2015

Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchylenia "Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica na
lata 2007-2020"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:20:44.
Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2015 w sprawie zniesienia jednostki
pomocniczej osiedle w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:05:02.
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XIV/100/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25
listopada 2011 roku dotyczącej stawek wynajmu
lokali użytkowych stanowiących własność
komunalną
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:03:27.
Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2015 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego działek nr 1349/7 i 1330/9 o ogólnej
powierzchni 8,0900 ha położonych w Wierzbicy w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:00:31.
Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2015 w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 08:57:31.
Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29.12.2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 08:53:33 | Data modyfikacji: 2016-01-04 08:55:09.
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:32:27.
Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Pana Damiana Czarneckiego Radnego
Gminy Wierzbica (dotyczy przekroczenia uprawnień
w związku ze zmianą decyzji Kierownika GOPS)
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:30:00.
Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej osiedle
w Wierzbicy i utworzenie na tym obszarze sołectwa
oraz nadaniu sołectwu statutu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:26:45.
Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczania położonego na parterze
budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:23:30.
Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:21:30.
Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia
wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych

Treść uchwały

DL-1

IL-1

ZL-1/A

ZL-1/B

DN-1

IN-1

ZN-1

DR-1

IR-1

ZR-1/A

ZR-1/B

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:13:02.
Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:07:39.
Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:01:26 | Data modyfikacji: 2015-12-02 12:10:56.
Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla
ustalenia podatku rolnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 11:59:26.
Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 11:57:13.
Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2015 w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 11:54:51.
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 października 2015 roku w sprawie
deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Radomskiego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:22:15.
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 października 2015 roku w sprawie
sprostowania numeracji uchwały Rady Gminy
Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:20:46.
Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2015 roku w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XI/69/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

Treść uchwały

Treść uchwały - wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-28 08:54:21 | Data modyfikacji: 2015-10-28 08:59:24.
Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica z
na lata 2015-2019

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-15 10:37:53.
Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:21:03.
Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:18:09 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:24:30.
Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2015 - 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 14:21:14 | Data modyfikacji: 2015-09-30 14:00:00.
Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:33:26 | Data modyfikacji: 2015-09-30 13:59:36.
Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:28:23.
Uchwała Nr XI/68/2015 Rada Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie uchylenia
Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Państwowje Straży Pożarnej na potrzeby
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Radomiu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:24:14 | Data modyfikacji: 2015-09-22 13:25:45.
Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie uchylenia
Uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji na potrzeby Komendy Miejskiej
Policji w Radomiu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:19:25 | Data modyfikacji: 2015-09-22 13:24:32.
Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody
na likwidację środków trwałych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:17:08.
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie powołania
ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:13:57.
Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
17 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-22 13:10:46 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:12:48.
Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Radomiu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:25:46 | Data modyfikacji: 2015-09-16 09:09:21.
Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji na potrzeby Komendy Miejskiej
Policji w Radomiu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:22:48.
Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2015-2019

Objaśnienia

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:15:43.
Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:10:51.
Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia
minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych
ma terenie Gminy Wierzbica dla elektrowni
wiatrowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:09:41.
Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminny Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:08:00.
Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015 roku w sprawie użyczenia na
części nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Wierzbica położonej w Rudzie Wielkiej (dz.
ew. nr 1019/1) na rzecz Gminy Orońsko
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 13:12:48.
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2015-2019

Treść uchwały

Objaśnienia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:56:24 | Data modyfikacji: 2015-07-03 13:05:43.
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:03:15 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:32:14.
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu
d/s wyboru ławników na kadencje 2016 - 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 12:01:26.
Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy
Wierzbica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania "Wspólny Trakt"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:59:02 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:30:03.
Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015r, w sprawie wyrażenia zgody na
objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości
zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym: Rzeczków
gmina Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:56:54.
Uchwała Nr IX/51/2015 Rady gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Wierzbica absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:54:04 | Data modyfikacji: 2015-07-03 12:29:38.
Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:51:26.
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi radomskiemu

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:09:30 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:20:49.
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2015-2019

Objaśnienia

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:41:28 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:20:58.
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:32:34 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:21:07.
Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:30:59 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:21:16.
Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:28:16 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:21:29.
Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 maja 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jana
Pawła II 17 w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:22:31 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:21:45.
Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 maja w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:18:57 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:21:55.
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:53:45 | Data modyfikacji: 2015-06-03 12:54:18.
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:47:44.
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:44:59.
Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:40:29.
Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie terminu,
częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:35:03.
Uchwał Nr VII/37/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości
tej opłaty
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:27:40.
Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wierzbica w 2015 roku"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:18:25 | Data modyfikacji: 2015-06-03 12:35:52.
Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2015-2019

Objaśnienia

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-03 12:13:44 | Data modyfikacji: 2015-06-03 12:36:28.
Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zamiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-08 10:27:07.
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika GOPS

Uzasadnienie

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:06:31 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:14:36.
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:02:32.
Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia
Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:57:27 | Data modyfikacji: 2015-04-02 12:00:37.
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2015 -
2019

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:38:41.
UCHWAŁA nr VI/29/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:27:44 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:31:16.
Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowanie rekrutacyjnego do gminnych
przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby pkt dla poszczególnych
kryteriów
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:03:47.
UCHWAŁA nr VI/27/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie Rady Społecznej
działającej przy Publicznym Samodzielnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:56:07.
UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 Lutego 2015 roku w sprawie: zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2015-2019
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:08:00 | Data modyfikacji: 2015-03-05 14:18:26.
UCHWAŁA Nr V/25/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
20 Lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2015
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:45:49 | Data modyfikacji: 2015-03-05 14:09:02.
U C H W A Ł A NR. IV / 24 /2015 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku w
sprawie: zarządzenia wyborów organów
samorządu mieszkańców.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-26 11:12:29 | Data modyfikacji: 2015-04-02 10:47:09.
U c h w a ł a Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 28 stycznia 2015 roku.w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowala
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-18 15:26:26 | Data modyfikacji: 2015-04-02 10:45:06.
U C H W A Ł A nr. IV/22/2015 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 28 stycznia 2015 roku w
sprawie: przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy i
komisji stałych Rady .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:00:43 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:19:36.
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę lokalu użytkowego przy ul.
Kochanowskiego 10 w Wierzbicy.
  Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:06:46 | Data modyfikacji: 2015-04-02 10:44:39.
U C H W A Ł A Nr IV/20/2015 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku w
sprawie: uchylenia uchwały nr LI/336/2014
podjętej na sesji w dniu 14 listopada 2014 roku.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-06 17:12:51 | Data modyfikacji: 2015-04-02 10:23:54.
U C H W A Ł A nr IV/19/2014 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 28 stycznia 2015 roku w
sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika GOPS podpisanej przez Komitet Osób
Pokrzywdzonych przez GOSP w Wierzbicy.

Załącznik do Uchwały

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-06 17:10:35 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:11:36.
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 stycznia 2015 roku w sprawie : Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2015
– 2019.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 17:03:17 | Data modyfikacji: 2015-03-05 17:36:35.
Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/17/2015 Rady
Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-06 16:10:18.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 16:10:18
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk