2012-02-03 18:16:43
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami/ &n  ...więcej

2012-02-03 18:16:10
  OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Z 2010 r. nr. 234, poz.1536/ Gmina Wierzbica ul  ...więcej

2012-02-03 18:15:28
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami/ &n  ...więcej

2012-02-03 18:14:47
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO   Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami/ &n  ...więcej

2012-02-03 17:34:27
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Wierzbica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z z  ...więcej

2012-01-10 11:58:24
Wierzbica 2011-12-28                                       R  ...więcej

2012-01-03 15:27:00
Wierzbica: Zakup energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 350132 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   ...więcej

2012-01-03 10:28:35
Wierzbica,dnia 17.10.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w   ...więcej

2012-01-02 17:10:55
Wierzbica, dnia 13.10.2011 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.15, poz. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego  ...więcej

2012-01-02 15:07:18
Wierzbica dn. 31.10.2011 r. OFERENCI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej” W Y J A Ś N I E N I E W związku z otrzymanym pismem   ...więcej

2011-12-28 17:54:21
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25.10.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarc  ...więcej

2011-12-28 17:51:42
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU                                     &  ...więcej

2011-12-28 17:49:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.12.2011 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nier  ...więcej

2011-12-28 17:48:03
Wierzbica 2011-11-21 RRN.6840.25.2011       Z A W I A DO M I E N I E     Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 21.11.2011 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu uż  ...więcej

2011-12-27 17:49:43
 Wierzbica 2011-10-24 RRN.6840.26.2011 Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 24.10.2011 r o godz. 10°° odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nume  ...więcej

2011-12-27 12:48:10
Wierzbica,dnia 27.12.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d  ...więcej

2011-12-19 15:52:44
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU                                     &  ...więcej

2011-12-09 13:07:31
 Wierzbica: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2012Numer ogłoszenia: 418846 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - u  ...więcej

2011-10-10 16:13:19
Wierzbica,dnia 10.10.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy z a w   ...więcej

2011-10-06 13:49:28
 Wierzbica: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym 2011/2012Numer ogłoszenia: 322598 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og  ...więcej

Pokazano 281 - 300 z 508
poprzednie     następne