2005

Uchwała nr XX/163/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 12:37:53.
Uchwała nr XX/164/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie: obciążenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wierzbica prawem
użytkowania.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 12:39:54.
Uchwała nr XX/165/2005 z dnia 25 lutego w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 12:41:54.
Uchwała nr XX/166/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Ochrony
Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki
Odpadami na lata 2004-2011.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 12:44:37.
 Gminny Program Ochrony Środowiska.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 12:59:32 | Data modyfikacji: 2005-03-11 13:03:02.
 Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 13:24:54.
Uchwała nr XX/167/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody oraz
wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych na terenie gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 13:30:40.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/167/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 13:32:47.
Uchwała nr XX/168/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-21 12:15:49.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/168/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-21 12:18:15.
Uchwała nr XX/169/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków do wynagradzania.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 13:35:53.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/169/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 13:37:38.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
Nauczycieli.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-03-11 13:38:50.
Uchwała nr XXI/170/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:17:51.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/170/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:19:11.
Uchwała nr XXI/171/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie uchwalenia planu budżetu na 2005 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:20:48.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:22:01.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:22:34.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:23:01.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:24:21.
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:24:46.
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:25:13.
Załącznik nr 6a do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:26:07.
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/171/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:26:33.
Uchwała nr XXI/172/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie uchylenia uchwały nr XVI/129/2004
podjętej na sesji w dniu 29 czerwca 2004 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:28:08.
Uchwała nr XXI/173/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:29:50.
Uchwała nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:31:32.
Uchwała nr XXI/175/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:33:30.
Uchwała nr XXI/176/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:34:45 | Data modyfikacji: 2005-04-21 10:35:38.
Uchwała nr XXII/177/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 08:51:15 | Data modyfikacji: 2005-05-25 08:53:29.
Uchwała nr XXII/178/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Rady Społecznej działającej przy Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 08:55:45 | Data modyfikacji: 2005-05-25 08:56:52.
Uchwała nr XXII/179/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie odwołania członków Komisji
Rewizyjnej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:09:04.
Uchwała nr XXII/180/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie powołania członków Komisji
Rewizyjnej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:29:33.
Uchwała nr XXII/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:52:52.
Uchwała nr XXII/182/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:54:31.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/182/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:57:06.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/182/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 09:59:51.
Uchwała nr XXII/183/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:01:08 | Data modyfikacji: 2005-05-25 10:01:32.
Uchwała nr XXII/184/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie odwołania członka Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:03:24.
Uchwała nr XXII/185/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Samorządowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:25:04.
Uchwała nr XXII/186/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:09:37.
Uchwała nr XXII/187/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:11:24.
Uchwała nr XXII/188/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:15:58.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/188/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:17:48.
Uchwała nr XXII/189/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-05-25 10:19:07.
Uchwała nr XXIII/190/2005 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 01 czerwca
2005 roku podpisanej przez Przewodniczącą PKZP
Nauczycieli i związki zawodowe nauczycieli na
działalność Wójta Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:35:16.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/190/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:37:36.
Uchwała nr XXIII/191/2005 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:39:25.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/191/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:40:44.
Uchwała nr XXIII/192/2005 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:42:47.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/192/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:43:38 | Data modyfikacji: 2005-07-13 11:44:19.
Uchwała nr XXIII/193/2005 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:46:30.
Uchwała nr XXIII/194/2005 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:47:55.
Uchwała nr XXIII/195/2004 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawe zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:50:50.
Uchwała nr XXIII/196/2005 z dnia 17 czerwca 2005
r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:52:15.
Uchwała nr XXIV/198/2005 z dnia 18 lipca 2005
roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od
LAFARGE CEMENT POLSKA S.A. na własność działki
nr 2088/7 położonej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:07:15.
Uchwała nr XXIV/199/2005 z dnia 18 lipca 2005
roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22
czerwca 2005 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:10:19 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:26:39.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/199/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:11:49.
Uchwała nr XXIV/200/2005 z dnia 18 lipca 2005
roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu
udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:13:07.
Uchwała nr XXIV/201/2005 z dnia 18 lipca 2005
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:14:59.
Uchwała nr XXIV/202/2005 z dnia 18 lipca 2005
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:17:58.
Uchwała nr XXIV/203/2005 z dnia 18 lipca 2005
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-05 12:20:23.
Uchwała nr XXIV/204/2005 z dnia 16 września 2005
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:20:45.
Uchwała nr XXIV/205/2005 z dnia 16 września 2005
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:22:11.
Uchwała nr XXVII/206/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie uchylenia uchwały nr
XXIV/204/2005 podjętej na sesji w dniu 16
wrzesnia 2005 roku.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:26:31.
Uchwała nr XXVII/207/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:28:04.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/207/2005.
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:29:13.
Uchwała nr XXVII/208/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:30:57.
Uchwała nr XXVII/209/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
nr XVIII/149/2005 z dnia 29 listopada 2004 roku w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:33:38.
Uchwała nr XXVII/210/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15
września 2005 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:36:45 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:24:00.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/210/2005.
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:38:38.
Uchwała nr XXVII/211/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie sprzedaży działki nr 1304
położonej w Wierzbicy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:42:08.
Uchwała nr XXVII/212/2005 z dnia 17 października
2005 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-11-02 11:43:27.
Uchwała nr XXVIII/213/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie zmian w budżecie gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-03 13:19:23.
Uchwała nr XXVIII/214/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od posiadania psów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-03 13:21:31.
Uchwała nr XXVIII/215/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2006
rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-03 13:22:52.
Uchwała nr XXVIII/216/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu
poboru podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 09:54:54.
Uchwała nr XXVIII/217/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2006 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 09:58:58.
Uchwała nr XXVIII/218/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie wzoru formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:01:07.
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:02:47.
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:03:27.
 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:04:01.
 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:04:28.
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:04:52.
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:05:17.
 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:05:47.
 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:06:16.
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:06:57.
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:07:16.
 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:07:39.
 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-04 10:09:37.
Uchwała nr XXVIII/219/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie określenia stawek w podatku od
nieruchomości na 2006 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:19:58 | Data modyfikacji: 2006-01-05 10:20:13.
Uchwała nr XXVIII/220/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej,
terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:21:17.
Uchwała nr XXVIII/221/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:22:19.
Uchwała nr XXVIII/222/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie stawek podatku od środków
transportowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:23:57.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/222/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:25:00.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/222/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:25:39.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/222/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:26:11.
Uchwała nr XXVIII/223/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:28:07.
Uchwała nr XXVIII/224/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
środków trwałych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:29:32.
Uchwała nr XXVIII/225/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie wprowadzania zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:31:08.
Uchwała nr XXVIII/226/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:32:39.
Uchwała nr XXVIII/227/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie zmian w uchwale nr XXVIII/191/2005
Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2005 roku w
sprawie uchwalenia statutu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:37:01.
Uchwała nr XXVIII/228/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie zmiany w uchwale XXIII / 192/ 2005
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 17 czerwca 2005r w
sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:38:50.
Uchwała nr XXVIII/229/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków do wynagradzania.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:41:19.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/229/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:42:20.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/229/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:42:54.
Uchwała nr XXVIII/230/2005 z dnia 9 grudnia 2005
roku w sprawie zmian w budżecie gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:44:07.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/230/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:44:50.
Uchwała nr XXIX/231/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:24:37.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 Treść dokumentu.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:27:40.
Harmonogram wydatków na realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2006 r.
 Treść dokumentu.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:32:45.
Uchwała nr XXIX/232/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:36:08.
Uchwała nr XXIX/233/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:37:17.
Uchwała nr XXIX/234/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:38:23.
Uchwała nr XXIX/235/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:39:39.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/235/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:41:01.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/235/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:41:56.
Uchwała nr XXIX/236/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr
XXVII/212/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 17
października 2005 r.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:43:50.
Uchwała nr XXIX/237/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:45:14.
Data wprowadzenia: 2006-02-15 12:45:14
Opublikowane przez: Krzysztof Pater