2011

Uchwała Nr XVI/127/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2011.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:49:31.
U C H W A Ł A Nr XVI/126/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2011 roku. w sprawie
określenia wzoru formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:46:16.
UCHWALA NR XVI/125/2011 Rady Gminy W i e r z b i c
a z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie:
określenia organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Wierzbicy.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:44:24.
UCHWALA NR XVI/124/2011 Rady Gminy W i e r z b i c
a z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy W i e r z b
i c a z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:41:31.
Uchwała Nr XVI/123/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29.12. 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:38:31.
Uchwała Nr XVI/122/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29.12.2011 roku.w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:34:22.
U C H W A Ł A XVI/121/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011 roku w
sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:31:57.
Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2017.w
sprawie.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 17:23:24.
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XVI/119/2011
Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-05 16:35:13.
Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 17:14:28.
U C H W A Ł A Nr XV/117/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/109/2011 z
dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od
posiadania psów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 17:10:56.
Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie : wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 25
listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 17:05:57.
Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIV/107/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012
dla ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 16:50:57.
Uchwała Nr: XV/114/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011 – 2017

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 16:35:25.
Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 16:14:01.
U C H W A Ł A Nr XIV/112/11 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLVIII/306/2010 z
dnia 29 października 2010 r. dotyczącej
sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w
Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 16:11:23.
UCHWAŁA NR XIV/111/2011 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-27 16:02:59 | Data modyfikacji: 2011-12-27 16:09:26.
Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie : ustalenia
stawek podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:24:10.
U C H W A Ł A Nr XIV/109/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie:
opłaty od posiadania psów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:21:58.
U C H W A Ł A Nr XIV/108/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie:
stawek opłaty targowej
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 13:18:54.
Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla
ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:57:52.
Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie :
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:53:30.
Uchwała Nr: XIV/105/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011 – 2017.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:46:28.
Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:37:48.
Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 27 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:28:27.
Uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 27 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:25:59.
Uchwała Nr XIV/101/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ul.
Kościuszki 73.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:15:27.
Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Gminy w W I E R Z B
I C Y z dnia 25 listopada 2011 roku W sprawie
ustalenia stawek wynajmu lokali użytkowych
stanowiących własność komunalną.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:07:44.
U C H W A Ł A nr. XIV/99/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 listopada 2011 w sprawie:
stanowiska Rady Gminy odnośnie wniosku o
wstrzymanie wykonania uchwały Nr. VII/66/2011 z
dnia 13 maja 2011r w sprawie sprzedaży lokali
użytkowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 13:56:07.
U C H W A Ł A NR. XIII/98/2011 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 27 października 2011r. w
sprawie: powołania ławnika do Sądu Rejonowego w
Szydłowcu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 13:53:21.
Uchwała Nr. XIII/97/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 października 2011r. w sprawie:
utworzenia POL ENERGY Wierzbica spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem
Gminy Wierzbica i POL Energy S.A.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 13:48:43.
Uchwała Nr XII/96/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 września 2011 roku w sprawie: udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
polegającej na zakupie rur do wykonania
przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w
miejscowości Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:27:39.
U C H W A Ł A Nr XII/95/2011 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat za
przekształcenie prawa użytkowania
nieruchomości zabudowanej garażami
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:26:00.
U c h w a ł a Nr XII/94/2011 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 września 2011 roku w sprawie:
sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego działki
nr 1330/9 o powierzchni 1,6900 ha połoŜonej w
Wierzbicy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:21:26 | Data modyfikacji: 2011-12-16 16:23:12.
Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:19:10.
Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 września 2011 roku.w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 20 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:18:15.
Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 września 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 27 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:14:45.
U C H W A Ł A NR. XII/90/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 września 2011r. w sprawie:
powołania Zespołu d/s wyboru ławników na
kadencję 2012- 2015.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-16 16:12:31.
U c h w a ł a Nr IX/89/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie:
sprzedaży działki nr 548/1 położonej w Rudzie
Wielkiej w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-07 14:15:22.
UCHWAŁA Nr XI/88/2011 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-07 14:12:27.
Uchwała Nr: XI/87/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 8 sierpnia 2011r.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-07 14:04:25.
Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-05 14:41:58 | Data modyfikacji: 2011-09-06 08:12:25.
Uchwała Nr X/85/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:51:30.
UCHWAŁA Nr X/84/2011 Rady Gminy W i e r z b i c a
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: intencji
udostępnienia boisk sportowych przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:49:14.
UCHWAŁA NR X/83/2011 Rady Gminy W i e r z b i c a
z dnia 17 czerwiec 2011 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian do „Planu Odnowy
Miejscowości Ruda Wielka na lata 2009 –
2020”.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-15 15:44:06.
UCHWAŁA Nr X/82/2011 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2010 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-15 15:41:19.
UCHWAŁA Nr X/81/2011 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-15 15:37:49.
Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia
02 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-15 15:11:29.
U C H W A Ł A Nr IX/79/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 02 czerwca 2011 roku w
sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
za przekształcenie prawa użytkowania
nieruchomości zabudowanych blokami nr
1,2,3,4,6,9 i 29 położonymi w Wierzbicy przy
ulicy Wiatracznej i Janka Krasickiego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 15:10:46.
Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 2 Czerwca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:38:57.
Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 2 Czerwca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:35:47.
U c h w a ł a Nr IX/76/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 02 czerwca 2011 roku w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 16:26:29.
U c h w a ł a Nr IX/75/2011 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży
działki nr 549/4 położonej w Rudzie Wielkiej w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 16:23:45.
U C H W A Ł A nr IX/74/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 02 czerwca 2011 roku w
sprawie: uchylenia uchwały nr XLII/274/2010
podjętej na sesji w dniu 30 kwietnia 2010 roku.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 16:21:20.
U C H W A Ł A Nr. IX/73/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie:
uznania rolnictwa za priorytet polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania
dopłat rolniczych dla Polski
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 16:18:28.
Uchwała Nr IX/72/2011 RADY GMINY WIERZBICA z dnia
2 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia dopłat
do ceny 1 m 3 wody na terenie gminy Wierzbica
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 16:05:07.
U C H W A Ł A nr. IX/71/2011 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 02 czerwca 2011 roku w
sprawie: powołania Komisji Statutowej.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 15:00:28.
UCHWAŁA NR VIII/70/2011 Rady Gminy W i e r z b i
c a z dnia 27 maja 2011r. w sprawie:
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Łączany na lata 2008 - 2015”
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 14:57:47.
UCHWAŁA Nr VIII/69/2011 Rady Gminy W i e r z b i
c a z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: intencji
udostępnienia boisk sportowych przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Zalesicach.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 14:55:25.
UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy W i e r z b i
c a z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: intencji
udostępnienia boisk sportowych przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Zalesicach
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 14:46:13.
Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 14:39:06.
Uchwała VII/66/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia
13 maja 2011 roku w sprawie : sprzedaży lokali
użytkowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-09 14:36:44 | Data modyfikacji: 2011-06-15 15:31:33.
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy z dnia 13 maja
2011r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak również trybu ich pobierania.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 19:30:16.
Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 13 Maja 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jana
Pawła II 17 w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 19:27:37.
U C H W A Ł A NR VII/63/2011 R a d y G m i n
y w W i e r z b i c y z dnia 13 maja 2011
roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w W i e r z b i c y .

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 19:25:34.
U C H W A Ł A NR. VII/62/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie:
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 19:19:00.
UCHWAŁA Nr. VII/ 61/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 maja 2011r. w sprawie: zamiaru
kontynuowania realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 19:16:52.
UCHWAŁA Nr VII/60/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 13 maja 2011 w sprawie przyjęcia : Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na lata 2011-2032 dla Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 19:14:45.
UCHWAŁA NR VII/59/2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 maja 2011.w sprawie : wyrażenia zgody na
sprzedaż środków trwałych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-06 18:59:43.
Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 13 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-24 17:05:18.
U C H W A Ł A nr. VI/57/2011 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 29 marca 2011r. w sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy
Wierzbica Nr. V/46/2011 z dnia 11 marca 2011r.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-15 17:19:49.
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 10 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-08 18:01:38.
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 roku. w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 10 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-08 17:59:09.
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 10 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-08 17:57:03.
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-08 17:54:06.
Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-08 17:51:16.
Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 10 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-08 17:47:25.
Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-07 13:41:33.
U c h w a ł a Nr VI/49/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 marca 2011 roku. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi radomskiemu
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-07 12:50:16.
U c h w a ł a Nr VI/48/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 marca 2011 roku.w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
radomskiemu.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-07 12:47:28.
U C H W A Ł A nr. VI/47/2011 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 29 marca roku w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-07 12:41:56 | Data modyfikacji: 2011-05-16 14:24:27.
Uchwała Nr. V/46/2011 R A D Y G M I N Y W
I E R Z B I CA z dnia 11 marca 2011 roku w
sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 18:03:57.
Uchwała Nr V/45 /2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia
11 marca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 18:00:23.
Uchwała Nr V/44/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2011.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:54:15.
U C H W A Ł A NR V/43/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie:
sprzedaży lokalu usługowego o pow. 65 m² w
bloku nr 14 w Wierzbicy przy ulicy Janka
Krasickiego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:51:27.
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:46:38.
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:42:22.
Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia
11 marca 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy de
minimis w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:40:37.
Uchwała nr. V/39//2011 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: udzielenia
zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych stanowiącego
regionalną pomoc inwestycyjną
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:37:44.
U C H W A L A NR V/38/2011 RADY GMINY
WIERZBICA z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie:
sprzedaży nieruchomości położonej w Rudzie
Wielkiej na rzecz jej użytkowników wieczystych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-01 17:36:08.
U C H W A Ł A Nr V/37/2011 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 11 marca 2011 roku w
sprawie:wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy
Wierzbica Nr IV/42/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali
użytkowych stanowiących własność komunalną.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-31 18:03:53.
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-25 15:14:13.
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka
Krasickiego w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:52:49.
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:50:07.
Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 20 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:47:23.
Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:44:15.
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy
ul. Kościuszki 73.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:28:34.
Uchwała Nr. V/30/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11 marca 2011 w sprawie: opłaty za
dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:25:21.
UCHWAŁA NR V/29/2011 RADY GMINY WIERZBICA z dnia
11marca 2011 roku w sprawie: nadania statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-22 15:32:23.
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia
11 marca 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi
na działalność Urzędu Gminy Wierzbica

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-22 15:24:27 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:54:35.
U C H W A Ł A nr. IV/ 27/ 2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie:
powołania Rady Społecznej działającej przy
Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 16:30:17.
Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie : Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2015.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 16:18:25.
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/25/2011
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 31 stycznia 2011r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Tabela1

Tabela 2

Tabela 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 12:09:49.
U C H W A Ł A Nr IV/24/2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za
przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości
zabudowanych garażami.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 12:05:14.
U C H W A Ł A NR. IV / 23 /2011 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie:
zarządzenia wyborów organów samorządu
mieszkańców.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 11:57:11.
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy W i e r z b i c
a z dnia 31 styczeń 2011r

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 11:19:05.
U C H W A Ł A nr. IV/21/2011 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 31 stycznia 2011 roku w
sprawie: przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy i
komisji stałych Rady.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 11:16:47.
Data wprowadzenia: 2011-02-08 11:16:47
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk