> 2014

2014

U c h w a ł a Nr III/16/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego.

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:43:59.
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:19:48 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:17:27 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A Nr III/13/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 23 grudnia 2014 roku w
sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni
wraz ze składem opału położonej w Wierzbicy
przy ulicy Wiatracznej w prawo własności
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 11:11:58 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr III/12/2013 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:02:39 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. III/ 11 /2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 23 grudnia 2014 roku w
sprawie: ustalenia diet za udział w posiedzeniach
komisji stałych Rady.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:00:46 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. III/10 /2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 23 grudnia 2014 roku w
sprawie: ustalenia Radnym Gminy Wierzbica diet w
formie ryczałtu.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:58:48 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. III/ 9 /2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 23 grudnia 2014 roku w
sprawie: ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy
diety w formie ryczałtu.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:47:18 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A NR III/8/2014 RADY GMINY W
W I E R Z B I C Y z dnia 23 grudnia 2014 roku w
sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Wierzbica .
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-30 18:10:40 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia
09 grudnia 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej
ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku
rolnego.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 17:08:14 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. II/6/2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 09 grudnia 2014 roku w
sprawie: powołania Komisji ds Społeczno -
Gospodarczych.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 17:04:50 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. II/5/2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 09 grudnia 2014 roku w
sprawie: powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 17:00:50 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. II/4/2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 09 grudnia 2014 roku w
sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej .
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 16:58:26 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr. II/3/2014 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia
liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 16:55:54 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr . II /2/ 2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 09 grudnia 2010 roku w
sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy W i e r z b i c a.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:34:47 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
U C H W A Ł A nr . I /1/ 2014 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 01 grudnia 2014 roku w
sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
W i e r z b i c a
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-04 11:22:11 | Data modyfikacji: 2014-12-31 11:56:37.
UCHWAŁA nr LI / 340 /2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa w sprawie podziału sołectwa Wierzbica.

Załącznik 1

Załącznik2

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-02 17:40:29 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr LI/339/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-24 15:12:23 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr LI/338/2014 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-24 15:06:55 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr LI/337/2014 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 14 listopada 2014 roku.w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy
ul. Kościuszki 73.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-24 15:04:31 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
UCHWAŁA NR LI/336/2014 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie nadania nazw
ulicom w miejscowości Ruda Wielka.

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-24 15:01:56 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr L/335/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-07 17:38:53 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr L/334/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 października 2014 roku w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-07 17:19:55 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr XLIX/333/2014 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 10 października 2014r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-07 17:16:33 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
U c h w a ł a Nr XLIX/332/2014 w sprawie :
uchylenia w całości Uchwały Nr XLIII/292/2014
Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2014r. w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kowala
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:47:19 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
U c h w a ł a Nr XLIX/331/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 10 października 2014 roku. w
sprawie : udzielenia pomocy finansowej
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:27:39 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr XLIX/330/2014 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 10 października 2014 roku w sprawie:
oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego
na parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka
Krasickiego w Wierzbicy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:20:22 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
U c h w a ł a Nr XLIX/329/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 10 października 2014 roku w
sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-05 17:14:29 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
UCHWAŁA NR XLIX/ 328/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie:
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-05 16:31:18 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
UCHWAŁA nr XLIX/327/2014 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 10 października 2014r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2014-2016.

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:54:09 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr XLIX/326/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2014r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicy , realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 oraz
wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań
w Gminie Wierzbica

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:46:48 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
UCHWAŁA Nr XLIX/325/2014 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 10 października 2014 r W sprawie: trybu
prac nad projektem Uchwały Budżetowej
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-22 16:44:51 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr XLIX/324/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-22 15:44:22 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
Uchwała Nr XLIX/323/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2014 roku w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:35:32 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
UCHWAŁA Nr XLVII/322/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014 r.w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:13:48 | Data modyfikacji: 2014-12-04 11:19:38.
UCHWAŁA Nr XLVIII/321/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020.”
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-16 15:05:12 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLVIII/320/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014 roku.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-16 12:53:06 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLVIII/319/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany w
uchwale Nr XLVII/316/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia
dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wierzbicy
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:30:10 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:12:54 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLVIII/317/2014 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-10 12:01:47 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLVII/316/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie: udzielenia
dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wierzbicy
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-31 17:41:23 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLVII/315/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-31 17:20:52 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U C H W A Ł A Nr XLVI/314/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wierzbica na rzecz PGE
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lublinie.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-04 17:06:36 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U C H W A Ł A nr XLVI/ 313 /2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 13 czerwca 2014 r.w sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:48:35 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U C H W A Ł A Nr. XLVI/ 312 /2014 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 13 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:42:27 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
UCHWAŁA Nr XLVI/311/2014 RADY GMINY Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2014r.w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013
rok.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:38:19 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLV/310/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 16 maja 2014 r.zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:46:50 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLV/309/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 16 maja 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:40:06 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:36:35 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
UCHWAŁA NR XLIV / 307/ 2014 RADY GMINY W
WIERZBICY z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie:
opłat za świadczenia udzielane przez Gminne
Przedszkola Publiczne dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:54:31 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLIV/306/2014 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: oddania
w dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:41:34 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLIV/305/2014 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy .
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:37:34 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLIV/304/2014 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 kwietnia 2014 .roku w sprawie: oddania
w dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:34:19 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U C H W A Ł A Nr XLIV/303/2014 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie:
stawek opłaty targowej.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:27:06 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIV/302/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w
sprawie: zbycia działki 172/7 o pow. 0,0615
ha będącej własnością Gminy Wierzbica w
zamian za przejętą działkę nr 172/5 o pow.
0,0608 ha pod drogę publiczną w drodze decyzji
zatwierdzającej podział działki nr 172/1
położonej w Wierzbicy będącej własnością
Pani Kubiak Doroty jako zadośćuczynienie .
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:43:50 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLIV/301/2014 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: oddania
w dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:36:28 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 kwietnia 2014 roku.w sprawie: oddania
w dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:26:41 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIV/299/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w
sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze darowizny.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:20:31 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIV/298/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w
sprawie: sprzedaży działki nr 1349/14 o
powierzchni 0,8464 ha położonej w Wierzbicy w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:18:10 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIV/297/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w
sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
działek nr 1562/12 i 1349/9
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:15:08 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a XLIV/296/2014 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 kwietnia 2014 roku.w sprawie :
przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:07:53 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:04:25 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIV/294/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w
sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica
w 2014 roku”

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-26 16:01:13 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U C H W A Ł A nr XLIV/293/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Wierzbica na lata 2013–2016 z uwzględnieniem
perspektywy do 2020 roku aktualizacja
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-23 13:53:57 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U c h w a ł a Nr XLIII/292/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 14 marca 2014 roku. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowala
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-07 12:10:04 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
U C H W A Ł A nr. XLIII/291/2014 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 14 marca 2014 roku w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-02 17:42:25 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
UCHWAŁA NR XLIII/290/2014 RADY GMINY W WIERZBICY
Z DNIA 14 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy
Wierzbica

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3A

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-02 17:39:26 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała Nr XLII/289/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 7 marca 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-17 17:14:25 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
UCHWAŁA Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie: poparcia
stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup
Działania z województwa mazowieckiego.

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-14 18:46:44 | Data modyfikacji: 2014-10-17 11:11:28.
Uchwała nr XLI/287/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
GOPS

Załącznik 1

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2014-02-14 18:44:07 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
U C H W A Ł A nr. XLI/286/2014 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 29 stycznia 2014 roku w
sprawie: przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy i
komisji stałych Rady .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-14 18:39:21 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
U c h w a ł a Nr XLI/285/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014 roku w
sprawie: sprzedaży działki nr 1601/4
położonej w Wierzbicy w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 19:07:51 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
U c h w a ł a Nr XLI/284/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014 roku w
sprawie: sprzedaży działki nr 2058/1
położonej w Wierzbicy w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 19:06:10 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
U c h w a ł a Nr XLI/283/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014 roku w
sprawie: sprzedaży działki nr 1994 położonej
w Wierzbicy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 19:03:48 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
U c h w a ł a Nr XLI/282/2014 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014 roku w
sprawie: sprzedaży działki nr 613 położonej
w Rudzie Wielkiej w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 19:01:29 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
Uchwała nr: XLI/281/2014 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014 – 2019.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 18:55:27 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XLI/280/2014
Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014 rok

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Załącznik 1

Załącznik 2

 
Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 18:52:05 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:59:57.
Data wprowadzenia: 2014-02-12 18:52:05
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl