OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA W SPRAWIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR EWID 549/5 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2022-03-04 10:23:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
2022-02-21 16:38:49
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
2022-02-16 07:41:45
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Polany Kolonia
2022-01-26 12:05:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA
2022-01-19 15:08:33
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2022-01-12 13:13:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2022-01-10 08:37:48
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-12-20 15:04:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2021-12-20 15:02:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2021-12-17 14:51:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2021-12-14 08:37:53
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-12-13 20:47:42
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON
2021-12-13 10:37:15
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania
2021-12-09 09:56:58
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania
2021-12-07 13:41:59
  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2021-11-24 13:25:57
OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchw  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-11-18 14:47:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON
2021-11-12 14:40:31
  ...więcej

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
2021-10-14 19:51:35
Wójt Gminy Wierzbica zaprasza, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na spotkanie. Spotkanie odbę  ...więcej

Decyzja Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o numerach ewid. 2106/15 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica"
2021-10-14 14:02:39
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 615
poprzednie     następne