Przetargi
Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczków"
2017-08-08 12:46:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.07.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do najmu nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 27 będącą własnością Gminy Wierzbica
2017-07-12 11:24:42
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
2017-07-11 15:09:57
  ...więcej

Ogłoszenie przetargu pn: "Dostawa oleju opałowego lekkiego"
2017-07-04 14:50:47
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania pn. "Modernizacja Chodnika w miejscowości Wierzbica - Osiedle"
2017-07-02 12:02:46
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 727 (Plac Jana Pawła II) w miejscowości Wierzbica”.
2017-06-26 12:09:32
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wodociągu gminnego przy ul. Partyzantów w Wierzbicy
2017-06-22 12:37:06
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.06.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-06-20 11:27:58
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych, ul. Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy
2017-06-02 11:57:08
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica”
2017-05-12 15:49:49
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Część III
2017-05-10 13:48:30
Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna) Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy Załącznik   ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Polanach, wymiana dachu oraz wykonanie posadzki w garażu"
2017-05-09 10:01:26
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"
2017-04-14 12:50:05
Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedłużenie terminu składania ofert - Czę  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Piaskowa na odcinku o długości 656,31m
2017-03-30 11:12:49
  ...więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadającym własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu przy ulicy Sienkiewicza 31 i przy ul. Janka Krasickiego 27
2017-03-21 07:37:10
  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 30/768 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części działki nr 2081/4
2017-01-26 08:31:39
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2016-12-13 14:14:41
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w 2017 roku
2016-12-13 12:47:55
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2017 roku
2016-12-13 08:17:34
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2017 r.
2016-12-09 13:30:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 443
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl