Praca - nabór

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds.
obsługi Rady Gminy Wierzbica w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-29 10:26:54.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze –
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Marlena Mikus | Data wprowadzenia: 2023-03-09 13:34:13.
WÓJT GMINY WIERZBICA OGŁASZA NABÓR kandydatów
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Marlena Mikus | Data wprowadzenia: 2023-03-03 15:02:58.
WÓJT GMINY WIERZBICA OGŁASZA NABÓR kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik
Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Renata Leśniewska-Grzywacz | Data wprowadzenia: 2023-02-13 13:25:31.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze –
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-12-09 13:00:40.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik
Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-10 14:45:23.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw kancelaryjnych

Treść naboru

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie do naboru

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-10 14:36:01.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik
Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie do naboru

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-10-03 15:40:38.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw infrastruktury komunalnej i remontów

Treść naboru

Oświadczenie - dane osobowe

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do naboru

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:11:04.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw księgowości podatkowej

Treść naboru

Oświadczenie - dane osobowe

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do naboru

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-18 11:59:08.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza ponowny konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Łączanach

Treść Zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego i wstrzymaniu wykonania zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:44:09.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów
szkolno-przedszkolnych i dyrektora przedszkola

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o wyłonieniu kandydatów

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-24 09:11:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Dyrektora Gminnego Żłobka w Wierzbicy

Treść ogłoszenia

Oświadczenie - dane osobowe

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-05-25 23:33:32.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw infrastruktury komunalnej i remontów

Treść naboru

Oświadczenie - dane osobowe

Kwestionariusz

Oświadczenie do naboru

Informacja z otwarcia ofert

Informacja

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-03-28 15:34:11.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw infrastruktury komunalnej i remontów

Treść naboru

Oświadczenie - dane osobowe

Kwestionariusz

Oświadczenie do naboru

Informacja

Informacja o zakończeniu naboru

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 14:50:42.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw ochrony środowiska i gospodarki mieniem
komunalnym w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-11-08 16:01:21.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisko pracy: Opiekunka/Opiekuna
dziecięca - 1 etat

Treść naboru

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o karalności

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-11 16:45:25.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisko pracy: Opiekunka/Opiekuna
dziecięca - 1 etat

Treść naboru

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o karalności

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-21 10:19:41.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw księgowości podatkowej

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2021-08-11 13:31:24.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw promocji i współpracy z przedsiębiorcami
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-07-22 15:43:21.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca Zamówień Publicznych ( poniżej 30.00 euro)

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-06-09 15:12:51.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw księgowości podatkowej

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2020-11-26 08:52:25.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw księgowości budżetowej

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:35:36.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw infrastruktury komunalnej i remontów

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-10-13 23:42:00.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw obsługi kasowej i spraw finansowych

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:12:44.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw księgowości budżetowej

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:11:29.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw
kancelaryjnych

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-10-07 11:00:23.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisku pracy: Opiekunka/Opiekun
dziecięcy - 2 etaty

Treść naboru

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o karalności

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-10-06 11:47:14.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do
spraw księgowości podatkowej

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2020-09-16 08:55:49.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze –kierownicze
stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Gospodarki Nieruchomościami

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-09-03 15:33:03.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw infrastruktury komunalnej i remontów w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul.
Kościuszki 73

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-08-27 14:34:27.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do
spraw infrastruktury komunalnej i remontów w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul.
Kościuszki 73

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:42:19.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisku pracy: Opiekunka/Opiekuna
dziecięca - 5 etatów

Treść naboru

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o umyślnym przestępstwie

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie RODO

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:18:54.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisku pracy: Osoby do pomocy
opiekuna oraz utrzymania czystości - 2 etaty

Treść naboru

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o umyślnym przestępstwie

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie RODO

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:05:00.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisku pracy:
Pielęgniarka(Pielęgniarz)/Opiekunka(Opiekun)

Treść naboru

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o umyślnym przestępstwie

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie RODO

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 09:47:56 | Data modyfikacji: 2020-05-08 10:01:00.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Wierzbicy ogłasza
nabór na stanowisku pracy: Pracownik
gospodarczy/konserwator

Treść naboru

Oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Oświadczenie o pełni praw publicznych

Oświadczenie o umyślnym przestępstwie

Oświadczenie o rękojmi

Oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym

Oświadczenie RODO

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 09:13:06.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-23 16:09:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 16:17:24.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor
Gminnego Żłobka w Wierzbicy, siedziba Żłobka:
26 – 680 Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 38

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:50:52.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze - Asystent
Projektu

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:05:23.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze - Stanowisko do spraw
gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:01:29 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:14:08.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor
Gminnego Żłobka w Wierzbicy, siedziba Żłobka:
26 – 680 Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 38

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-11 14:34:04.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na wolne
stanowisko urzędnicze - Stanowisko do spraw
gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść naboru

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:30:10 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:32:24.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyborze Kierownika SPZOZ w Wierzbicy

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:33:14.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:05:25.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw USC,
ewidencji ludności i dowodów osobistych

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:38:40.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw
administracyjno-archiwalnych

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:34:33.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli:
Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej,
Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach, Gminne
Przedszkole Publiczne w Zalesicach

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:11:28.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
kandydatów na stanowisku dyrektorów szkół

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:04:34 | Data modyfikacji: 2019-05-30 15:04:41.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw
księgowości szkół i przedszkoli

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:36:11.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń
rodzinnych funduszu alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:33:58.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:59:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do
spraw świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:31:18.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – Radca Prawny w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul.
Kościuszki 73

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:23:19.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw
księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:49:31.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-17 01:10:15.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Gminnego Przedszkola Publicznego w Polanach

Treść zarządzenia

Załącznik - Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:11:42.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze
stanowisko urzędnicze kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:54:20.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -
Hydraulik

Treść ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:08:54.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu
Organizacyjno - Prawnego w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 9 listopada 2017 roku

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-09 15:04:51 | Data modyfikacji: 2017-12-04 11:06:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i
opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Ogłoszenie o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:37:59.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i
opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 21:37:01 | Data modyfikacji: 2016-11-09 22:53:28.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - Informatyk

Ogłoszenie o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08.09.2016 na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 14:20:30.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbicy ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko urzędnicze: Księgowy

Ogłoszenie o naborze

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-09 14:50:54 | Data modyfikacji: 2016-08-22 11:53:21.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Ogłoszenie o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:22:10.
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbicy ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko urzędnicze: Główny
Księgowy

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Protokół z otwarcia ofert na wolne stanowisko urzędnicze

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 11:05:42 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:52:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 10:57:55.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Treść ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 13:44:47 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:25:19.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru

 Ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:08:58 | Data modyfikacji: 2015-07-16 13:47:21.
Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:08:58
Data modyfikacji: 2015-07-16 13:47:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski