Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
2021-07-28 08:47:21
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 02.07.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica, ul. I. Krasickiego 5/12 nr działki 2077/68, Wierzbica, ul. Żeromskiego 34/34 nr działki 2077/70, Wierzbica, ul. I. Krasickiego 5/9 nr działki 2077/68
2021-07-02 11:11:18
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica - 2021"
2021-06-30 23:08:49
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka ul. Akacjowa gmina Wierzbica”
2021-06-29 14:52:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka ul. Graniczna gmina Wierzbica”
2021-06-29 09:25:09
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.06.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: Nr ewid. działki 2077/21
2021-06-28 14:45:59
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia” Dz. nr 1561/4 i 1604 na odcinku 570 m.
2021-06-25 12:09:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Utwardzenie kruszywem drogi gminnej działka nr 45/5, 45/7 Rzeczków Kolonia – Wola Lipieniecka”, na odcinku 640m.
2021-06-25 11:55:19
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Utwardzenie drogi gminnej Pomorzany – Wólka Pomorzańska” Dz. nr 2365 na odcinku 700 m.
2021-06-25 11:49:04
  ...więcej

Zaproszenie do złożenie oferty „Dostawa środków czystości, materiałów higienicznych oraz dostawa środków czystości, materiałów higienicznych COViD-19"
2021-06-09 15:04:55
Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52959  ...więcej

Zaproszenie do złożenie oferty „Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wierzbicy”
2021-05-12 10:38:54
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Roboty budowlane polegające na remoncie sal gimnastycznych wraz z pomieszczeniami przynależnymi przy PSP w Wierzbicy i PSP w Rudzie Wielkiej"
2021-05-07 15:18:41
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wierzbicy”
2021-04-16 10:17:52
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu technicznego na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez wykonanie projektu budowy toalet, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej w mc. Polany Kolonia w Gminie Wierzbica.”
2021-04-13 15:12:57
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu technicznego na zadanie pn.: „Budowa miejsc postojowych w mc. Polany w Gminie Wierzbica."
2021-04-13 14:52:39
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezbudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1786 o powierzchni 2,2100 ha położonej w Wierzbicy stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00030054/7
2021-03-12 10:49:57
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ewid. działki 1786 Wierzbica
2021-02-12 14:30:44
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustny ograniczonym dla rolników indywidualnych na sprzedaż działki predysponowanej do funkcji terenów: obszar potencjalnego rozwoju funkcji leśnej oraz rozwoju wielofunkcyjnego z preferencjami dla funkcji rolniczej oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/6 o powierzchni 0,6900 ha położonej w obrębie geodezyjnym: Zalesice będącej własnością Gminy Wierzbica, nr księgi wieczystej RA1S/00023486/2
2021-01-08 12:34:55
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na zadanie pn. "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz obsługa urządzeń drukujących w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w 2021 roku"
2020-12-16 14:11:02
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2021 r."
2020-12-16 13:55:21
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 632
następne