Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania osiągnięte przez Gminę Wierzbica
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:44:09 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:12:24.
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:44:09
Data modyfikacji: 2019-06-13 09:12:24
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski