Referat Oświaty (RO)

 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:00:04.
 Wniosek o dofinanowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:46:34.
 Wyprawka Szkolna 2015/2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-12 07:18:42 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:44:14.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica

Treść zarządzenia

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:35:18.
Informuje się rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci przedszkolnych i uczniów szkół
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, że wnioski wraz z załącznikami w
sprawie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli
specjalnych do Radomia oraz oddziałów
specjalnych do Wierzbicy na rok szkolny 2018/2019
przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
(sekretariat) do 25 lipca 2018 r.
 Wniosek na dowóz ucznia niepełnosprawnego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:52:02 | Data modyfikacji: 2018-07-11 15:05:00.
Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:52:02
Data modyfikacji: 2018-07-11 15:05:00
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski