Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)

Opłata Śmieciowa – gdzie wpłacamy i w jakiej
kwocie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr XXVI/191/2012 z dnia 09.11.2012r. jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

a) opłata w wysokości 6 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;

b) opłata w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.
Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wierzbica w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy BS w Wierzbicy nie będzie pobierana prowizja bankowa.

Dotyczy wyłącznie zabudowy jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 – 36 – 38

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:56:45.
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:12:43 | Data modyfikacji: 2018-03-15 07:36:32.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:14:34.
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:15:35.
 Wniosek i wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Wierzbica

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:16:29 | Data modyfikacji: 2015-07-13 15:17:56.

Wniosek o wycinkę drzew

Informacja o uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:20:41 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:05:28.
 Wniosek o decyzję środkowiskową

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:21:14.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki/działek

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 10:22:06 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:27:12.
 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:11:35 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:33:44.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:11:35
Data modyfikacji: 2015-07-21 10:33:44
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski