Zapytanie ofertowe pn.: "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wierzbica w roku 2022"
2021-12-29 10:42:21
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn.: "Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2022 rok"
2021-12-17 14:23:54
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wierzbica w roku 2022"
2021-12-17 11:51:25
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Wierzbica oraz świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2022"
2021-12-14 18:15:26
Wierzbica, dn. 2021-12-14 RI.6140.43.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE  Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zadanie:pn. :„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Wier  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2021-12-13 20:31:03
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbica w sezonie zimowym od 01 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022"
2021-12-13 14:50:42
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica"
2021-12-09 14:09:58
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków"
2021-12-06 14:39:27
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi"
2021-12-02 14:00:12
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych na terenie Gminy Wierzbica
2021-12-01 15:09:49
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego: Wierzbica, nr działki 172/16, Wierzbica nr działki 172/17, Wierzbica nr działki 172/18
2021-12-01 13:38:24
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego - Wierzbica, działka nr 1349/2
2021-12-01 13:34:26
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zadanie, pn.: Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2022 rok
2021-11-26 13:35:52
Wierzbica, dnia 26.11.2021r.   ZAPROSZENIE OFERTOWE Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2022 rok 1. Opis spos  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na realizację zadania pn. Kompleksowa usługa organizacji procesu odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie R10 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
2021-11-23 15:04:59
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2022 roku"
2021-11-23 13:06:52
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków"
2021-11-19 11:29:17
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbica"
2021-11-16 14:24:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbica"
2021-11-08 15:44:31
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: Zadanie I - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka” oraz Zadanie II - „Dobudowa sali Przedszkola w Wierzbicy”
2021-10-29 15:27:46
  ...więcej

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy, budynku Urzędu Gminy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej
2021-10-27 14:15:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 676
następne