2019

Uchwała Budżetowa Gminy Wierzbica na rok 2019 Nr
V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Treść uchwały

Uzasadnienie

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2019 rok

Tabela Nr 4 - Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:37:51.
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019– 2026

Treść uchwały

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019 - 2026

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 09:45:11.
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie oddania
w dzierżawę na okres 3 lat części działki
nr 557/5 o powierzchni 100 m² położonej w
Rudzie Wielkiej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:50:59.
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2019
rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:52:38.
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji
celowej do wypracowania rozwiązania
zabezpieczającego realizację zadania p.n. „
odbiór, przetwarzanie i utylizacja odpadów
komunalnych stałych i płynnych z terenu Gminy
Wierzbica”
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:55:13.
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:56:22.
Data wprowadzenia: 2019-02-15 08:56:22
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski