2010

U C H W A Ł A NR III/20/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie:
dostosowania nazewnictwa w uchwale nr.
XXX/290/2002 z dnia 26 lutego 2002 roku o
utworzeniu zakładu budżetowego p.n. „ Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy” do
obowiązujących przepisów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 13:09:57.
Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 13:03:13.
UCHWALA NR III/18/2010 Rady Gminy W i e r z b i c
a z dnia 28 grudnia 2010 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:55:58.
U C H W A Ł A Nr III/17/2010 R A D Y G M I N
Y W W I E R Z B I C Y z dnia 28 grudnia 2010
roku w sprawie : uchylenia Uchwały Nr
XLVII/300/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 22
października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miasta Radom .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:10:07.
U C H W A Ł A II/16/2010 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z
dnia 24 kwietnia 2001 roku dotyczącej sprzedaży
lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:06:44.
Uchwała Nr II/15/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 12:00:55.
U C H W A Ł A nr. II/14/2010 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na realizację projektu finansowanego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:38:37.
U C H W A Ł A Nr II/13/2010 RADY GMINY
WIERZBICA z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
drodze darowizny.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:27:30.
U C H W A Ł A nr. II/ 12 /2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: ustalenia diet za udział w posiedzeniach
komisji stałych Rady.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:24:04.
U C H W A Ł A NR II/11/ 2010 RADY GMINY W W
I E R Z B I C Y z dnia 17 grudnia 2010 roku.w
sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
W i e r z b i c a
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:16:07.
U C H W A Ł A nr. II/10/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy
diety w formie ryczałtu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-30 15:33:54.
U C H W A Ł A nr. II/9/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów
podróży dla przewodniczących jednostek
pomocniczych Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-29 16:27:26.
U C H W A Ł A nr. II/8/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: ustalenia Radnym Gminy Wierzbica diet w
formie ryczałtu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-29 16:24:09.
U C H W A Ł A nr. II/7/2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-29 16:21:54.
U C H W A Ł A nr. II/6/2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-29 16:19:56.
U C H W A Ł A nr. II/5/2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w
sprawie: powołania Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Spraw Samorządowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-29 16:17:36.
U C H W A Ł A nr. II/4/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-27 15:49:25.
U C H W A Ł A nr. II/3/2010 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia
liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-27 15:41:49.
U C H W A Ł A nr . I /2/ 2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 02 grudnia 2010 roku w
sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy W i e r z b i c a.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-27 13:30:05.
U C H W A Ł A nr . I /1/ 2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 02 grudnia 2010 roku w
sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
W i e r z b i c a
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-27 13:25:36.
Uchwała Nr XLIX/313/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 10 listopada 2010r.w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 17:16:50.
U c h w a ł a Nr XLIX/312/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie
: zmian w Uchwale Nr XLIII/280/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 24 maja 2010 roku dotyczącej
zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
zmienionej Uchwałą Nr XLV/289/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 17 sierpnia 2010roku i Uchwałą
Nr XLVII/299/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia
22 października 2010roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 17:14:35.
Uchwała Nr XLVIII/311/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 29 października 2010 r.w sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011
dla ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 17:12:31.
Uchwała Nr XLVIII/310/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 29 października 2010 r. w sprawie :
ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 17:10:54.
Uchwała Nr XLVIII/309/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 17:06:30.
Uchwała Nr XLVIII/308/2010 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 października 2010r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 17:01:02.
U c h w a ł a Nr XLVIII/307/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 października 2010 r.w
sprawie: sprzedaży działek nr: 615, 849 i949,
527/2,1349/2,1355/4, 1340/2 położonych w
Wierzbicy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 16:59:30.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/306/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 października 2010 roku w
sprawie: sprzedaży lokali komunalnych w
Agronomówce w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-23 16:56:14.
Uchwała Nr XLVIII/305/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 29 października 2010 roku w sprawie:
oddania w dzierżawę pomieszczeń położonych
w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:47:09.
Uchwała Nr XLVIII/304/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 29 października 2010r.w sprawie: zmiany w
Uchwale Nr XLVII/298/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 22 października 2010r w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:43:46.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/303/2010 RADY GMINY
WIERZBICA z dnia 29 października 2010 r. w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze darowizny
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:14:59.
U c h w a ł a Nr XLVIII/302/2010 Rady Gminy
w Wierzbicy z dnia 29 października 2010 r. w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:13:25.
U C H W A Ł A Nr XLVIII/301/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 października 2010roku w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:09:24.
U C H W A Ł A Nr XLVII/300/2010 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 22 października
2010 roku w sprawie : udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miasta Radom .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:07:48.
U c h w a ł a Nr XLVII/299/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 22 października 2010 roku w
sprawie : zmian w Uchwale Nr XLIII/280/2010 Rady
Gminy w Wierzbicy z dnia 24 maja 2010 roku
dotyczącej zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, zmienionej Uchwałą Nr
XLV/289/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 17
sierpnia 2010roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 16:02:01.
Uchwała Nr XLVII/298/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 22 października 2010r.w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 15:57:08.
UCHWAŁA Nr XLVI/297/2010 Rady Gminy W i e r z b i
c a z dnia 3 września 2010 r.w sprawie: intencji
udostępnienia boisk sportowych przy Publicznym
Gimnazjum w Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-20 15:55:21.
Uchwała Nr XLVI/296/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 3 września 2010r.w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:58:46.
UCHWAŁA NR XLVI/295/20010 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 3 września 2010 r.w sprawie zmiany w uchwale
nr. XXIX/210/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28
kwietnia 2009 roku w sprawie stawek opłaty
targowej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:57:17.
UCHWAŁA NR XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 3 września 2010 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu i obszaru górniczego Wierzbica III, na
obszarze gminy Wierzbica.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:16:19.
UCHWAŁA NR XLVI/ 293/2010 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 3 września 2010r.w sprawie :intencji
przystąpienia do zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:36:34.
U C H W A Ł A nr. XLV/292/2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 17 sierpnia 2010 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:33:14.
U c h w a ł a Nr XLV/291/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 17 sierpnia 2010 roku. w sprawie
: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
radomskiemu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:30:20.
U C H W A Ł A nr. XLV/290/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 17 sierpnia 2010 roku w
sprawie: wyrażenia zgody na realizację
projektu finansowanego z Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2015
Priorytet I. Aktywni i świadomi obywatele,
aktywne wspólnoty lokalne.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-03 16:45:49.
U c h w a ł a Nr XLV/289/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie :
zmian w Uchwale Nr XLIII/280/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 24 maja 2010 roku dotyczącej
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:41:44.
Uchwała Nr XLV/288/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 17 sierpnia 2010r.w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-03 11:33:01.
U C H W A Ł A nr. XLV/287/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na realizację projektu
finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-02 12:36:36.
U C H W A Ł A nr. XLV/286/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na realizację projektu
finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-02 12:23:13.
Uchwała Nr XLIV/285/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 15:08:17.
Uchwała nr :XLIV/284/2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie: trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 15:03:19.
UCHWAŁA Nr. XLIV/283/2010 RADY GMINY w
WIERZBICY z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:
określenia zakresu i formy informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy,o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej , a także
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury i samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku
budżetowego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-24 14:41:03.
U c h w a ł a Nr XLIV/282/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 30 czerwca 2010 roku w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-14 17:21:09.
U c h w a ł a Nr XLIV/281/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 30 czerwca 2010 roku w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-14 17:19:41.
U c h w a ł a Nr XLIII/280/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie :
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-17 17:37:28.
U C H W A Ł A Nr XLIII/279/2010r.R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 24 maja
2010 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2010 .

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-17 17:31:37.
UCHWAŁA NR XLII/278/2010 Rady Gminy w W i e r z b
i c y z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie:
aplikowania Gminy Wierzbica o środki w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
działanie 8.3. - przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu
pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Wierzbica” oraz
zabezpieczenie na jego realizację środków
finansowych w budżecie Gminy Wierzbica na lata
2010 – 2013.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-17 11:13:13.
U C H W A Ł A NR XLII/ 277 / 2010 RADY GMINY
W W I E R Z B I C Y z dnia 30 kwietnia
2010 roku.w sprawie: zmiany wynagrodzenia Wójta
Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 08:22:35.
Uchwała Nr XLII/276/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie: zwolnienia od
podatku od nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 08:19:23.
Uchwała Nr XLII/275/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:48:58.
U c h w a ł a Nr XLII/274/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010 roku w
sprawie: sprzedaży części działki nr 549/4
położonej w Rudzie Wielkiej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:44:30.
U c h w a ł a Nr XLII/273/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010 roku w
sprawie: sprzedaży działki nr 1601/4
położonej w Wierzbicy w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:41:59.
UCHWAŁA Nr XLII/272/2010 Rady GMINY w
Wierzbicy z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie
oddania w użyczenie nieruchomości położonej w
Zalesicach.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:39:12.
UCHWAŁA Nr XLII/271/2010 Rady GMINY w
Wierzbicy z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie
oddania w użyczenie nieruchomości położonej w
Wierzbicy przy ul. Plac Jana Pawła II nr 11.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:35:15.
UCHWAŁA NR XLII/270/2010 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany granic okregów wyborczych utworzonych dla
wyboru Rady Gminy Wierzbica .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:31:10.
U C H W A Ł A Nr. XLII/269/2010 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 30 kwietnia 2010 roku w
sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2009 rok.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-14 22:10:44.
U C H W A Ł A nr. XLI/268/2010 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wierzbica na lata 2010 – 2017.

Załącznik 1

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:49:29.
U C H W A Ł A nr. XLI/267/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na realizację projektu
finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie 9.5. oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:47:21.
Uchwała Nr XXXX/266 /2010 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 01 marca 2010r.w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2010.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:42:10.
U C H W A Ł A nr. XXXX/265/2010 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie:
zamiaru kontynuowania realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:33:18.
Uchwała NR XXXX/264/2010 z dnia 1 marca 2010r. w
sprawie nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego na dzień 32 grudnia 2009 roku.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:31:25.
Uchwała Nr XXXX/263/2010 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 01 Marca 2010 roku.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:09:24.
UCHWAŁA Nr XXXX/262/2010 Rady GMINY w
Wierzbicy z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie
oddania w użyczenie udziału 69983/324103 w
nieruchomości położonej w Wierzbicy przy ul.
Sienkiewicza 37.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:07:47.
U c h w a ł a Nr XXXIX/261/2010 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 14 stycznia 2010 roku. w sprawie
: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
radomskiemu.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-27 13:05:08.
U C H W A Ł A Nr XXXIX/260/2010r. R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 14 stycznia
2010 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok
2010 .

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-01 20:01:28.
Data wprowadzenia: 2010-02-01 20:01:28
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk