Jednostki organizacyjne

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Wierzbica są:

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-26 14:08:36 | Data modyfikacji: 2021-01-19 11:18:58.

Zobacz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Gminna Biblioteka Publiczna .  Gminny Ośrodek Kultury .  Gminne Przedszkola Publiczne .  Publiczne Szkoły Podstawowe .  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej .  Zakład Wodociągów i Kanalizacji .  Gminny Żłobek w Wierzbicy . 
Data wprowadzenia: 2004-02-26 14:08:36
Data modyfikacji: 2021-01-19 11:18:58
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski