Praca - nabór

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:05:25.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw USC,
ewidencji ludności i dowodów osobistych

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:38:40.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw
administracyjno-archiwalnych

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:34:33.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli:
Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej,
Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach, Gminne
Przedszkole Publiczne w Zalesicach

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:11:28.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza konkurs na
kandydatów na stanowisku dyrektorów szkół

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-30 15:04:34 | Data modyfikacji: 2019-05-30 15:04:41.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw
księgowości szkół i przedszkoli

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:36:11.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń
rodzinnych funduszu alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:33:58.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbicy

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:59:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do
spraw świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:31:18.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze – Radca Prawny w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul.
Kościuszki 73

Treść naboru

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:23:19.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw
księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:49:31.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-17 01:10:15.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Gminnego Przedszkola Publicznego w Polanach

Treść zarządzenia

Załącznik - Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:11:42.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze
stanowisko urzędnicze kierownik Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:54:20.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -
Hydraulik

Treść ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:08:54.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu
Organizacyjno - Prawnego w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 9 listopada 2017 roku

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-09 15:04:51 | Data modyfikacji: 2017-12-04 11:06:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i
opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Ogłoszenie o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:37:59.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i
opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 21:37:01 | Data modyfikacji: 2016-11-09 22:53:28.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - Informatyk

Ogłoszenie o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08.09.2016 na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 14:20:30.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbicy ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko urzędnicze: Księgowy

Ogłoszenie o naborze

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-09 14:50:54 | Data modyfikacji: 2016-08-22 11:53:21.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Ogłoszenie o naborze

Kwestrionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Informacja o liście kandydatów

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:22:10.
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbicy ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko urzędnicze: Główny
Księgowy

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Protokół z otwarcia ofert na wolne stanowisko urzędnicze

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 11:05:42 | Data modyfikacji: 2016-03-25 11:52:43.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 10:57:55.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Treść ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 13:44:47 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:25:19.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko do spraw inwestycji oraz
zamówień publicznych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru

 Ogłoszenie o naborze

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:08:58 | Data modyfikacji: 2015-07-16 13:47:21.
Data wprowadzenia: 2015-07-14 13:08:58
Data modyfikacji: 2015-07-16 13:47:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski