> Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)

 
Zgłoszenie pobytu czasowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:41:22.
 
Zgłoszenie pobytu stałego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:42:36.
 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:43:52.
 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:44:57.
 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:48:21.
 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:49:24.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:50:21 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:25:08.
 
Podanie o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:50:00 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:25:08.
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 08:56:35 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:25:08.
Data wprowadzenia: 2017-06-07 08:56:35
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl