Przetargi
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - Wierzbica, ul. Sienkiewicza 32 - Lokal 24, 25, 26, 27, 28
2018-02-13 11:12:31
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i remont budynku OSP w Wierzbicy"
2018-02-12 13:11:16
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica ul. Ignacego Krasickiego 9/4
2018-01-26 12:51:16
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: opracowanie opinii przez biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm. Radom
2018-01-25 07:26:46
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Rudzie Wielkiej - Działka nr 550/6
2018-01-03 16:25:45
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2018-01-03 16:22:46
  ...więcej

Zakup i dostawa tonerów oraz obsługa urządzeń drukujących w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w 2018 roku
2017-12-21 11:23:52
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2017-12-14 12:59:59
  ...więcej

Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2018 roku"
2017-12-05 14:50:08
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła
2017-11-27 14:20:52
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica oraz jej jednostek organizacyjnych"
2017-11-14 12:29:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7.11.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania
2017-11-07 14:48:10
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła
2017-11-02 14:47:39
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16.10.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 22/14 i Wierzbica, ul. Żeromskiego 35/5
2017-10-18 14:21:41
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła
2017-09-18 14:56:23
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice"
2017-09-07 22:10:24
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła
2017-09-04 10:49:07
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica
2017-08-30 08:27:47
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczków"
2017-08-08 12:46:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.07.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do najmu nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 27 będącą własnością Gminy Wierzbica
2017-07-12 11:24:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 461
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl