Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Ruda Wielka oraz utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Wierzbica".
2019-06-12 15:07:56
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
2019-05-29 11:49:59
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2019-05-20 11:19:42
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wierzbicy ul. Ignacego Krasickiego 14/17
2019-05-17 08:39:47
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny“
2019-05-15 14:31:32
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
2019-05-10 10:32:38
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na realizację zadań polegających na wykonaniu lub rozbudowie oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany Kolonia, 2. Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej, dz. nr 1021., 3. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrowce Warszawskiej: a) droga wojewódzka, dz. nr 987, b) droga gminna, dz. nr 687, c) droga gminna, dz. nr 1199, d) droga gminna, dz. nr 191
2019-03-14 14:26:09
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Ławki solarne ze stojakami rowerami - Innowacja architektoniczna w Gminie Wierzbica"
2019-03-07 15:09:10
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Opracowanie projektu fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica Osiedle”
2019-03-07 15:02:15
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na zadanie pn. „Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych”
2019-02-25 10:59:09
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Polany, działka nr 263
2019-02-21 14:07:18
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na zadanie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wierzbica w 2019 r.”
2019-01-18 13:19:35
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Działka nr 241/56 o pow. 2,3600 ha
2019-01-03 14:52:35
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zakup tonerów i tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących wykorzystywanych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
2018-12-20 12:53:32
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: Lokal mieszkalny M4, Wierzbica, ul. Żeromskiego 35/3
2018-12-13 23:46:16
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2018-12-11 15:10:00
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2019 roku"
2018-12-10 10:06:59
  ...więcej

Ogłoszenie III przetargu pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica
2018-12-03 14:41:36
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi"
2018-11-16 14:32:47
  ...więcej

Ogłoszenie II przetargu pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica
2018-11-15 13:55:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 519
następne