Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy"
2019-10-08 13:15:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany"
2019-10-03 12:41:28
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki znajdującej się na terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2019-09-24 14:29:13
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4
2019-09-24 14:24:36
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii"
2019-09-13 12:38:03
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Działka Nr 2077/38 Wierzbica
2019-09-10 08:29:12
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R3 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego"
2019-09-06 14:25:04
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.09.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal Mieszkalny M2 ul. Krasickiego 12/8
2019-09-05 12:54:32
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany"
2019-09-05 12:41:26
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - parter"
2019-09-03 13:55:00
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany"
2019-08-01 13:06:56
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica poprzez instalację na obiektach gminnych monitoringu"
2019-07-15 14:40:07
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa oleju opalowego lekkiego"
2019-07-10 20:37:17
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. "Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany"
2019-07-08 14:36:00
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4
2019-07-04 13:49:12
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. Wybór trenerów i instruktorów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na terenie Gminy Wierzbica
2019-06-25 13:36:08
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica poprzez instalację na obiektach gminnych monitoringu"
2019-06-24 15:01:26
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul. Żeromskiego 34”
2019-06-21 21:02:14
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nad robotami budowlanymi związanymi z:„Budową sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr1 do nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle”
2019-06-21 12:02:32
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nad realizacją zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny“
2019-06-21 10:46:53
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 540
następne