Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:12:43 | Data modyfikacji: 2018-03-15 07:36:32.
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:15:35 | Data modyfikacji: 2019-07-03 13:56:44.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:14:34.
 Wniosek i wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Wierzbica

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:16:29 | Data modyfikacji: 2015-07-13 15:17:56.
 Wniosek o decyzję środkowiskową

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:21:14.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki/działek

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 10:22:06 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:27:12.
 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:11:35 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:33:44.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:05:11.
 Wniosek o zalesienie (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:10:56.
 Wniosek o zamiarze usunięcia drzew (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:13:33.
 Podanie o wykup lokalu mieszkalnego (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 13:57:35.
 Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:02:10 | Data modyfikacji: 2019-07-03 14:13:24.
 Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:04:43.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:09:38.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy zaliczanej do rasy psów uznawanych za agresywne (wersja edytowalna)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:11:44 | Data modyfikacji: 2019-07-03 14:13:03.
Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:11:44
Data modyfikacji: 2019-07-03 14:13:03
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski