Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Suliszka, obejmującej budowę
oświetlenia ulicznego na działkach nr 211,
413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:06:14.
Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:06:14
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót