Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany"
2019-08-01 13:06:56
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica poprzez instalację na obiektach gminnych monitoringu"
2019-07-15 14:40:07
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa oleju opalowego lekkiego"
2019-07-10 20:37:17
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu pn. "Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany"
2019-07-08 14:36:00
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4
2019-07-04 13:49:12
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. Wybór trenerów i instruktorów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na terenie Gminy Wierzbica
2019-06-25 13:36:08
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica poprzez instalację na obiektach gminnych monitoringu"
2019-06-24 15:01:26
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul. Żeromskiego 34”
2019-06-21 21:02:14
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nad robotami budowlanymi związanymi z:„Budową sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr1 do nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle”
2019-06-21 12:02:32
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nad realizacją zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny“
2019-06-21 10:46:53
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. "Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 429/1 w miejscowości Rzeczków w Gminie Wierzbica (teren przy strażnicy OSP Rzeczków)
2019-06-19 11:29:59
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Ruda Wielka oraz utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica na terenie PSP Wierzbica".
2019-06-12 15:07:56
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
2019-05-29 11:49:59
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2019-05-20 11:19:42
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wierzbicy ul. Ignacego Krasickiego 14/17
2019-05-17 08:39:47
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny“
2019-05-15 14:31:32
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do nr 8 w miejscowości Wierzbica Osiedle"
2019-05-10 10:32:38
  ...więcej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na realizację zadań polegających na wykonaniu lub rozbudowie oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany Kolonia, 2. Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej, dz. nr 1021., 3. Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrowce Warszawskiej: a) droga wojewódzka, dz. nr 987, b) droga gminna, dz. nr 687, c) droga gminna, dz. nr 1199, d) droga gminna, dz. nr 191
2019-03-14 14:26:09
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Ławki solarne ze stojakami rowerami - Innowacja architektoniczna w Gminie Wierzbica"
2019-03-07 15:09:10
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Opracowanie projektu fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica Osiedle”
2019-03-07 15:02:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 530
następne