Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedłużenie terminu składania ofert - Część I - Fotowoltaika

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.05.2017 - Część I - Fotowoltaika

Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 - Część II - Termomodernizacja

Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 - Część III - Pompy Ciepła

Unieważnienie postępowania - Część III - Pompy Ciepła

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część I
Fotowoltaika

Część II
Termomodernizacja

Część III
Pompy ciepła

 

Urząd Gminy
w Wierzbicy

PSP
Wierzbica

PSP
Zalesice

 

PSP Ruda Wielka

PSP
Polany

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Część I - Fotowoltaika - nr 1

Część I - Fotowoltaika - nr 2

Część II - Termomodernizacja - nr 1

Część II - Termomodernizacja - nr 2

Cześć III - Pompy ciepła

Część I, Część II, Część III

 

Część I

Fotowoltika

Część II

Termomodernizacja

Część III

Pompy Ciepła

PSP
Polany
 
PSP
Ruda Wielka
 
PSP
Wierzbica
 
PSP
Zalesice
 
Urząd Gminy
w Wierzbicy
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferenta - Część I - Fotowoltaika

Zawiadomienie o wyborze oferenta - Część II - Termomodernizacja

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-14 12:50:05 | Data modyfikacji: 2017-05-12 12:39:09.
Data wprowadzenia: 2017-04-14 12:50:05
Data modyfikacji: 2017-05-12 12:39:09
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski