Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo gazowe zaopatrujących w ciepło budynki wielorodzinne w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34 i Sienkiewicza 32"
2022-12-01 14:52:58
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Wierzbica, Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na realizacje zadania pn.: Kompleksowa usługa organizacji procesu odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie R10 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
2022-11-25 10:53:40
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbica w sezonie zimowym grudzień 2022 - kwiecień 2023
2022-11-22 13:43:46
  ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, Działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Część I - Laptopy (dla pracowników biurowych do zdalnej pracy), Cześć II – Laptopy (dla obsługi informatycznej urzędu do pracy zdalnej), Część III - Stacje robocze
2022-11-14 11:12:28
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w Wierzbicy, stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00020892/0
2022-11-10 14:57:50
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania: „Remont kanalizacji gminnej na terenie Wierzbicy”
2022-11-10 14:37:38
  ...więcej

ZAPROSZENIE OFERTOWE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2023 r.
2022-11-09 10:49:45
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z placem zabaw”
2022-10-27 10:49:07
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.: "Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z placem zabaw"
2022-10-26 10:53:09
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 - budynek Urzędu Gminy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej (5 km od Wierzbicy)"
2022-10-21 16:06:52
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. Część I - "Modernizacja wewnętrznej sieci LAN", część II - "Doposażenie serwerowni" (etap I)
2022-10-12 15:20:53
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbica w sezonie zimowym listopad - grudzień 2022
2022-10-12 14:10:24
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w Wierzbicy, stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00020892/0:działka nr 172/16 o pow. 0,1182 ha
2022-10-03 07:35:54
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie od km 0+000 do km 0+350”
2022-09-27 23:32:14
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zakupu i montażu masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną
2022-09-22 12:14:41
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie od km 0+000 do km 0+350"
2022-09-19 11:04:17
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1330/3 o powierzchni 13,17 ha położonej w Wierzbicy, stanowiącej własność Gminy Wierzbica
2022-09-13 13:07:15
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zakupu i montażu masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną
2022-09-13 12:50:47
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Budowa pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy"
2022-09-12 13:24:48
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy”
2022-08-18 14:22:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne