Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 687
2018-08-27 12:56:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.3.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZ. NR EWID. 1116 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA.
2018-08-23 15:12:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.2.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU NA DZIAŁKACH NR EWID. 188/4 I 188/2 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
2018-08-23 15:10:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH NR EWID. 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219 i 413/2 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA OBRĘB SULISZKA, GM. WIERZBICA
2018-08-23 15:07:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZ. NR EWID. 1021 NA DZIAŁKACH NR EWID. 902/3, 1025, 766/6, 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2018-08-23 15:04:38
  ...więcej

Ogłoszenie ws. realizacji zadania pt. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Radomskiego" zleconego  na podstawie umowy nr ROŚ.6162.1.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., przez Powiat Radomski, że na terenie Gminy Wierzbica dla obrębów; Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów, Suliszka, Wierzbica, Zalesice
2018-08-23 12:56:56
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-04 23:19:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-08-02 01:18:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OŚWIETLENIA ULCZNEGO DZ.NR EWID.1021 NA DZIAŁKACH NR EWID. 902/3, 1025, 766/6, 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2018-07-31 14:18:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia terenu na działkach nr 188/4 i 188/2 w miejscowości Zalesice obręb Zalesice gm. Wierzbica, na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-07-31 14:15:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm. Wierzbica, w dniu 10.07.2018r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.185.2018 Zarządu Powiatu w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom.
2018-07-31 14:09:23
  ...więcej

Obwieszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.07.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia terenu na działkach nr 188/4, 188/2 w miejscowości Zalesice obręb Zalesice. gm. Wierzbica, w dniu 10.07.2018r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.184.2018 Zarządu Powiatu w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
2018-07-20 14:36:12
  ...więcej

Obwieszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.07.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OŚWIETLENIA ULCZNEGO DZ.NR EWID.1116 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotr Bujnowicza zam. Radom ul. Sycyńska 35 lok. 6 i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-07-20 14:34:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-06-22 08:58:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 roku. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-06-19 14:29:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 766/6. 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1.
2018-06-15 10:19:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1.
2018-06-15 10:17:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice, obejmującej budowę oświetlenia terenu na działkach nr 188/4, 188/2.
2018-06-15 10:15:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Suliszka, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2.
2018-06-15 10:06:14
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3542 W Wierzbica-Modrzejowice
2018-06-14 10:32:38
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 429
poprzednie     następne