Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ZWiK Logo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica 
tel. (48) 618 19 53
NIP: 948-23-82-481

e-mail: wodociagi0@poczta.onet.pl

Nr konta bankowego: 57 9132 0001 0100 3069 2000 0010

 

Telefony alarmowe:

----------------------------------------------

Wodociągi:

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica

tel. 48 618-30-21, tel. 500-050-812

----------------------------------------------

Oczyszczalnia Ścieków

Rzeczków Kolonia 78, 26-680 Wierzbica

tel. 48 618-19-54, tel. 500-050-813

 ----------------------------------------------

Inspektor Ochrony Danych Ososbowych

Paula Golba

e-mail: inspektor@cbi24.pl

----------------------------------------------

Do głównych zadań realizowanych przez ZWiK w Wierzbicy należy:

    • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
    • prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
    • wykonywanie podłączeń do odbiorców wody.
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-23 13:17:23 | Data modyfikacji: 2020-09-07 11:44:10.
Data wprowadzenia: 2019-10-23 13:17:23
Data modyfikacji: 2020-09-07 11:44:10
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski