Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2019-12-10 14:58:55
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: Wierzbica ul. Krasickiego 15/3 i 28/4
2019-12-06 13:51:14
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2020 rok"
2019-12-05 15:23:48
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadanie pn. "Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2020 rok"
2019-12-05 15:18:42
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2020 r.”
2019-12-03 15:12:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1 090 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w roku budżetowym 2019 oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętego kredytu"
2019-12-03 15:12:12
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wierzbica"
2019-12-03 15:03:37
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK”
2019-11-26 14:44:30
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2020 r."
2019-11-22 13:29:01
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy- utwardzenie z kostki brukowej’’.
2019-11-21 14:11:18
  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 30 000 Euro na realizację dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych na terenie Gminy Wierzbica
2019-11-14 13:53:19
  ...więcej

Zakup energii elektrycznej dla gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2019-11-12 11:27:45
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2019-11-08 08:24:14
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy“
2019-11-04 15:07:31
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 4.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2019-11-04 14:41:58
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych i szafy mobilnej w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na terenie Gminy Wierzbica
2019-10-29 13:28:04
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy"
2019-10-08 13:15:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany"
2019-10-03 12:41:28
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki znajdującej się na terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
2019-09-24 14:29:13
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem we własności działki nr 2083/4
2019-09-24 14:24:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 556
następne