020-01-13 13:55:02.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:08:21
Data modyfikacji: 2020-01-13 13:55:02
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski