Petycje

Petycja z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Treść petycji

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-05 11:57:07.
Petycja z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie
utworzenia II Oddziału Przedszkolnego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zalesicach

Odpowiedź na petycje

Odpowiedź na petycję

 Treść petycji i odpowiedź na petycję

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:47:36.
Petycja z dnia 25.03.2022 roku w sprawie
utworzenia drugiego oddziału przedszkolengo w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączanach
 Treść petycji

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:13:00.
Petcyja z dnia 23.03.2022 r. w sprawie utworzenia
dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zalesicach
 Treść petycji

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:10:40.
Petycja z dnia 16.11.2021 r. Właścicieli
działek oraz mieszkańcy ulicy Piaskowej w
Wierzbicy w sprawie projektu i budowy wodociągu w
ciągu ulicy Piaskowej w Wierzbicy w kierunku
miejscowości Rzeczków (Górka Skaryszewska),
połączony z siecią wodociągową w Rzeczkowie
oraz projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
ciągu ulicy Piaskowej dla działek od nr 173/10
do nr 173/19 równolegle do ulicy Radomskiej

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-11-22 20:02:37 | Data modyfikacji: 2021-11-22 20:03:58.
Petycja z dnia 24.05.2021 r. o uwzględnienie przy
weryfikacji raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa punktu
zbierania odpadów na części działki nr 213
położonej w Zalesicach, obręb 0014 Zalesice,
Gmina Wierzbica"

Treść petycji

Sprzeciw Mieszkańców z dnia 28.04.2021

Przekazanie Petycji Mieszkańców do RDOŚ i PPIS

Sprzeciw Mieszkańców z dnia 18.05.2021

Sprzeciw Mieszkańców z dnia 01.06.2021

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-06-22 10:12:24.
Petycja Teresy Gerland w sprawie referendum
ludowego

Treść petycji

Odpowiedź

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:29:02 | Data modyfikacji: 2021-05-26 08:32:54.
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego

Treść petycji

Odpowiedź

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:27:57 | Data modyfikacji: 2021-05-26 08:32:27.
Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
Polskiej Wsi z dnia 5 stycznia 2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:24:16.
Petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony
Polskiej Wsi - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Treść petycji

Uzupełnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 09:30:48.
Petycja Mieszkańców Gminy Wierzbica w sprawie
strzelnicy w Dąbrówce Warszawskiej

Treść petycji

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-14 19:16:04.
Petycja Tomasza Mazurkiewicza z dnia 10 grudnia
2020 roku

Treść petycji

Uchwała XXXIV/205/2021

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:06:23.
Petycja w obronie prawdy, godności i wolności
człowieka

Treść petycji

Uchwała XXXIV/206/2021

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:01:26.
Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Treść petycji

Uchwała XXVII/163/2020

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:55:35 | Data modyfikacji: 2021-01-14 13:56:06.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Uchwała XXVII/164/2020

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-13 13:55:49.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego
 Treść petycji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:16:57.
Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:16:57
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski