Referat Oświaty (RO)

 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:00:04.
 Wniosek o dofinanowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:46:34.
Informuje się rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci przedszkolnych i uczniów szkół
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, że wnioski wraz z załącznikami w
sprawie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli
specjalnych do Radomia oraz oddziałów
specjalnych do Wierzbicy na rok szkolny 2019/2020
przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
(sekretariat) do 20 lipca 2019 r.
 Wniosek na dowóz ucznia niepełnosprawnego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:52:02 | Data modyfikacji: 2019-07-03 15:10:39.
Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:52:02
Data modyfikacji: 2019-07-03 15:10:39
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski