Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica, że w dniu
16.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. "Elektrownia fotowoltaiczna
Wierzbica o mocy 50 MW zlokalizowana na terenie
Gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo
mazowieckie" planowanego na terenie działek o
numerach ewidencyjnych: - 2096/1, 2096/2, 2096/3,
2096/4, 2096/5, 2096/7, 2096/8, 2096/10, 2096/12,
2096/13, 2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106/18 w
obrębie Wierzbica, - 261/7, 261//8, 262/4, 263/5,
263/6, 264/4, 265/4, 266/4, 267/2 w obrębie
Rzeczków

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-04-11 12:31:12.
Data wprowadzenia: 2022-04-11 12:31:12
Opublikowane przez: Maciej Kotowski
« powrót