> Referat Organizacyjno –Prawny (OP)

Referat Organizacyjno –Prawny (OP)

 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:16.
 
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:01:10 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:39:29.
 
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:09:03 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:39:29.
Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:09:03
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl