2012-01-02 15:07:18
Wierzbica dn. 31.10.2011 r. OFERENCI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej” W Y J A Ś N I E N I E W związku z otrzymanym pismem   ...więcej

2011-12-28 17:54:21
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25.10.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarc  ...więcej

2011-12-28 17:51:42
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU                                     &  ...więcej

2011-12-28 17:49:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.12.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nier  ...więcej

2011-12-28 17:48:03
Wierzbica 2011-11-21 RRN.6840.25.2011       Z A W I A DO M I E N I E     Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 21.11.2011 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu uż  ...więcej

2011-12-27 17:49:43
 Wierzbica 2011-10-24 RRN.6840.26.2011 Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 24.10.2011 r o godz. 10°° odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nume  ...więcej

2011-12-27 12:48:10
Wierzbica,dnia 27.12.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d  ...więcej

2011-12-19 15:52:44
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU                                     &  ...więcej

2011-12-09 13:07:31
 Wierzbica: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2012Numer ogłoszenia: 418846 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - u  ...więcej

2011-10-10 16:13:19
Wierzbica,dnia 10.10.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w   ...więcej

2011-10-06 13:49:28
 Wierzbica: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym 2011/2012Numer ogłoszenia: 322598 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og  ...więcej

2011-09-21 15:09:09
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami/   Gmina Wi  ...więcej

2011-09-20 18:24:05
Wyjaśnienie 2 -kredyt Wierzbica, dnia 20.09.2011 r. RGiI ZP.0271.03.2011 W Y J A Ś N I E N I E N R 2 O F E R E N C I Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wys  ...więcej

2011-09-16 16:06:09
Wyjaśnienie Kredyt Wierzbica, dnia 14.09.2011 r. RGiI ZP.0271.03.2011 O F E R E N C I Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000 zł.” W zwi  ...więcej

2011-09-16 16:04:52
Wierzbica,dnia 15.09.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m   ...więcej

2011-09-15 10:51:14
Wierzbica,dnia 15.09.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m   ...więcej

2011-09-13 17:22:07
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU                                     &  ...więcej

2011-08-30 14:38:05
Wierzbica,dnia 30.08.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz 223 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i   ...więcej

2011-08-30 14:37:31
Wierzbica,dnia 30.08.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz 223 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i   ...więcej

2011-08-30 12:45:06
 Wierzbica: Wymiana pokrycia i docieplenie dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce WarszawskiejNumer ogłoszenia: 264822 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłosze  ...więcej

Pokazano 281 - 300 z 499
poprzednie     następne