Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. ETAP II- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”
2020-10-29 10:37:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Gminnego Żłobka w Wierzbicy”
2020-10-27 13:13:20
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.10.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 10/1, ul. Żeromskiego 34/10, ul. Krasickiego 21/8
2020-10-22 23:57:37
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi"
2020-10-20 14:57:15
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu na remont schodów zewnętrznych i wewnętrznych budynku Urzędu Gminy na zadanie pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy”
2020-10-09 13:26:01
  ...więcej

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ścieków o kodzie 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
2020-09-23 14:39:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań: Zadanie 1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Wierzbica” Etap I - Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 2096/12, 243/3, 242/7, 242/8, 242/2 położonych w m. Rzeczków Gm. Wierzbica”, Zadanie 2. „Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy, ul. Dolna”
2020-09-23 12:43:48
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Wierzbica” Etap I - budowa sieci i przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i 242/2 położonych w m. Rzeczków gm. Wierzbica
2020-09-22 20:36:48
  ...więcej

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R3 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.
2020-09-13 23:34:41
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii Gmina Wierzbica, Dz. nr ew. 1811"
2020-09-10 23:32:58
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania skratek (kod odpadu 19 08 01) wytworzonych na oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica Zakładu Wodociągów i Kanalizacji"
2020-09-07 21:59:10
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy, ul. Dolna”
2020-09-07 21:03:39
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 02.09.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: Wierzbica, ul. I. Krasickiego 15/4 Nr działki: 2083/8
2020-09-07 09:53:28
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice”
2020-09-02 13:49:04
  ...więcej

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R3 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.
2020-08-31 15:55:53
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica: działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha, działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha, działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha, działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha.
2020-08-12 23:32:29
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Wierzbicy ul. Krasickiego 14
2020-08-10 23:26:40
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa oleju opalowego lekkiego"
2020-08-10 23:17:15
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: "Wykonanie projektu rozbiórki dwóch budynków gospodarczych wraz z występującymi tam instalacjami w Łączanach w Gminie Wierzbica"
2020-08-10 10:06:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadań pn.: "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica" oraz "Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wierzbica"
2020-08-10 09:02:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 602
następne