Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ścieków metodą R3 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego"
2020-07-20 09:52:06
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
2020-06-16 12:17:21
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 9/8 Nr działki: 2077/59
2020-06-12 11:28:17
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00020892/0: działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha, działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha, działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha, działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha
2020-06-12 08:18:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i dodatkowymi akcesoriami w ramach projektu Zdalna Szkola+"
2020-05-29 09:27:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Wykonanie i dostarczanie posiłków w formie cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat do Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy"
2020-05-22 11:01:57
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy"
2020-05-21 22:31:01
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, urządzeń biurowych Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy"
2020-05-21 22:20:57
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Wierzbica"
2020-05-14 09:26:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Naprawa cząstkowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji asfaltowej oraz frezowania i masy asfaltowej”
2020-05-08 13:22:18
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego: Wierzbica działka nr 2083/4
2020-05-06 15:17:32
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: Wierzbica, ul. Krasickiego 7/2 2077/66 i 2077/63
2020-05-06 15:14:05
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica – roboty dodatkowe”
2020-04-29 23:41:31
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20.04.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego: Wierzbica działki nr: 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, Polany Kolonia dz. nr 108/5, 80/2
2020-04-23 07:45:58
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania dotyczącego inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica
2020-04-01 10:25:00
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.: 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany, tzw. „Pod Lasem”. 2. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – ul. Akacjowa w Rudzie Wielkiej. 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinek drogi gminnej przy cmentarzu, zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica
2020-03-24 13:30:23
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna"
2020-03-16 14:04:59
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na realizację zdania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach – projekt”
2020-02-17 14:10:09
  ...więcej

Wójt Gminy w Wierzbicy ogłasza przetarg pn. "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica - roboty dodatkowe"
2020-02-06 12:02:24
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na dostarczenie i montaż ogrodzenia panelowego terenu Żłobka i Przedszkola w Wierzbicy
2020-01-28 14:41:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 582
następne