Numery telefonów

tel. (48) 618 36 10 Sekretariat
FAX: (48) 618 36 11 - Sekretariat Urzędu Gminy w Wierzbicy

tel. (48) 618 36 24 Jolanta Szkopek – Skarbnik Gminy Wierzbica

REFERAT ORGANIZACYJNO-PRAWNY

tel. (48) 618 36 39 Maciej Kotowski – Kierownik Referatu
tel. (48) 618 36 39 Marlena Mikus – Stanowisko ds. administracyjno - archiwalnych
tel. (48) 618 36 35 Joanna Pyzara/Emil Karpiński - Stanowisko ds.promocji gminy i współpracy z przedsiębiorcami
tel. (48) 618 36 36 Emilian Stańkowski – Informatyk

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO

Z uwagi na awarię telefonu stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierzbicy został uruchomiony dodatkowy numer telefonu: 506 099 448

tel. (48) 618 27 54 Sandra Anna Rosa – Kierownik USC, ewidencji ludności i dowodów osobistch
tel. (48) 618 27 54 Magdalena Spasińska – Zastępca Kierownika USC, ewidencji ludności i dowodów osobistch

REFERAT INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Z uwagi na awarię telefonu stacjonarnego przy stanowisku ds. planowania przestrzennego i budownictwa został uruchomiony dodatkowy numer telefonu: 511 665 792

tel. (48) 618 36 29 Roman Ankurowski - Kierownik Referatu
tel. (48) 618 36 16 Justyna Siwiorek - Stanowisko pomocy administracyjnej
tel. (48) 618 36 18 Piotr Paździórski – Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej i remontów
tel. (48) 618 36 18 Łukasz Włodarczyk – Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej i remontów
tel. (48) 618 36 38 Małgorzata Ucińska - Stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. (48) 618 36 38 Karol Nogaj - Stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. (48) 511 665 792 Barbara Krucińska – Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

REFERAT OŚWIATY

tel. (48) 618 36 20 Joanna Sitkowska – Stanowisko ds. księgowości szkół i przedszkoli
tel. (48) 618 36 20 Katarzyna Czyż - Stanowisko ds. obsługi oświaty
tel. (48) 618 36 33 Barbara Piasek – Stanowisko głównego księgowego szkół i przedszkoli
tel. (48) 618 36 33 Milena Więcaszek – Stanowisko ds. księgowości szkół i przedszkoli

REFERAT FINANSÓW

tel. (48) 618 36 24 Barbara Smorągiewicz - Kierownik Referatu
tel. (48) 618 36 22 Agnieszka Jastrzębska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
tel. (48) 618 36 22 Jadwiga Ziętek – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
tel. (48) 618 36 23 Dorota Fituch - Stanowisko ds. księgowości podatkowej
tel. (48) 618 36 23 Renata Lisek - Stanowisko ds. księgowości podatkowej
tel. (48) 618 36 25 Irmina Piskorz - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. (48) 618 36 25 Paulina Mosioł - Stanoiwsko ds. księgowości budżetowej
tel. (48) 618 36 26 Zofia Nogajska – Stanowisko ds. naliczania wynagrodzeń i rozliczeń ZUS
tel. (48) 618 36 27 Karolina Ziółko – Stanowisko ds. finansowych i księgowości
tel. (48) 618 36 27 Anna Wójcicka – Stanowisko ds. księgowości należności lokali komunalnych

STANOWISKA SAMODZIELNE

Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna - tel. 503 072 682

!!! INFORMACJA !!!

tel. (48) 618 24 56 wew. 127 - stanowiska d.s. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych przeniesione z Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Gminy w Wierzbicy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 16:47:27.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 16:47:27
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski