Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wierzbica w okresie od 01.01.2019 do
30.06.2019
 Treść Harmonogramu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:43:38 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:16:11.
Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Wierzbica
 Treść instrukcji segregacji odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:19:07 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:32:19.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr IV/25/2018 z dnia 28.12.2018 i Nr V/37/2019 z dnia 30.01.2019 jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą od 1 marca 2019 roku:

  • opłata w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

  • opłata w wysokości 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny,

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.

Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wierzbica w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy (każdy właściciel nieruchomości posiada indywidualny rachunek bankowy na który dokonuje wpłat). Druki opłat można pobrać w pok. nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 36 38.

Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:36:00 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:16:00.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi


Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Poziomy recyklingu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29.

Zobacz:
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .  Poziomy recyklingu . 
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski