Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016
roku w sprawie zawiadomienia Stron, że w dniu 5
sierpnia 2016 roku wpłynęło zażalenie
Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO na postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie z dnia 8 lipca 2016 roku, znak:
WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.15, zawieszające
postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
farmy wiatrowej "Mirów-Wierzbica" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin
Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy
56MW
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:20:01 | Data modyfikacji: 2016-08-23 09:12:10.
Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:20:01
Data modyfikacji: 2016-08-23 09:12:10
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót