Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)

Podatek od nieruchomości


Podatek leśny


Podatek rolny


Podatek od środków transportowych


Zwrot podatku akcyzowego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 10:04:11 | Data modyfikacji: 2017-03-10 11:35:46.
 Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:48:17.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:52:09.
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 12:57:39.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w kartotece podatkowej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 14:12:47.
 Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-13 09:23:44.
 Oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania w aktach podatkowych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:37:01.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 12:37:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski