> Referat Oświaty (RO)

Referat Oświaty (RO)

 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:00:04.
 
Wniosek o dofinanowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:46:34.
 
Wyprawka Szkolna 2015/2016

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-12 07:18:42 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:44:14.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica

Treść zarządzenia

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:35:18 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:44:14.
 
Wniosek na dowóz ucznia niepełnosprawnego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:52:02 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:44:14.
Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:52:02
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl