2007

U C H W A Ł A NR XII/105/2007 RADY GMINY W
W I E R Z B I C Y z dnia 28 grudnia 2008 roku w
sprawie: zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:42:06.
Uchwała nr, XII/104/2007 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy
Wierzbica nr. XI/82/2007 z dnia 27 listopada 2007
roku w sprawie: stawek opłaty targowej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:37:24.
U C H W A Ł A XII/103/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 28 grudnia 2007roku w
sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:29:51.
U c h w a ł a Nr XII/102 /2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:17:10.
U c h w a ł a Nr XII/101/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:14:58.
U c h w a ł a Nr XII/100//2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 grudnia 2007 roku.w sprawie :
uchylenia uchwały Nr XI/85/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej,
terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:11:45.
U C H W A Ł A Nr XII/99/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/83/2007 Rady
Gminy w Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
2008 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:08:28.
U C H W A Ł A nr. XII/98/2007 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie: ustalenia Radnym Gminy Wierzbica diety w
formie ryczałtu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:04:16.
U C H W A Ł A nr.XII/97/2007 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów
podróży dla przewodniczących jednostek
pomocniczych Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 09:01:38 | Data modyfikacji: 2008-01-23 09:54:58.
U C H W A Ł A nr.X II/96/ 2007 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 28 grudnia 2006 roku w
sprawie: ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy
diety w formie ryczałtu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-23 08:58:13.
U C H W A Ł A nr. XII/95/2007 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów
podróży dla radnych.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-21 10:38:59.
Uchwała Nr.XII / 94/2007 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28.12.2007r.w sprawie : wprowadzenia zmian do
uchwały nr.III/32/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28.12.2006r w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i innych Uzależnień zmienionej
uchwałą nr. IV/46/07 z dnia 05.02.2007.

Załącznik 1

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-21 10:32:10.
UCHWAŁA NR IX / 93 /2007 RADY GMINY W
WIERZBICY Z DNIA 27-11- 2007 ROKU w sprawie:
ustalenia wartości jednego punktu dla
pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-20 19:49:57.
UCHWAŁA NR IX /92 /2007 RADY GMINY W
WIERZBICY Z DNIA 27-11- 2007 ROKU w sprawie:
ustalenia wartości jednego punktu dla
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-20 19:46:40.
U C H W A Ł A Nr XI/91/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku. w
sprawie określenia wzoru formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Dane o nieruchomościach

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku lrolnym

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-20 19:01:56 | Data modyfikacji: 2008-01-20 19:38:18.
U c h w a ł a Nr XI/ 90/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku.w
sprawie: zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:28:53.
U c h w a ł a Nr XI/89//2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku.w sprawie
: uchylenia uchwały Nr VIII/71/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:24:58.
U c h w a ł a Nr XI/88/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie: zmian w budżecie.

Załącznik 4

Załącznik 4A

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:18:12 | Data modyfikacji: 2008-01-21 10:00:24.
U C H W A Ł A Nr XI/87/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie stawek podatku od środków
transportowych.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:01:07 | Data modyfikacji: 2008-01-17 10:37:45.
U C H W A Ł A Nr XI/86/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2008 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:57:13.
U C H W A Ł A Nr XI/85/ 2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie:
ustalenia opłaty administracyjnej, terminu
płatności oraz sposobu jej poboru.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:42:18.
U C H W A Ł A Nr XI/84/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie: określenia stawek w podatku od
nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:32:30.
U C H W A Ł A Nr XI/83/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie:
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008
rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:29:10.
U C H W A Ł A Nr XI/82/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie
stawek opłaty targowej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:26:11.
U C H W A Ł A Nr XI/81/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie:
opłaty od posiadania psów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:22:13.
U C H WA Ł A Nr XI/ 80 /2007 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie:ustalenia wartości jednego punktu dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego - w szkołach i przedszkolach.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-09 10:55:02.
U C H WA Ł A Nr XI/79/2007 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego .
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-01-09 10:51:35.
U c h w a ł a Nr X/78/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 15 października 2007 roku w
sprawie: zmian w budżecie.

Załącznik 4

Załącznik 4A

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:48:12.
U C H W A Ł A NR. IX/77/2007 - INTENCYJNA Rady
Gminy W i e r z b i c a z dnia 25 września 2007
roku w sprawie: obciążenia nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wierzbica prawem
użytkowania.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:40:09.
UCHWAŁA NR IX/76/2007 RADY GMINY WIERZBICA z dnia
25 września 2007 roku w sprawie: planowanej
nowej inwestycji przez LAGAN CEMENT LIMITED z
siedzibą w Killaskillen na terenie Gminy
Wierzbica
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:37:19.
U c h w a ł a Nr IX/75/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 września 2007 roku w
sprawie: zmian w budżecie.

Załącznik 4

Załącznik 4A

Załącznik 5

Załącznik 7

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-08 10:01:07.
U C H W A Ł A nr. IX/73/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 września 2007 roku w sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Szydłowcu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:47:35 | Data modyfikacji: 2007-11-08 10:37:50.
U C H W A Ł A Nr. IX/72/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 września 2007r. W sprawie :
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr. XVII/140/2004r.
z dnia 24 września 2004r.
  Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-08 09:34:07.
U c h w a ł a Nr IX/74/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 września 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:36:48.
U c h w a ł a Nr VIII/71/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 lipca 2007 roku.w sprawie :
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:30:08.
U c h w a ł a Nr VIII/70/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:14:16 | Data modyfikacji: 2007-11-05 11:28:09.
U c h w a ł a Nr VIII/69/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 lipca 2007 roku. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa
Powiatowego w Szydłowcu
  Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:08:57.
U c h w a ł a Nr VIII/68/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.
  Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:07:00.
U c h w a ł a Nr VIII/67/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.
  Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 11:03:06.
Uchwała Nr VIII/66/2007 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata
nieruchomości położonej we Wspólnocie
Mieszkaniowej Nr 27 przy ul. J. Krasickiego w
Wierzbicy .
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-28 12:48:50.
UCHWAŁA Nr VIII/65/2007 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie rozwiązania
prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na
działkach nr 710/2,711/2, 712/2 położonych w
Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-28 12:29:53.
Uzasadnienie do uchwały nr. VIII/64/2007 Rady
Gminy W i e r z b i c a z dnia 20 lipca 2007
roku.
 Treść uzasadnienia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:51:18.
Uchwała Nr VII/64/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:48:18 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:42:56.
Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie: zwolnienia z
czynszu za wynajem lokalu użytkowego
stanowiącego własność komunalną.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:46:00.
U C H W A Ł A nr. VIII/ 62/2007 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 20 lipca 2007 roku w
sprawie: powołania zespołu d/s. wyboru
ławników .
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:43:51.
UCHWAŁA Nr VII/61/2007 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 11.06.2007 w sprawie ustalenia maksymalnych
stawek za wywóz nieczystości stałych oraz
nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych na terenie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:42:26.
U c h w a ł a Nr VII/60/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 11 czerwca 2007 r. w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:38:18.
Uchwała Nr VII/59/2007 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie zmiany w
uchwale Rady Gminy Nr XXI/174/2005 z dnia....
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:35:04.
U c h w a ł a Nr VII/58/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:32:14.
U c h w a ł a Nr VII/57/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie:
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki
nr 241/20 położonej w Rzeczkowie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 16:30:05.
U c h w a ł a Nr VII/56/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie:
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części
działki nr 241/16 położonej w Rzeczkowie w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 15:35:07.
U c h w a ł a Nr VII/55/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie:
sprzedaży działki nr 1330/6 położonej w
Wierzbicy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 15:32:11.
U C H W A Ł A Nr VII/54/2007 Rady Gminy w W
i e r z b i c y z dnia 11 czerwca 2007 roku w
sprawie: ustalenia sieci przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę W i e r z b i c a .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 15:29:17.
U C H W A Ł A NR VII/53/2007 Rady Gminy w
W i e r z b i c y z dnia 11 czerwca 2007
roku w sprawie: przekształcenia Gminnego
Przedszkola Publicznego w Dąbrówce
Warszawskiej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 15:23:43.
U C H W A Ł A Nr VI/52/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie:
zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:02:15.
U C H W A Ł A Nr VI / 51 /2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 16 kwietnia 2007 roku w
sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 12:56:42 | Data modyfikacji: 2007-05-21 12:57:21.
U C H W A Ł A Nr V / 50/ 07 Rady Gminy w
W i e r z b i c y z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie:zamiaru przekształcenia Gminnego
Przedszkola Publicznego w Dąbrówce
Warszawskiej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 12:50:32.
U C H W A Ł A Nr V/48/2007 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie:
uchylenia uchwały nr. IV/44/2007 z dnia 05
lutego 2007 roku w sprawie : uregulowania
problemów związanych z poborem opłaty targowej
przez inkasenta t.j.„Klub Sportowy LKS
„Orzeł” Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-06 21:16:39.
U C H W A Ł A Nr V / 47 /2007 Rady Gminy w W
i e r z b i c y z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie : powołania Pani Moniki B a n a c z e k
na stanowisko Sekretarza Gminy W i e r z b i c
a .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-06 21:04:32.
S T A N O W I S K O Rady Gminy Wierzbica podjęte
na sesji w dniu 27 lutego 2007 roku w sprawie:
uregulowania problemów związanych z poborem
opłaty targowej przez inkasenta tej opłaty t.j.
Klub Sportowy LKS „Orzeł” WIERZBICA.
 Treść stanowiska

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-18 23:00:56.
U C H W A Ł A Nr IV/46/2007 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 05.02.2007r.w sprawie : wprowadzenia zmian
do uchwały nr.III/32/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28.12.2006r w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i innych Uzależnień.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-18 22:48:10 | Data modyfikacji: 2007-04-18 22:54:29.
U C H W A Ł A Nr IV/45/2007 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie:
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-18 22:43:14.
U C H W A Ł A Nr. IV/44/2007 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie:
uregulowania problemów związanych z poborem
opłaty targowej przez inkasenta tej opłaty t.j.
Klub Sportowy LKS „Orzeł” WIERZBICA.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-18 22:39:00.
U C H W A Ł A Nr IV/43/2007 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wierzbica z
Organizacjami Pozarządowymi na lata 2007 -2009

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-03 17:48:52 | Data modyfikacji: 2007-04-03 17:50:48.
U C H W A Ł A Nr IV/42/2007 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 05.02.2007 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian do uchwały Nr VI/52/2003 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie:
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-03 17:43:25.
U C H W A Ł A Nr IV/41/2007 Rady Gminy w W
i e r z b i c y z dnia 05 lutego 2007 roku w
sprawie : zmiany Uchwały Nr III/23/2006 Rady
Gminy w Wierzbicy z dnia 14 grudnia 2006 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 19:16:25.
U C H W A Ł A Nr IV/40/2007 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 5 lutego 2007 roku.w sprawie:
uchwalenia planu budżetu gminy Wierzbica na rok
2007.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 4a

  Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 18:50:26 | Data modyfikacji: 2007-03-17 19:12:55.
U C H W A Ł A Nr IV/39/2007 Rady Gminy Wierzbica
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr
IX/79/2003 Rady Gminy Wierzbica z dnia 05
września 2003 roku w sprawie :ustalenia zasad
polityki czynszowej oraz określenia stawek
czynszu za lokale mieszkalne i socjalne,
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/227/2006 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 04 sierpnia 2006r. w sprawie :
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/79/2003 z
dnia 05 września 2003 roku w sprawie ustalenia
zasad polityki czynszowej oraz określenia stawki
czynszu za lokale mieszkalne i socjalne na 2003
rok.
  Treść uchwały

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 18:45:57.
U C H W A Ł A Nr IV/38/07 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie:
powołania Rady Społecznej działającej przy
Publicznym Samodzielnym akładzie Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 17:48:51.
U C H W A Ł A Nr IV/37/07 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 05 lutego 2007 w sprawie ustalenia
maksymalnych stawek za wywóz nieczystości
stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych
w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 17:44:19.
U C H W A Ł A Nr IV/36/07 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 05.02.2007 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z
dnia 24 kwietnia 2001 roku dotyczącej
sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 17:39:14.
U C H W A Ł A NR IV/35/2007 RADY GMINY W
WIERZBIC Y z dnia 05 lutego 2007roku w
sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 17:31:47.
Data wprowadzenia: 2007-03-17 17:31:47
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk