Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na usługi edukacyjne i
szkoleniowe w ramach projektu "Moim celem moja
przyszłość”, realizowane przez Gminę
Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wskaźniku procentowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług, Wykaz kadry, Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitowałowej

Protokół

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:50:56.
Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:50:56
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl