Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP 2023 - Gmina
Wierzbica

OKW Nr 1 Wierzbica - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 1 Wierzbica - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 1 Wierzbica - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 2 Wierzbica-Osiedle - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 2 Wierzbica-Osiedle - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 2 Wierzbica-Osiedle - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 3 Ruda Wielka - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 3 Ruda Wielka - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 3 Ruda Wielka - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 4 Łączany - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 4 Łączany - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 4 Łączany - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 5 Dąbrówka Warszawska - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 5 Dąbrówka Warszawska - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 5 Dąbrówka Warszawska - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 6 Polany - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 6 Polany - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 6 Polany - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 7 Zalesice - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 7 Zalesice - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 7 Zalesice - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 8 Rzeczków - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 8 Rzeczków - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 8 Rzeczków - Referendum Ogólnokrajowe

OKW Nr 9 Wierzbica-Kolonia - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

OKW Nr 9 Wierzbica-Kolonia - Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Senatora

OKW Nr 9 Wierzbica-Kolonia - Referendum Ogólnokrajowe

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-10-16 16:36:16.
Rozkład jazdy autobusów do lokali wyborczych w
dniu 15 października 2023 r. na terenie Gminy
Wierzbica

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias informuje, iż w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 – 15 października 2023 r. na terenie Gminy Wierzbica będą bezpłatne dodatkowe autobusy przewoźnika „JARZĄBEK” do lokali wyborczych.


Rozkład jazdy autobusów

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-10-14 23:51:52.
Lista kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu
2023

Aktualne informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu 2023


 


Lista kandydatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.


 


Lista kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-10-06 16:15:49 | Data modyfikacji: 2023-10-06 16:21:55.
Informacja o składach osobowych wraz z funkcjami
Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Wierzbica.
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:43:05.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
18 września 2023 r. w sprawie losowania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Wierzbica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 20.09.2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Radomiu I
Marta Łobodzińska

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:41:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 8
września 2023 r. w sprawie podania do wiadomości
wyborców informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:37:42 | Data modyfikacji: 2023-09-26 22:39:16.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

15 października 2023 roku – na ten dzień Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wyznaczył w nim datę wyborów do Sejmu i do Senatu na niedzielę 15 października 2023 r. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 sierpnia 2023 r.


Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:35:35.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 22:35:35
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski