Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" -
Część III

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Protokół równoważności dla pomp ciepła

Załącznik nr 7 - Informacje o grupie kapitałowej

Urząd Gminy
w Wierzbicy
PSP
Wierzbica

PSP
Zalesice

PSP
Ruda Wielka

 

Pytania i odpowiedzi - Część III - nr 1

Pytania i odpowiedzi - Część III - nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:48:30 | Data modyfikacji: 2017-05-11 09:19:24.
Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:48:30
Data modyfikacji: 2017-05-11 09:19:24
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski