Wybory 2011 rok

INFORMACJA WYBORCZA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym umożliwia się wzięcie udziału w głosowaniu przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

Do 19 września 2011r. należy zgłosić w Urzędzie Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego.
Do 26 września 2011r. należy złożyć wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy a także zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Do 29 września 2011r. należy złożyć do Urzędu Gminy w Wierzbicy wnioski       o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Adresy lokali wyborczych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz adres lokalu wyborczego wyznaczonego dla celów głosowania korespondencyjnego zostaną do dnia 9 września 2011r. podane do publicznej wiadomości w obwieszczeniu Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych Komisji Wyborczych, które zostanie zamieszczone na tablicach informacyjnych oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica.

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskania informacji o wyborach. Informacje te są udzielane w Urzędzie Gminy w pok. nr. 19 i 13 oraz pod numerami telefonów (48 ) 618-36-15 i 618-36-30.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-24 09:05:38.
Data wprowadzenia: 2011-08-24 09:05:38
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót