Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja z dnia 20.11.2019 r. w sprawie
wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania
"Wspólny Trakt"

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Treść wniosku

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:09:26.
Interpelacja z dnia 29.10.2019 r. w sprawie
infrastruktury drogowej

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:36:38.
Interpelacja w sprawie budowy i naprawy
infrastruktury, z dnia 15.09.2019 r.

Interpelacja

Odpowiedź

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:01:25.
Interpelacja z dnia 07 października 2019 r. w
sprawie uprzątnięcia terenu w pasie drogowym
dróg gminnych oraz naprawy ich nawierzchni

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-09 07:40:19 | Data modyfikacji: 2019-10-09 07:40:59.
Interpelacja z dnia 07 października 2019 r. w
sprawie prawidłowego oznakowania terenów
zabudowanych na terenie Gminy Wierzbica

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-09 07:37:44 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:32:18.
Interpelacja z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie
Lokalnej Grupy Działania "Wspólny Trakt"

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Tabela

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 10:53:09 | Data modyfikacji: 2019-03-04 10:55:06.
Interpelacja z dnia 10 lutego 2019 roku w sprawie
umów pomiędzy Urzędem Gminy w Wierzbicy a
Gminnym Klubem Sportowym "Orzeł"

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Pismo Orzeł Wierzbica z dnia 22.01.2019

Umowa użyczena

Aneks nr 1 do umowy użyczenia

Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Gminy Wierzbica z dnia 28.12.2016

Uchwała Nr XXX/219/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 maja 2009 roku

Porozumienie w sprawie poboru opłaty targowej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:39:48.
Interpelacja z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie
służby zdrowia w Gminie Wierzbica

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-26 06:30:49.
Interpelacja z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie
wykorzystania budynku przy ul. Jana Pawła II 17
(budynek rozebrany w 2019 roku)

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-26 06:27:08.
Interpelacja z dnia 21 grudnia 2018 roku o
przedstawienie raportu dotyczącego wpływów z
podatków dla Gminy Wierzbica za lata 2014 –
2018 (poprzednia kadencja)

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Wykaz umorzeń (o najwyższej wartości) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i należnych odsetek za zwłokę za lata 2014 – 2017 i od 01.01. do 30.11.2018 roku.

Zestawienie - podatek leśny

Zestawienie - podatek od nieruchomości

Zestawienie - podatek rolny

Zestawienie - podatek od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:04:04 | Data modyfikacji: 2019-02-26 08:15:47.
Interpelacja z dnia 30 grudnia 2018 roku o
przedstawienie dokumentacji dotyczącej projektu
termomodernizacji budynków realizowanego z
projektu Termomodernizacji RPMA.04.02.00-14-
5328/16 wg poniższego zestawienia

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:02:31 | Data modyfikacji: 2019-01-14 11:15:30.
Interpelacja z dnia 21 grudnia 2018 roku o
przedstawienie planu inwestycji dla Gminy
Wierzbica na lata 2019 - 2023

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:00:40 | Data modyfikacji: 2019-01-14 11:14:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:00:40
Data modyfikacji: 2019-01-14 11:14:15
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski