Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17.03.2022 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 14.03.2022r.,na wniosek
PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340
Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana
Michała Majewskiego zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w
miejscowości Polany i Polany Kolonia obejmującej
budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-03-18 10:31:51.
Data wprowadzenia: 2022-03-18 10:31:51
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót