Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na zakup biletów
miesięcznych dla uczniów z terenu gminy
Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:30:37.
Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:30:37
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski