Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Harmonogram dyżurów w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek 9:00 - 13:00 Radca Prawny
Wtorek 9:00 - 13:00 Adwokat
Środa 9:00 - 13:00 Radca Prawny
Czwartek 9:00 - 13:00 Adwokat
Piątek 9:00 - 13:00 Adwokat/Radca Prawny

 

Punkt w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel. 48 618 30 16

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 48 38 15 059 wew. 119. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 07:35:46 | Data modyfikacji: 2019-01-22 07:43:48.
Data wprowadzenia: 2019-01-22 07:35:46
Data modyfikacji: 2019-01-22 07:43:48
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski