Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica


 


Podaję do publicznej wiadomości , że Gmina Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 14 będącą własnością Gminy Wierzbica .


 


Lokal użytkowy o pow. 19,44 m2 położony jest przy ul. J. Krasickiego 14 w Wierzbicy , przeznaczony jest na handel, usługi.


 


Księga wieczysta nr 77690 , numer działki 2083/4.


 


Wysokość opłat z tytułu dzierżawy 2, 20 zł. za 1m2 + 22% VAT, podatek od nieruchomości 18,00 zł. za 1m2 w stosunku rocznym , opłaty za media. Termin płatności za dzierżawę do 10-go dnia każdego bieżącego miesiąca.


 


 


 


Osoby będące zainteresowane dzierżawą przedmiotowego lokalu mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 pok. 28 i składać oferty do dnia 25.04.2008r. o zamiarze przystąpienia do przetargu , który odbędzie się w dniu 28.04.2008r.


 


Urząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-04-07 12:42:37.
Data wprowadzenia: 2008-04-07 12:42:37
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót