Komunikaty i obwieszczenia

Komunikaty i obwieszczenia

Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2015 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 
Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:02:47 | Data modyfikacji: 2016-06-14 13:48:23.
Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:02:47
Data modyfikacji: 2016-06-14 13:48:23
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl