> Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)

Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)

Podatek od nieruchomości


Podatek leśny


Podatek rolny


Podatek od środków transportowych


Zwrot podatku akcyzowego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 10:04:11 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 
Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:48:17 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:52:09 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:57:39 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w kartotece podatkowej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 14:12:47 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-13 09:23:44 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 
Oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania w aktach podatkowych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:37:01 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:37:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl