2019

Uchwała Budżetowa Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Treść uchwały

Uzasadnienie

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 4 - Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:37:51.
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019– 2026

Treść uchwały

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:45:11.
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie oddania
w dzierżawę na okres 3 lat części działki
nr 557/5 o powierzchni 100 m² położonej w
Rudzie Wielkiej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:50:59.
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019
rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:52:38.
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji
celowej do wypracowania rozwiązania
zabezpieczającego realizację zadania p.n. „
odbiór, przetwarzanie i utylizacja odpadów
komunalnych stałych i płynnych z terenu Gminy
Wierzbica”
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:55:13.
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:56:22.
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:41:25.
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019 -
2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:43:03.
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
najem lokalu użytkowego położonego na parterze
budynku nr 28 przy ul. Ignacego Krasickiego w
Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:46:34.
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:48:16.
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:48:41.
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:50:36.
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:51:53.
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:54:58.
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
18 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:55:20.
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:57:08 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:45:58.
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019
Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:45:14.
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2019-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:07:27.
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie na rzecz jednostki organizacyjnej
Gminy Wierzbica – Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd
nieruchomości położonej w Wierzbicy oznaczonej
numerem ewidencyjnym 992/1 o powierzchni 0,0800
ha.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:11:31.
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze
sprzedażą udziału w gruncie
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:50:16.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:50:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski