Nieodpłatna pomoc prawna


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Harmonogram dyżurów w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej

  • Wtorek 9:00 - 13:00
  • Środa 9:00 - 13:00 
  • Czwartek 9:00 - 13:00 

Punkt w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel. 48 618 30 16

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 48 38 15 059 wew. 119. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:30:49 | Data modyfikacji: 2023-10-02 00:12:07.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:30:49
Data modyfikacji: 2023-10-02 00:12:07
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski