Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 16/2021/W Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 października 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Wierzbicy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:29:37.
Zarządzenie Nr 6/2021/W Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2021 roku w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021/W Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.05.2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbicy

Struktura Organizacyjna

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-12 09:39:47 | Data modyfikacji: 2021-05-12 09:43:25.
Zarządzenie Nr 26/2020/W Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:46:36.
Zarządzenie Nr 7/2019/W Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wierzbicy

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wierzbicy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:19:37.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wierzbicy

Załącznik nr 2 - Struktura zatrudnienia Urzędu Gminy w Wierzbicy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:47:09.
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wierzbicy

Załącznik nr 2 - Struktura zatrudnienia Urzędu Gminy w Wierzbicy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-22 13:18:11.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 maja w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbicy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wierzbicy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:57:08 | Data modyfikacji: 2015-07-17 13:06:21.
 Struktura Zatrudnienia Urzędu Gminy Wierzbica

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-30 22:14:38.
 Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Wierzbicy

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-30 22:12:03.
 Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-30 22:04:40.
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-25 12:37:25 | Data modyfikacji: 2015-07-13 13:53:09.
Data wprowadzenia: 2004-02-25 12:37:25
Data modyfikacji: 2015-07-13 13:53:09
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski