Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wierzbica w okresie od 01.01.2019 do
30.06.2019
 Treść Harmonogramu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:43:38 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:16:11.
Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Wierzbica
 Treść instrukcji segregacji odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:19:07 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:32:19.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr IV/25/2018 z dnia 28.12.2018 i Nr V/37/2019 z dnia 30.01.2019 jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą od 1 marca 2019 roku:

 • opłata w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

 • opłata w wysokości 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny,

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.

Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wierzbica w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy (każdy właściciel nieruchomości posiada indywidualny rachunek bankowy na który dokonuje wpłat). Druki opłat można pobrać w pok. nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 36 38.

Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:36:00 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:16:00.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
"PSZOK"

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych "PSZOK" czynny w każdą sobotę w godz. 8:00-14:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy - Rzeczków Kolonia 78.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:15:22.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchmości z terenu Gminy Wierzbica:

Konsorcjum Firm:

 • PPHU "INTERBUD" Sp. z o.o.
  ul. Limanowskiego 154
  26-600 Radom
 • PUK "EKO ESTETYKA"
  ul. Starokrakowska 137
  26-600 Radom

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów:

 • PPUH "RADKOM"
  ul. Witosa 96
  26-600 Radom

prowadzący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:43:22.
Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest raz na kwartał. 


W dniu odbioru odpadów wielkogabrytowych, opon i elektroodpadów zgodnie z harmonogramem oraz przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w każdą sobotę w godz. 8:00 - 14:00 na terenie Oczyszczalni Scieków w Wierzbicy - Rzeczków Kolonia 78.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:48:08.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Poziomy recyklingu

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29 | Data modyfikacji: 2019-06-13 11:43:30.

Zobacz:
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .  Poziomy recyklingu .  Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29
Data modyfikacji: 2019-06-13 11:43:30
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski