Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27
sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie
zawiadomienia stron postępowania, że w dniu
22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX
XXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w miejscowości
Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę
oświetlenia ulicznego działki nr 987
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-09 23:48:23.
Data wprowadzenia: 2018-09-09 23:48:23
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót