2019

Uchwała Budżetowa Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Treść uchwały

Uzasadnienie

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 4 - Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:37:51.
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019– 2026

Treść uchwały

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:45:11.
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie oddania
w dzierżawę na okres 3 lat części działki
nr 557/5 o powierzchni 100 m² położonej w
Rudzie Wielkiej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:50:59.
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019
rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:52:38.
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji
celowej do wypracowania rozwiązania
zabezpieczającego realizację zadania p.n. „
odbiór, przetwarzanie i utylizacja odpadów
komunalnych stałych i płynnych z terenu Gminy
Wierzbica”
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:55:13.
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:56:22.
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:41:25.
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:55:24.
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019 -
2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:43:03.
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
najem lokalu użytkowego położonego na parterze
budynku nr 28 przy ul. Ignacego Krasickiego w
Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:46:34.
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:48:16.
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:48:41.
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:50:36.
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:51:53.
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:54:58.
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:55:20.
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:57:08 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:45:58.
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019
Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:45:14.
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:07:27.
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wierzbica w 2019 roku"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:58:42.
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie na rzecz jednostki organizacyjnej
Gminy Wierzbica – Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd
nieruchomości położonej w Wierzbicy oznaczonej
numerem ewidencyjnym 992/1 o powierzchni 0,0800
ha.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:11:31.
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia
położonego na parterze budynku Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:59:56.
Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na
parterze budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy
ul. Kościuszki 73
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:02:43.
Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu części strychu na
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanch
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:08:42.
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na
parterze Nr 14 przy ul. Ignacego Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:11:35.
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:14:25.
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:17:18 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:18:47.
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:20:08.
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:22:50.
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania
Rady Społecznej działającej przy Publicznym
Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:25:22.
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze
sprzedażą udziału w gruncie
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:50:16.
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
31 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia i
określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej

Treść uchwały Nr 14.200.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 31 maja 2019 roku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:10:41.
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty
rezerwacyjnej i jej wysokości

Treść rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2019 r. stwierdzającego nieważność uchwały

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:15:40.
Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
14 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Marka
Szczepińskiego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:16:24.
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
14 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Kuźduba
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:18:42.
Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
14 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy użyczenia z Gminnym Klubem
Sportowym Orzeł w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:35:13.
Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:40:10.
Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
do Uchwały IX/64/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w
sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej i jej
wysokości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:42:27.
Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad
zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych rządowym programem "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:49:26.
Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 czerwca 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:50:46.
Uchwała Nr XI/72.2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego" w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:54:02.
Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 czerwca 2019 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku
działki nr 188/6 położonej w Zalesicach
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 13:58:14.
Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019
Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:07:21.
Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2019 - 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:12:28.
Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Wierzbica wotum zaufania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:15:52.
Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok

Treść uchwały Nr 15.208.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2019 roku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:19:41.
Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018

Treść uchwały Nr 15.209.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/78/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2019 roku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:20:47.
Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:47:02.
Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:49:57.
Data wprowadzenia: 2019-07-12 07:49:57
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski