2009

Uchwała Nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie :
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/246/2009 z
dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-01 19:52:34.
U c h w a ł a Nr XXXVIII/258/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-01 19:47:57.
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/257/2009r. R A D Y
G M I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 29
grudnia 2009 roku w sprawie :zmian w budżecie
na rok 2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 22:58:05.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/256/2009 RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 29 grudnia 2009r.W sprawie: wprowadzenia
zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr
IX/80/2003 z dnia 05 września 2003r., w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 20:04:50.
Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Wierzbica
Nr: XXXVIII/255/2009 z dnia 29 grudnia 2009
roku.

Załącznik1 - Tabela

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 19:28:19.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/2009 RADY GMINY W
WIERZBICY z dnia 29 grudnia 2009 r. w spawie
przyjęcia zmian w Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Wierzbica na lata 2008-2013.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 18:28:52.
Uchwała Nr XXXVIII /253/2009 Rady Gminy W i e r
z b i c a z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie :
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych
Uzależnień.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 18:23:12.
U C H W A Ł A nr. XXXVIII/252/2009 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 29 grudnia 2009 roku w
sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy W
i e r z b i c a z Organizacjami Pozarządowymi .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 18:14:32.
UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2009 RADY GMINY Wierzbica
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie : wymagań
jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami , prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-31 18:10:15.
Uchwała Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie :
ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:13:25.
Uchwała Nr XXXVII/249//2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 08 grudnia 2009 roku w sprawie:
oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego
w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:09:11.
U C H W A Ł A NR. XXXVII/248/2009 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 08 grudnia 2009 roku w
sprawie: uchylenia uchwały nr. XXXVI/241/2009 w
sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy
niż 3 lata pomieszczenia położonego w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-29 19:06:02.
Uchwała Nr XXXVII/247/2009 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2010 dla
ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 21:17:56.
Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie : ustalenia
stawek podatku od nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 21:14:14.
U C H W A Ł A XXXVII/245/2009 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 08 grudnia 2009 roku w
sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:53:49.
U c h w a ł a Nr XXXVII/244/2009 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 08 grudnia 2009 roku w
sprawie: sprzedaży działek nr 128/20, 128/21 i
128/22 położonych w Rzeczkowie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:48:54.
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2009 RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie: określania
wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 20:45:44.
U C H W A Ł A Nr XXXVII/242/2009r. R A D Y G
M I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 8 grudnia
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2009
.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-20 20:54:49.
Uchwała Nr XXXVI/241/2009 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 09.11. 2009 roku.w sprawie: oddania w
dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata
pomieszczenia położonego w budynku Urzędu Gminy
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-20 20:45:48.
U C H W A Ł A Nr XXXVI/240/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 9 listopada
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-20 20:27:08.
UCHWAŁA NR  XXXVI/239/2009 RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 9 listopada 2009 r.w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-20 20:22:28.
U C H W A Ł A Nr XXXV/238/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 28 września
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-15 20:18:10.
U c h w a ł a Nr XXXV/237/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 września 2009 roku w sprawie
: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/220/2009
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-15 20:02:29.
U C H W A Ł A Nr XXXV/236/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 28 września
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-15 19:43:36.
U C H W A Ł A Nr XXXIV/235/2009r.R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 11 września
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 21:43:29.
U C H W A Ł A nr. XXXIV/234/2009 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 11 września 2009 roku w
sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu
Finansowego Gminy W i e r z b i c a na lata 2009
– 2016.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 19:59:07.
UCHWAŁA XXXIV/233/2009 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 11 września 2009 roku w sprawie:
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy W i e r z b i c a na lata 2009- 2016.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 19:56:26.
U C H W A Ł A NR. . XXXIV/232/2009 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 11 września 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż środków
trwałych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-20 19:53:45.
U C H W A Ł A Nr XXXIII/231/2009r. R A D Y G
M I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 3
sierpnia 2009 roku w sprawie :zmian w budżecie
na rok 2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 17:06:29.
U C H W A Ł A nr. XXXII/230/2009 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 03 lipca 2009 roku w
sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu polegającej na wykonaniu remontu
chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej
nr. 727 w miejscowości Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 17:04:49.
Uchwała Nr XXXII/229/2009 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany
uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr XXX/217/2009 z
dnia 27 maja 2009 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 16:48:43.
U C H W A Ł A Nr XXXII/228/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 3 lipca
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 16:37:23.
U C H W A Ł A nr. XXXII/227/2009 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 03 lipca 2009 roku w
sprawie: zmian w Statucie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 16:17:50.
U C H W A Ł A Nr XXXII/226/09 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie:
intencji przystąpienia Gminy Wierzbica do
Związku Międzygminnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 16:13:46.
U C H W A Ł A Nr. XXXII/225/09 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 03 lipca 2009r. W sprawie:
Uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska
wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami na lata
2009-2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-07 16:08:55.
U C H W A Ł A Nr XXXII/224/09 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 03 lipca 2009 roku.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 17:06:13.
Uchwała Nr XXXII / 223 / 09 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie: przyznawania
nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla
zawodników,trenerów i działaczy za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 16:51:13.
UCHWAŁA NR XXXI/222/2009 Rady Gminy W i e r z b i
c a z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 16:44:43.
UCHWAŁA NR XXXI/221/2009 Rady Gminy W i e r z b i
c a z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie:
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Pomorzany na lata 2009 - 2015”.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 16:39:42.
U c h w a ł a Nr XXXI/220/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie :
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 16:37:05.
U C H W A Ł A Nr XXXI/219/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 15 czerwca
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-28 16:16:35.
UCHWAŁA Nr XXX/218/2009 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie umowy użyczenia z Gminnym
Klubem Sportowym Orzeł w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 21:35:17.
Uchwała Nr XXX/217/2009 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia
dopłat do ceny 1 m 3 wody na terenie gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 21:32:38.
U C H W A Ł A NR XXX/216/2009 RADY GMINY W
W I E R Z B I C Y z dnia 27 maja 2009 roku w
sprawie: zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 21:29:00.
U C H W A Ł A nr. XXX/215 /2009 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie:
zamiaru kontynuowania realizacji projektu w ramach
Działania 9.1.1.Program Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 17:14:26.
U C H W A Ł A Nr XXX/214/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 27 maja 2009
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 15:39:51.
U C H W A Ł A nr. XXX/213/2009 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 15:29:32.
Uchwała nr XXX/212/2009 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 15:26:45.
U C H W A Ł A Nr XIX/211/2009r. R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 28 kwietnia
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 14:58:43.
UCHWAŁA nr. XXIX/210/2009 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie : stawek
opłaty targowej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 14:56:45.
U C H W A Ł A Nr. XXIX / 209 /2009 Rady
Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2009 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 14:53:32.
UCHWAŁA nr. XXIX/208/2009 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie :
powołania komisji doraźnej d/s opracowania
regulaminu przyznawania stypendiów sportowych
dla sportowców reprezentujących kluby sportowe z
terenu Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 14:50:52.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/207/2009r. R A D Y G
M I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 27 marca
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-26 14:36:22.
U C H W A Ł A Nr XXVIII/206/2009r. R A D Y G
M I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 27 marca
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 5 A

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-25 14:04:14.
UCHWAŁA NR XXVIII/205/2009 Rady Gminy W i e r z z
b i c a z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 21:52:27.
UCHWAŁA Nr XXVIII/204/2009 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie:
przystąpienia Gminy Wierzbica do Lokalnej Grupy
Działania: „Wspólny Trakt” w Skaryszewie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 21:50:01.
UCHWAŁA NR XXVIII/203/2009 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie:
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
Pomorzany na lata 2008 - 2013.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 21:47:31.
U c h w a ł a Nr XXVIII/202/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie:
bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 21:44:48.
U C H W A Ł A nr. XXVIII/ 201 /2009 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 27 marca 2009 roku w
sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Łączany.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 07:53:35.
U C H W A Ł A NR XXVIIII/200/2009 RADY GMINY
W W I E R Z B I C Y z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 07:50:40.
U C H W A Ł A nr. XXVIII/199/2009 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie:
zamiaru kontynuowania realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-27 07:47:20.
U C H W A Ł A nr. XXVII/198/2009 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 16 lutego 2009 roku w
sprawie: wyrażenia zgody na realizację
projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-30 07:24:36.
UCHWAŁA Nr XXVII/197/ 2009 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 16 lutego 2009 roku. w sprawie: powołania
Rady Społecznej działającej przy Publicznym
Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-30 07:22:24.
U C H W A Ł A nr. XUXVII/196/2009 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 16 lutego 2009 roku w
sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały
nr. XXIII/163/2008 z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie planu rozwoju miejscowości Pomorzany.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 21:07:22.
U C H W A Ł A nr. XUXVII/195/2009 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 16 lutego 2009 roku w
sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Ruda Wielka.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 21:04:06.
U c h w a ł a Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 16 lutego 2009 roku.w sprawie :
udzielenia dotacji celowej Gminie Orońsko
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:47:07.
U C H W A Ł A Nr XXVII/193/2009r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 16 lutego
2009 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2009 .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:44:53.
U c h w a ł a Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 16 lutego 2009 roku.w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi radomskiemu
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:42:06.
U c h w a ł a Nr XXVII/191/2009 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie:
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek
nr 1317/6,1317/7 i 1317/9 o ogólnej
powierzchni 6,2300 ha położonych w Wierzbicy w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:38:50.
Data wprowadzenia: 2009-03-17 20:38:50
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk