Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na zakup biletów
miesięcznych dla uczniów z terenu gminy
Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:30:37.
Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:30:37
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl